1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Naozaj nie sme schopní poučiť sa z dejín?

2013-11-30 RSDr. Samuel Zubo CSc
.
xxxxxV posledných dňoch informačné médiá a to nielen na Slovensku sú preplnené hrozivými správami o tom, že v druhom kole volieb do Vyššieho územného celku v Banskobystrickom kraji zvíťazil nad kandidátom sociálnodemokratickej strany kandidát krajne pravicovej strany hlásiacej sa priamo a či nepriamo k fašistickej ideológii.
.
xxxxxCelú túto záležitosť niektorí novinári ukazujú ako nečakaný zvrat nad zmenou myslenia občanov Slovenska, ako niečo, čo je pre pochopenie radového Slováka nepochopiteľné. Je to skutočne tak? Alebo to čo sa stalo v Banskobystrickom kraji je zákonitosť vývoja. Je to výslednica chýb, nevedomých a či vedomých omylov, spupnosti a nemiestnej namyslenosti politických predstaviteľov, na Slovensku už dve desaťročia etablovanej politickej strany tvrdiacej o sebe že je stranou so sociálne demokratickou orientáciou? Veď všetci doterajší predsedovia Banskobystrického kraja od jeho vzniku boli volení s podporou SMERU alebo boli jeho členmi. Prečo teda nastala taká obrovská zmena v myslení občanov? A bola to vôbec zmena? Prečo „odrazu“ namiesto predstaviteľa sociálnej demokracie volili a zvolili predstaviteľa krajnej pravice a to práve v kraji, ktorý sa dlhodobo hrdo hlási k svojmu víťaznému boju proti slovenskému klerikalizmu a fašizmu, k SNP?

Čítať ďalej...

Nová pravica v neofašistickej podobe.

2013-11-25 Jalal Sulejman, podpredseda KSS (prevzaté z Blog Pravda.sk)
.

xxxxxEurópu a Slovensko dnes ťaží nová neofašistická pravica, ktorá sa líši od klasického fašizmu tým, že zamenila svoju pôvodne deklarovanú nenávisť k buržoázii za dnes deklarovanú, ale čo je oveľa horšie aj praktizovanú nenávisť voči migrantom, žiadateľom o azyl, utečencom, Rómom a lokálnym  národnostným menšinám a to najmä ak sú inej farby pleti ako bielej.
.
Tieto strany, združenia a osoby sa dnes nespoliehajú v prvom rade na voličov strednej vrstvy, ale na voličov pracujúcej triedy, ktorí sú často z radov obyčajných robotníkov, ktorí sa právom ctia byť vylúčení z politického systému a čoraz viac ekonomicky zbedačovaní!
.

Pýcha predchádza pád !

2013-11-25 Viera Klimentová, podpredseda KSS
Stanovisko komunistov Banskobystrického kraja k výsledkom volieb
.
xxxxxStarú ľudovú múdrosť potvrdil výsledok druhého kola volieb v Banskobystrickom kraji.
yyyyyPre komunistov nebol prijateľný ani jeden z kandidátov a prax voliť menšie zlo považujú za pokrytectvo. Zlo je zlo.
yyyyyÚčasť vo voľbách nie je povinnosť. Je to právo, za ktoré sa v histórii dlho bojovalo. Právo zúčastniť sa volieb, komunisti preto využili a volieb sa zúčastnili! Volili podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Situácia v Banskobystrickom kraji bola napätá a nikto si nedovolil s istotou tvrdiť, ktorý z kandidátov bude úspešný. Každý jeden hlas voliča rozhodoval.

Čítať ďalej...

Novembrový podvod a jeho dopady

2013-11-10 Juraj Bobor
.
xxxxxPo roku 1989 sa slova demokracia a ľudské práva denne omieľajú v médiách a zároveň zneužívajú v prospech buržoáznej triednej demokracie. V kapitalizme sú ľudské práva všeobecne deklarované ale v podmienkach súkromného vlastníctva a z toho plynúcich výrobných vzťahov nedodržiavané. Novembroví tribúni vo svojich vystúpeniach na zhromaždeniach maľovali študentom stredných a vysokých škôl vysnívaný svet lásky, porozumenia a hospodárskej prosperity s možnosťou voľného pohybu a slobody slova akoby dovtedy mali zviazané ruky a zamknuté ústa.
Zväzky kľúčov v rukách študentov boli od bytov, ktoré ich rodičia bezplatne nadobudli za socializmu. Boli to kľúče ktoré symbolizovali kvalitné životné podmienky tisícok rodín. Pre mladé manželstvá s deťmi sa riešila bytová otázka v priebehu 2 až 4 rokov. S demokraciou a ľudskými právami moderátori a rečníci handľovali ako na trhu a ich hodnotný obsah zneužili pre klamstvá, podvody a hanobenie socializmu. Asociálne živly, prospechári a podvodníci chrlili nehoráznosti na socialistický spoločenský systém, len aby sa zapáčili vznikajúcej arogantnej moci.
Rozhodujúcou príčinou, že mnohí ľudia v tom čase stratili politický kompas bol veľký podvod, ktorý zinscenovali politickí dobrodruhovia a agenti Západu. Desaťtisíce zaslepených ľudí žiaľ uverili falošným prorokom.

Čítať ďalej...

Komunisti a voľby do VÚC 2013

2013-09-24 Jozef Hrdlička, predseda KSS
.
xxxxxHoci bol čas dovoleniek, určite si mnohí všimli, že okolo nás je stále viac nových billboardov s tvárami politikov, ktorí sa aj takouto formou prihovárajú občanovi. Je to vážny signál toho, že sa opäť blížia nejaké voľby a politici musia opäť zapôsobiť na občanov a teda musia si nacvičiť úsmevy a dobre naformulovať svoje predvolebné sľuby.
.
xxxxxSlovensko čaká opätovne volebný kolotoč. Na tohtoročnú jeseň, presne 9. novembra sa budú konať voľby predsedov a poslancov samosprávnych krajov a pravdepodobne v máji budúceho roku prezidentské voľby ako aj voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Občan má opätovne príležitosť vyjadriť svoj názor. No žiaľ, ako to už býva, bude musieť čeliť aj rôznym dobre zaplateným mediálnym vplyvom, ktoré sa budú snažiť jeho volebné rozhodnutie cielene korigovať.
.
xxxxxVoľby do vyšších územných celkov (VÚC) vníma aj Komunistická strana Slovenska ako príležitosť vyjadriť niektoré svoje názory na politiku našich krajov, i na politiku vcelku.
.
xxxxxSúčasná vládnuca moc, ale aj sily z opozičných strán sa budú snažiť zabojovať o pozície na župných stoličkách, ktorých nie je málo. Presviedčajú a budú presviedčať voličov, že to robia len a len pre dobro občanov. Budú prednášať svoje názory na to, ako budú na týchto stoličkách, ak na ne budú zvolení, robiť lepšiu, premyslenejšiu, dokonalejšiu a profesionálnejšiu politiku, samozrejme pre dobro občanov.

Čítať ďalej...