1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rozvrátili školstvo a teraz ho potrebujú /súrne/ napraviť

2016-02-23 Pavol Suško
.
xxxxxSúčasné pravicové strany sa teraz „predbiehajú“, kto bude častejšie a viditeľnejšie „riešiť“ problematiku školstva na Slovensku. Pritom bez sebamenšej reflexie nepriznajú a občania im „nepripomenú“, že to boli práve pravicové strany po roku 1989, ktoré rozvrátili školstvo na Slovensku. Len preto, že mu prisvojovali názov „socialistické“. Či KDH, či SDKU, či DS, alebo KDU a ktorákoľvek iná, dnes už „zabudnutá“ strana kritizovali, odmietali, „ironizovali“ všetko, čo malo prívlastok „socialistické“. Všetko, aj s dobrými a unikátnymi prvkami, ale aj s výsledkami vzdelanosti a odbornosti, ktoré prejavovali absolventi československého školstva doma, ale aj v zahraničí.
yyyyyRozrušili školstvo – princípy jeho fungovania, jeho štruktúry. Rozrušili systém jeho platenia – štátne podniky a ich príspevok na vzdelávanie. Rozrušili systém jeho riadenia. Rozbili vedecko technickú a výskumnú základňu. Poslanci týchto strán tvorili a schvaľovali zákony, ktoré umožnili likvidovať učebné a štúdijne odbory, školy, ich učebné základne, kde študenti odborných odborov získavali s teoretickými vedomosťami aj prax. Umožnili spochybniť a rozvrátiť aj obsah, formy a metódy vzdelávania a zameniť ich „progresívnymi“, ktoré dnes vytvárajú „nevzdelaných a nepotrebných“ absolventov.

Čítať ďalej...

KR KSS Bratislava k integrovanej doprave

2015-11-08 KR KSS Bratislava - Stanovisko
.
xxxxx Stanovisko Krajskej rady KSS Bratislava k situácií, ktorá vznikla spustením tretej etapy Bratislavskej Integrovanej Dopravy.
.
xxxxxOd 1. novembra sa spustila rozhodujúca etapa integrovaného dopravného systému, čo malo znamenať vzájomnú koordináciu všetkých zapojených dopravcov na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok na cestovanie autobusmi, trolejbusmi a električkami Dopravného podniku Bratislava, regionálnymi vlakmi OS alebo REX prevádzkovanými Železničnou spoločnosťou Slovensko a regionálnymi autobusmi Slovak Lines. V praxi to malo znamenať, že cestujúci môže využívať jeden cestovný lístok, ktorý si označí na začiatku cesty alebo si zakúpi predplatný cestovný lístok. Opak sa však stal tvrdou realitou pre všetkých cestujúcich, ktorý sa snažia využívať poskytované služby všetkých prepravcov zastrešených pod hlavičkou Bratislavskej integrovanej dopravy.

Čítať ďalej...

Kytička za život

2015-07-19 Peter Nišponský
.
.xxxx.Nadporučík Gatijat Abdulovič Iškulov padol v bojoch v obci Plechotice okres Trebišov, dňa 10. decembra 1944.
.
xxxxx„Pri útočnej operácii svojho pluku 9. a 10. decembra 1944 v oblasti Čeľoviec nadporučík Iškulov na svojom samohybnom dele zaútočil nasledovaný pechotou na nemeckú obrannú líniu. Ako prvý prerazil obranu nepriateľa na línii Čeľovce-Plechotice- smer Trebišov. Pod intenzívnu paľbu delostrelectva a mínometov zneškodnil 6 guľometných stanovíšť nepriateľa a 30 nepriateľských vojakov. Počas útoku utrpel smrteľné zranenie“. Zdroj: www.ru.wikipedia.org.
.
xxxxxKytička za život.
.
xxxxxK tým, ktorí položili svoj život v boji proti fašizmu, za našu slobodu priamo v Plechoticiach, v obci v okrese Trebišov, na šírich rovinách Zemplína, pod Slanským pohorím ešte pred bitkou o Dargovský priesmyk patril aj hrdina Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), príslušník Červenej armády npor. Gatijat Abdulovič Iškulov, ktorý padol 10. decembra 1944 pri miestnom kostole. Táto skutočnosť bola zistená až dlho po skončení vojny, v roku 1974.
.
xxxxx„Vojna si vyžiadala v okolí obce viacerých padlých z radov sovietskej Červenej armády. Svedčili o tom hromadné hroby v Plechoticiach i vo všetkých okolitých obciach, v ktorých bolo pochovaných približne 20 – 30 sovietskych vojakov. Vo februári 1946 ich pozostatky exhumovali a pochovali na vojenskom cintoríne v Michalovciach“. Zdroj: (Obecný úrad v Plechoticiach, pamätná kniha, záznamy z rokov 1944, 1946, 1974).

Čítať ďalej...

Objavujú „objavené“, ale nepriznajú pravdu

2015-05-27 Pavol Suško
.
xxxxxV ostatnej dobe, hádam už viac ako rok, sa niektorí naši politici tvária a vyjadrujú tak, akoby objavili nové veci. Zrazu „zistili“, že máme nedostatok škôlok a jasli a prichádzajú s „nápadmi“, že štát by mal nejak pomáhať rodičom s umiestňovaním detí do takýchto zariadení.
yyyyyTiež zistili, že rýchly nárast cestovného vo vlakovej i autobusovej doprave neznášajú niektorí cestujúci ľahko. Ba ani tí, čo sú nútení dnes za prácou cestovať mimo svojho bydliska či dokonca okresu alebo kraja. „Objavili“ teda cestovanie vlakom bezplatne,pre skupinu dôchodcov a pre skupinu študentov. Idú ešte ďalej a uvažujú o podobných opatreniach v autobusovej doprave.
yyyyyNa „programe dňa“ sú už ďalšie „novoty“. Zníženie DPH na 10 percent na chlieb, mäso či maslo. Pomoc regiónom s nezamestnanosťou nad 20 percent. Zvýšenie príspevku na deti, zvýšenie materského príspevku. Zvýšenie doplatku na lieky. Dokonca zavedenie príspevku školám na lyžiarske kurzy, pomoc sociálne slabším rodinám s pobytmi na dovolenkach. Hlavne v zariadeniach ministerstva obrany a ministerstva vnútra.

Čítať ďalej...

Kauza Váhostav len potvrdzuje charakter tohto systému

2015-04-26 Pavol Suško
.
xxxxx„Kauza Váhostav“ je za ostatné dni a týždne médiami i politikmi pretriasaná z rôznych strán, na rôznej úrovni a s rozličnými hodnoteniami, „odhaleniami“ i „pikoškami“.
yyyyyObviňovania jednotlivcov a politických strán o vine či nevine, o podiele na vzniknutom „probléme“, „pripomínanie“ a „vytýkanie si“ hriechov je však v podstate len divadlom predvádzaným /hraným/ buržoáznymi stranami. Zaoberá sa však len „vrcholkom“ ľadovca buržoázneho ekonomického a politického systému. Ktorý také isté a podobné jednanie umožňuje vo všetkých ostatných prípadoch, kedy ide „o veľké peniaze“ a veľké majetky.
yyyyy„Kauza Váhostav“ potvrdzuje skúsenosti i teoretické vývody komunistov z praxe, že buržoázny systém čoraz viac a čoraz nezakrytejšie slúži predovšetkým veľkému kapitálu, monopolom, finančným skupinám a veľkým národným i nadnárodným spoločnostiam. Tak sú v tomto systéme vytvorené aj zákony. V našom prípade za celé obdobie po prevrate v roku 1989.

Čítať ďalej...