1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Stav médií na Slovensku a mediálna politika strany

2014-02-23 Martin Urputný
.
xxxxx Túto noc som nespal, čo mnou lomcovala zlosť zo stredajšej besedy prezidentského uchádzača p. Jurištu na TA3, presnejšie zo spôsobu jej vedenia dvojicou...no, ako ich len nazvať... „novinárov“. A to som doteraz považoval Petra Bielika za jedného z mála pomerne objektívnych novinárov, z prabiednej slovenskej novinárskej obce.
.
xxxxx Už predtým v jeho relácii T(é)ma dňa ma mimoriadne rozhorčil titulok o smrti V.Biľaka „Zomrel nenávidený boľševik“, ktorý je bez štipky ľudskosti, úcty a piety k zosnulému človeku a jeho pozostalej rodine. Bielik je už dosť starý na to aby si uvedomil, že každý človek má priateľov aj odporcov. To že sa nestotožňuje s Biľakovou politikou, či osobnosťou ho nijako neoprávňuje zneužívať moc médií, ktorú má v rukách, na takéto nehorázne titulky.
.
xxxxx Rovnako sa mnohí nemusia stotožniť napríklad s pracovným životom jeho matky Alice Bielikovej, socialistickej aj poprevratovej novinárky a neskôr budovateľky „slovenskej kapitálotvornej vrstvy“ ako poslankyne ( za HZDS ) a osvetárky „občianskeho porozumenia“ medzi proletariátom a ich drábmi na mieste vedúcej tlačového odboru v prezidentskej kancelárii Rudolfa Schustera ( za SOP ) a Ivana Gašparoviča ( za HZD ).
.
xxxxx Pán Jurišta sa ho mal opýtať, či smrť jeho pomenej významnej matky mieni oznámiť taktiež podobne stočným titulkom ako napríklad „Zomrela nenávidená boľševička“ , alebo „Zomrela nenávidená podporovateľka lumpenburžoázie“ ? Fuj – preč z tohto hnusu !

Čítať ďalej...

Proti komu chce bojovať slovenská armáda?

2014-01-19 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxV televízii TA3 sa 15. januára objavila textová informácia, že slovenskí vojaci sa zúčastnia cvičenia v džungli vo Francúzskej Guyane. Skúsenosti z vojen i vojenskej praxe sú také, že armády, alebo vojenské uskupenia, či jednotky sa spravidla cvičia a pripravujú v takých terénnych a klimatických podmienkach, v akých sa predpokladá ,že budú plniť svoje úlohy a poslania.
xxxxxČo znamená toto rozhodnutie vlády či ministra obrany?
xxxxxŽe by si spomenuli na fikciu z filmu Tisícročná včela, že treba dobyť územie „predkov Slovákov“ Madagaskár, aby sme sa tam mohli vrátiť?
xxxxxAlebo sme sa rozhodli získať nejaké kolónie pre Slovensko, pretože každá, dnes bohatá krajina EÚ, ich kedysi mala?

Čítať ďalej...

Slovo robotník sa vytratilo zo slovníka politikov

2014-01-01 Pavel Olah
.
Vážení priatelia,
som rád, že že vás mám.
Denno denne mi pomáhate prekonávať už 24 rokov nástrahy a prekážky, ktoré po roku 1989 nám všetkým priniesol tento kapitalistický - rozkrádačský systém! Slovo robotník sa vytratilo zo slovníka našich politikov, spoločné vlastníctvo národného majetku už neexzistuje, prešlo do rúk súkromného vlastníka!
.
Mnoho rokov naši otcovia, dedovia a pradedovia budovali štát, ktorý politici podvodne, pod rúškom demokracie, rozpredali zahraničným korporáciám ! Zdravotníctvo nám už neslúži tak ako sme boli zvyknutí, za všetkým je kapitál a naše zdravie sa stalo tovarom! Školstvo bolo v minulosti našou pýchou a naša kultúra,na ktorú sme boli hrdí, sa stala zapredaná !

Čítať ďalej...

Voľby, demokracia a rovnaké príležitosti

2013-12-03 Jozef Fuček, predseda Krajskej rady KSS Trenčianskeho kraja
.
xxxxxMáme za sebou voľby na predsedov a poslancov VÚC. Mnohí z nás pri organizovaní celého priebehu volieb po krajoch a okresoch prišli na chyby a nedostatky, ktoré by sa mali do budúcich volieb nejakým spôsobom eliminovať, aby sme boli o štyri roky úspešnejší. Už v budúcom roku nás čakajú komunálne voľby, ktoré sú v skutočnosti podobné s kandidátkami a celým priebehom ako voľby do VÚC.
.
xxxxxNemôžem všetko hodnotiť ako nezvládnuteľné. Mnohé riešenia sa dali zvládnuť a preto je potrebné si to medzi KV a OV KSS odporučiť, vymeniť si navzájom medzi sebou skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas priebehu volebnej kampane až do ukončenia volieb.
.
xxxxxJa mám konkrétne jednu negatívnu skúsenosť, ktorá sa udiala v Trenčianskom kraji, hlavne čo sa týka volebnej kampane. Hneď na začiatok musím povedať, že kampaň na predsedu a poslancov VÚC v kraji až na nedostatok finančných prostriedkov bola väčšinou na dobrej úrovní. Aj keď je u nás čo vylepšovať.
.
xxxxxSpolupráca pred voľbami medzi KSS a vytvárajúcim sa „ľavicovým frontom“ v Trenčianskom okrese, po mnohých spoločných stretnutiach ( aj na krajskej úrovní ) dosiahla výsledok, že sme išli spoločne do volieb na predsedu a poslancov, pod hlavičkou KSS.

Čítať ďalej...

Kríza ponovembrových hodnôt!

2013-11-30 Jozef Hrdlička, predseda KSS
.
xxxxxSlovenská republika má za sebou voľby predsedov Vyšších územných celkov a poslancov krajských samospráv. Faktom je, že občan, volič sa doposiaľ nestotožnil s krajskými samosprávami, v súčasnej podobe, nerozumie im a neuvedomuje si ich dôležitosť v štruktúre deľby riadenia v krajine. Výsledky týchto volieb, ktoré sa uskutočnili v polčase vládnutia sociálnej demokracie, mnohokrát podceňované sú obrazom vedomia našich spoluobčanov. Odrážajú názory ľudí, ich vzťah k politike a politikom a veľmi jasne naznačujú perspektívy budúceho vývoja slovenskej politickej scény.
.
xxxxxDramaticky nízka účasť voličov na voľbách vo všetkých krajoch je výsledkom dlhodobej arogantnej, asociálnej a bezohľadnej politiky všetkých vládnych garnitúr uplynulých období. Dôsledkom tejto politiky je narastajúce sklamanie občanov, prameniace z nárastu chudoby, nezamestnanosti, zhoršujúcej sa sociálno-ekonomickej situácie väčšiny ľudí a straty dôvery v možnosť zlepšenie tohto negatívneho stavu.
.
xxxxxVládam po roku 1989 sa podarilo totálne znechutiť voliča a dosiahnuť stav kedy o verejných veciach rozhoduje okolo 20% ľudí. Zreteľne sa ukazuje, že občan v konečnom dôsledku nemá možnosť voľby. Jeho rozhodovanie je výrazne ovplyvňované a manipulované megalománskou a populistickou propagandou lídrov politických strán, ktorí sú v konečnom dôsledku figúrkami ovládanými ekonomickými elitami presahujúcimi rámec Slovenskej republiky.

Čítať ďalej...