1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Oslavy 70 výročia SNP

2014-09-09 Miloslav Grega
.
Pred pár dňami sme oslávili 70 výročie vypuknutia SNP. Týchto osláv v Banskej Bystrici sa okrem početných hosti zo zahraničia zúčastnili aj naši poprední predstavitelia štátu. Zúčastnení občania mali možnosť vypočuť si slávnostné prejavy, medzi ktorými sa prihovoril aj prezident SR pán Kiska. Z jeho prejavu sa pokúsim vybrať a komentovať niektoré jeho myšlienky, ktoré ma hlboko zaujali: cit.: „SNP iniciovali slovenskí demokrati a antifašisti (pričom posledné 2 slova zdôraznil)“.
Žeby po rokoch zaznávania a pokusoch o kriminalizovanie komunistov chcel poopraviť  od roku 1989 doteraz  propagovaný názor na nich?  Avšak už po chvíli dal jasne najavo, že tým nemyslí komunistov prehlásením: cit.: „rôzni politici a ich ideológovia sa snažili prekrúcať, znevažovať, ukradnúť a privlastniť si jeho odkaz a dialo sa to desaťročia. K jeho odkazu sa stavali zjednodušené a účelové – robili si z neho politický plagát “.  Ako sám zdôraznil histórii treba rozumieť a poznať ju. Avšak oprávnene sa pýtam: sám ju pozná a rozumie jej??!
V tom období oficiálne jestvovala iba jedna politická strana - Hlinková. Všetky ostatné boli zakázané a iba jedna bola akcieschopná, ktorá po niekoľkonásobnom zdecimovaní pracovala v ilegalite a to komunistická.

Otvorená výzva prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi

2014-08-19 Viera Klimentová
.
yyyyyTáto otvorená výzva prezidentovi SR bola verejne prečítaná 16. augusta 2014 na stretnutí generácií v Kaliští pri jednom z vypálených domov v ktorom žil zakladajúci člen KSS na Kaliští súdruh Július Mistrík. Fašisti ho beštiálne zavraždili.
yyyyyVýzva bola zaslaná prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, poskytnutá mediám a na vedomie poslaná premierovi Róbertovi Ficovi, , ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi a Veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR. Nakoľko je obvyklé, aby bola výzva zverejnená až po jej doručení adresátovi, uverejňujeme ju na webe KSS až dnes, kedy prešiel adekvátny čas k jej riadnemu doručeniu adresátom.
yyyyySúčasne KSS poslala prezidentovi SR oficiálny návrh na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti 70. výročia SNP (in memoriam) G.Husákovi, L.Novomestskému a K.Šmidkemu.
.
V prípade akejkoľvek reakcie adresáta na túto výzvu Vás budeme informovať.
.
.
O t v o r e n á  v ý z v a prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi
.
xxxxxMy, účastníci pietnej spomienky na beštiálne výčiny nacistických okupantov v noci zo 17. na 18. marca 1945, keď pod rúškom tmy vtrhli do obce Kalište a beštiálne vyvraždili obyvateľov a vypálili ich skromné príbytky,
s nesmiernym rozhorčením
prijímame informáciu o Vašom osobnom pozvaní prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka na oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania do Banskej Bystrice.
yyyyyVaše pozvanie považujeme za pošliapanie pamiatky hrdinov Slovenského národného povstania, ktorí so zbraňou v ruke povstali proti nacistickým okupantom a fašistickým zverstvám, páchaným na území Slovenska. Je to netaktný a arogantný postoj aj voči žijúcim účastníkom a pamätníkom slávnych povstalecký dní roku 1944.
yyyyyVaše pozvanie je prejavom tolerancie so súčasným režimom na Ukrajine, ktorý rozpútal občiansku vojnu. Keď Ukrajinec vraždí Ukrajinca, keď hynú a upaľujú sa starci, ženy a deti, keď sa zotierajú zo zemského povrchu ľudské obydlia, ničia sa závody a fabriky, školy, nemocnice, materské škôlky, infraštruktúra veľkých miest Doneckej a Luganskej oblasti, keď státisíce občanov Ukrajiny v hľadaní mieru opustilo svoje rodné miesta a stali sa utečencami.
yyyyyBeštiálnosť súčasných banderovských hrdlorezov na Ukrajine, oddielov SS Galičina, ktoré sa aktívne podieľali po boku Nemcov na potláčaní a represáliách voči Slovenskému národnému povstaniu, bojovníkov Pravého sektora regulérnej fašistickej organizácie pôsobiacich v silových štruktúrach a v najvyšších funkciách štátu sa nelíšia ničím od beštiálnych výčinov fašizmus z roku 1944 – 1945.
yyyyyStojac dnes tu, na mieste strašných udalostí, ktoré si len ťažko predstaviť v realite,
rozhodne protestujeme
proti účasti prezidenta štátu, v ktorom dopustil takúto bratovražednú vojnu na oslavách 70. výročia SNP. Stojac vedľa seba, bez rozdielu politickej príslušnosti, bez rozdielu veku a presvedčenia pri jednom zo skanzenov v Kaliští, Vás touto cestou
otvorene vyzývame

Čítať ďalej...

