1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Figeľove klamstvá a lži

2015-03-09 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxPodpredseda NR SR a predseda KDH Ján Fígeľ, v denníku Pravda, 3. marca reagoval na komentár, uverejnený pod názvom „Čo ešte chce Fígeľ?“
yyyyyV reakcii píše, že chce reagovať „na niektoré nepresné a skresľujúce tvrdenia, ktoré boli uverejnené v komentári Martina Krna v Pravde 18.2.“
yyyyyKeď sa už rozhodol reagovať, aby obhájil svoje tvrdenia o výsledku neplatného referenda zo 7.2.2015, mal by vedieť, že komentár nebol uverejnený 19, ale 18.2. To je však iba jedna z maličkostí, ktorá svedčí o tom, ako vážne možno brať Fígeľove slová.
yyyyyFígeľ klame keď tvrdí, že „Autor v článku konštatuje, že takmer milión voličov ktorí sa zúčastnili na referende o ochrane rodiny, je nepodstatný.“ Je to obyčajný výmysel a účelová lož predsedu KDH, ktorý sa pri každej príležitosti tvári ako svätec, ale v snahe obhájiť svoju „pravdu“ neváha klamať a podvádzať. Zrejme ako kresťan si uvedomuje, že keď sa vyspovedá, bude mu odpustené. Mýli sa! Vypovedané klamstvo, zostane klamstvom a ten čo ho povedal, zostane už navždy pred ľuďmi klamárom.

Čítať ďalej...

V záujme kariéry

2015-02-28 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxV sobotu 21.februára 2015 bol v obci Krajná Bystrá v okrese Svidník odhalený pamätník rodákovi Vasiľovi Biľakovi. Nebola to náhoda. Február bol a zostane svedectvom boja robotníckej triedy na čele s KSČ za sociálne spravodlivú spoločnosť a dôstojný život pracujúcich. O to sa aj Vasiľ Biľak celý svoj plodný život usiloval.
yyyyyPodľa informácií médií, ani nie 24 hodín po slávnostnom odhalení, „umeleckí aktivisti“ Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz pamätník zhanobili.
yyyyyŠtátne a politické orgány SR za výdatnej pomoci médií sa snažia tento politicky motivovaný zločin kvalifikovať ako priestupok, hoci niet najmenších pochýb, že je to trestný čin. Nie je sa čo čudovať, keď minister vnútra, Róbert Kaliňák sa vyjadril, že „Biľak zradil. Nikto nebol väčším symbolom toho zlého ako Biľak... Zradil svoju krajinu, minimálne pozývacím listom.“ Je to poľutovania hodné konštatovanie, keď ani minister socialistickej vlády si neuvedomuje, že u nás stále platí prezumpcia neviny. Zrejme sa to jemu a ďalším mimoriadne hodí do obdobia šírenia protikomunistickej hystérie a protiruskej vojnovej propagandy, keď fašistické prejavy intolerancie nazývajú umeleckými prejavmi aktivistov a ich zločiny kvalifikujú, iba ako priestupky voči cudziemu majetku.

Čítať ďalej...

Pozvánka na mierové, protivojnové zhromaždenie do Košíc

2015-02-26 Peter Nišponský
.
.
xxxxxZMIER I MIER NA SLOVENSKU JE V OHROZENÍ !

xxxxxVinou prezidentskej kancelárie, vrcholových politikov parlamentu a vlády Slovenskej republiky, v dôsledku ich servilného a podriadeného postoja k Západným svetovým mocnostiam je politický zmier na Slovensku v ohrození.

xxxxxPolitika rozdeľuje občanov Slovenska do dvoch antagonistických táborov. Na prívržencov a odporcov militarizácie Slovenska a jeho účinkovania v agresívnej vojenskej aliancii NATO.
Súčasne dochádza k enormnému nárastu politickej i sociálnej intolerancie medzi občanmi, k fašizácii spoločnosti, čo v čase rastu napätia medzi svetovými mocnosťami i v dôsledku občianskej vojny na Ukrajine prináša hrozbu veľkej vojny.

Pomník pre historickú pamäť

2015-02-24 Jalal Suleiman, Helena Polanská
.
.
xxxxxPod vejúcimi vlajkami Slovenskej republiky, bývalého Československa a komunistických zástav odhalili rodinní príslušníci s. Vasila Biľaka jeho pomník v rodnej obci Krajná Bystrá pripomínajúci zásluhy bývalého predstaviteľa KSS a KSČ, najmä pri rozvoji obci a celého východoslovenského regiónu.
.
xxxxx21. február, deň odhalenia pomníka nebol vybraný náhodne. Bolo to svedectvo kontinuity boja poctivých komunistov za sociálne spravodlivejšiu spoločnosť a dôstojný život pracujúcich, o čo Vasil Biľak usiloval celý svoj aktívny život. Myšlienka postaviť pomník pri prvom výročí smrti Vasiľa Biľaka vznikla na základe podnetu okresného výboru KSS vo Svidníku, aktívneho prístupu Krajskej rady KSS v Prešove a za pomoci mnohých poctivých miestnych rodákov a aktivistov. Na akte bolo prítomných približne 250 občanov, mnohí z nich občania obce Krajné Bystré, starosta obce Ján Štefanco, primátor Svidníka Ing. Ján Holodňák a vedenie Komunistickej strany Slovenska na čele s predsedom PhDr. Jozefom Hrdličkom.

Čítať ďalej...

Krompašská vzbura 2015

2015-02-21 Peter Nišponský

.xxxxxČesť a úctu obetiam Krompašskej vzbury vzdávame každoročne.
Ich boj pred 94 rokmi, vzbura zo zúfalstva a hladu symbolizuje samotnú podstatu kapitalizmu, ktorá platila vtedy a platí i dnes.
Ak nezmeníme existujúci politický a ekonomický systém v prospech väčšiny, rovnako ako vtedy pred 94 rokmi, tak i dnes súčasný oligarchický imperializmus vytvorí podobné podmienky pre nás a naše deti a privedie nás všetkých čestných ľudí práce do stavu ekonomickej beznádeje, zúfalstva a totálnej biedy.

.

Dnes, 20. februára 2015 si občania Krompách a zástupcovia komunistov z Krompách, Spišskej novej Vsi, Košíc a Prešova uctili pamiatku zastrelených robotníkov pri príležitosti 94 výročia Krompašskej vzbury.
Mesto Krompachy na čele s primátorkou mesta usporiadali skutočne dôstojnú pietnu spomienku s dychovou hudbou, prejavom pani primátorky a vystúpením spevokolu.
Akcie sa okrem mestských úradníkov, mestských policajtov a niekoľkých hostí zúčastnila i početná delegácia zástupcov Komunistickej strany Slovenska.
Už tradične sme si dôstojne uctili obete krvavých udalostí v Krompachoch zo dňa 21. februára 1921, kedy Krompašské ženy a Krompašskí robotníci vystúpili proti vtedajšiemu buržoáznemu režimu a dožadovali sa chleba pre svoje deti, za čo boli štátnou mocou prvej Československej republiky niekoľkí zastrelení a ďalšie desiatky z nich následne prišli o slobodu a o prácu.
My, komunisti Východného Slovenska si považujeme už tradične každý rok v túto dobu za česť i morálnu povinnosť pripomenúť si tieto udalosti.
Vzdajme všetci, hoci i len tichou spomienkou úctu a česť bojovníkom za spravodlivosť, pionierom Robotníckeho a komunistického hnutia na Slovensku.

.