Chátrajúci symbol boja Slovenského ľudu proti fašizmu

2014-08-19 Vladimír Podborovčan
.
xxxxxNa juhu Zvolenskej kotliny, na sútoku riek Hron a Slatina leží jedno z najstarších miest Slovenska. Toto nádherné mesto v srdci stredného Slovenska sa volá Zvolen. Ako Slovák a k tomu ešte rodený Zvolenčan som naň a jeho novodobú históriu právom hrdý. Práve pred sedemdesiatimi rokmi patrilo mesto Zvolen k tým najvýznamnejším strediskám Slovenského národného povstania. Má titul „Mesto SNP“. Vážení čitatelia, milí Slováci, drahí vlastenci, komunisti, no v prvom rade ľudia s úprimným a čestným srdcom, dovoľte mi apelovať na vás s nutnosťou pripomínania si Povstania práve v dnešných časoch sociálnej nespravodlivosti. Práve po dvadsiatich piatich rokoch od novembrového prevratu prestáva byť v našej vlasti človek človekom. Väčšina pracujúcich Slovákov stráca nádej na krajšiu budúcnosť. Slováci postupne strácajú vieru v samých seba. To nie je dobre. Sklamanie z politikov typu Mečiara, Dzurindu a postupne aj z Fica a jeho arogantných a samoľúbych predstaviteľov zo strany SMER-SD kriesi v našej vlasti hnedý mor. Vidieť to najmä v našom Banskobystrickom samosprávnom kraji, bývalom Povstaleckom kraji, v ktorom vďaka protiľudovej politike strany SMER-SD už zasadol na jeho čelo reprezentant krajnej pravice z ĽSNS, pohrobok HSĽS a obdivovateľ klérofašistického Slovenského štátu, na čele ktorého stál rímskokatolícky kňaz Jozef Tiso.

Čítať ďalej...

Nedajme si ukradnúť Slovenské národné povstanie !

2014-07-20 Štefan Kalina
.
xxxxxBližia sa oslavy Slovenského národného povstania. Budú sa konať v neľahkej dobe pre obyčajných ludi, v mimoriadne zložitej hospodárskej a napätej medzinárodnej situácii, v dobe, keď sme ešte po 2. svetovej vojne nemali tak blízko k svetovému požiaru, ako máme teraz.
xxxxxZamýšľam sa nad tým všetkým a najmä nad otázkou, čo by na to povedal, keby žil otec, ako priamy účastník  zahraničného protifašistického odboja, tak aj samotného Slovenského národného povstania. Bol pre mňa veľkou autoritou a viem ako by nekompromisne reagoval. Tak vlastne vznikla výzva "70 slov k 70. výročiu Slovenského národného povstania", ktorú symbolicky tlmočím jeho prostredníctvom. Som presvedčený o tom, že by dnes túto výzvu zdieľala a podporila naprostá väčšina jeho spolubojovníkov, vašich otcov a dedov, ktorí už žiaľ vo veľkej väčšine nie sú medzi nami a ktorí bojovali za našu lepšiu budúcnosť.

Čítať ďalej...

Skromná povolebná úvaha

2014-06-03 Jozef Hrdlička, predseda KSS
.
xxxxxSlovenskí občania majú v krátkom období za sebou už tretie voľby. Voľby predsedu a poslancov samosprávnych krajov, voľby prezidenta republiky a najnovšie aj voľby poslancov európskeho parlamentu. Pri zamyslení sa nad priebehom a výsledkami celej uvedenej volebnej mašinérie je zreteľný nárast nezáujmu, apatie a obrovského sklamania ľudí z vývoja v spoločnosti a z jeho bezperspektívnosti. Navyše, občan už je v politike totálne dezorientovaný a, žiaľ, aj zmanipulovaný.
.
xxxxxParlamentná demokracia nám všetkým dáva formálne právo na názor, ktorý môžeme prejaviť vo voľbách zástupcov do jednotlivých úrovní riadenia spoločnosti. V praxi však, ako súčasť spoločenského života, mnohých z nás v celom svojom spektre traumatizujú a spolu s negatívnym vývojom v krajine, s vážnymi dopadmi na životnú úroveň spoluobčanov aj znechucujú. Májové voľby poslancov európskeho parlamentu na Slovensku s účasťou 13% voličov sú toho zreteľným dôkazom a priam katastrofou.

Čítať ďalej...