1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MIER pre Košice, Slovensko, Európu a svet

2015-01-21 Peter Nišponský
.
xxxxxKošickí komunisti v utorok, dňa 20. januára 2015 bezprostredne po ukončení oficiálneho aktu kladenia vencov k pamätníkom Osloboditeľov pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Košíc organizovaného vedením mesta Košice, pri pamätníku sovietskych vojakov na Námestí osloboditeľov v Košiciach zorganizovali a uskutočnili zhromaždenie občanov Košíc „Za mier, proti neznášanlivosti, nacionalizmu, neonacizmu a proti vojne“.
Zhromaždenie bolo organizované Mestskou organizáciou Komunistickej strany Slovenska, aktivistami SZPB, za spoluúčasti ďalších ľavicových politických strán, mierových aktivistov, ľudskoprávnych organizácií, angažovaných skupín a občanov mesta Košíc, Košického kraja a východného Slovenska s týmto programom:
.
1. Protivojnová báseň na počesť osloboditeľov pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Košíc.
2. Úvod – Pripomenutie 70. Výročia oslobodenia Košíc 19. januára 1945 a účelu tejto protivojnovej mierovej akcie,
3. Príhovory protivojnových aktivistov a zástupcov zúčastnených politických strán, občianskych, mierových a ľudskoprávnych organizácií.
4. Minúta ticha za všetky obete vojnových konfliktov vo svete.
5. Výzva účastníkov Košického protivojnového zhromaždenia občanom Slovenska, Európy a sveta.
6. Zahranie skladby „Svätá vojna“ (reprodukovanej zo zvukového zariadenia)
7. Záver
.
xxxxxAkcie sa zúčastnilo v prvej fáze t.j. vo fáze kladenia vencov vyše 300 účastníkov a po oficiálnej časti na mierovej akcii cca. 150 ľudí a súčasne mnohí okoloidúci.
xxxxxMierové zhromaždenie tak, ako bolo zorganizované jednoznačne splnilo svoj účel. Naznačilo možnosť a reálnosť spolupráce rôznych ľavicových strán (KSS, Právo a spravodlivosť, Vzdor a jednotlivcov zo SMER-SD) ako aj občianskych aktivistov rôznych typov a záujmov na spoločnom cieli pre všetkých, ktorým je MIER a vyjadrenie odporu proti vojne.
yyyyySúčasne sme nastavili zrkadlo štátnej moci na Slovensku, ktorá lavíruje a tvári sa alibisticky vo vzťahu k otázkam mieru a vojny, vo vzťahu k zvyšovanu výdavkov na zbrojenie i pri posudzovaní zásluh na oslobodení Slovenska pred 70. rokmi. Rovnako strká hlavu do piesku pred hrozbou vojny a zneužíva svoj informačný monopol v médiách proti občanom.
yyyyyĎakujeme všetkým zúčastneným, ktorí ukázali dobrú vôľu pri zjednocovaní protifašistických a mierových síl na Slovensku i pri možnosti budúcej spolupráce pri politickej, či občianskej agende, ktorá sa týka nás všetkých.
.
Text privítania účastníkov, ktorý za organizátorov v mene MO KSS Košice predniesol Peter Nišponský
Zhromaždenie občanov Košíc 20. januára 2015
PRIVÍTANIE
Vážení občania Košíc a okolia,
Vážení hostia,
Vážení odporcovia vojny,
priatelia mieru.
.
Dovoľte, aby som v mene organizátorov nášho mierového, protivojnového zhromaždenia privítal Vás všetkých.
Všetkých odporcov vojny, priateľov mieru.
Všetkých bez rozdielu rasy, farby pleti, národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, vzdelania, viery, politickej príslušnosti, ... bez akéhokoľvek rozdielu.
Lebo na tom, čo som vymenoval tu nezáleží. Záleží však na mieri pre život ľudstva, našich detí, vnukov a nasledujúcich generácií.
.
Zišli sme sa tu dnes, pri príležitosti 70. výročia oslobodenia nášho krásneho mesta, aby sme poďakovali vojakom Červenej armády, partizánom, odbojárom, antifašistom a všetkým tým, ktorí položili svoje životy, obetovali svoje zdravie a vyvinuli aktívne úsilie,... ktorí nám priniesli mier, oslobodili nás od fašizmu, nacizmu a vojny.
.
Zišli sme sa tu však i preto, aby sme verejne vyjadrili náš postoj v prospech mieru, proti vojne, aby sme rázne povedali svoje NIE ! .....vojnovým štváčom za hranicami Slovenska i tu u nás doma.
Sme tu i preto, lebo máme obavy z hrozivého politického vývoja na východ od našich hraníc, obavy z rozrastajúcej sa občianskej vojny na Ukrajine, obavy z neustálych atakov politikov, médií i jednotlivcov proti Rusku.
Máme obavy z militarizácie našej krajiny podnecovanej jastrabmi z Washingtonu i Bruselu, máme obavy z militantných prejavov vojensko-politického bloku Severoatlantickej aliancie NATO, ale i z alibistických postojov politikov Slovenska k mieru a možnej vojne.
.
S obavami a odporom sledujeme vyzbrojovanie armád NATO i armády Slovenskej republiky, presuny ťažkej vojenskej techniky zo západnej časti Slovenska na východ,obsadzovanie našich vojenských letísk zahraničným leteckým personálom a lietadlami, prítomnosť vojakov cudzích armád na našom území, zo zvyšovania vojenských výdavkov na zbrojenie zamerané na ťažkú americkú, či západoeurópsku techniku, na podpisovanie zmlúv o prenájme stíhačiek Grippen zo Švédska, nákupy vrtuľníkov z USA, diskusie o obnovení povinnej vojenskej služby pre občanov Slovenska, diskusie o prípadných postihoch občanov za odmietanie nástupu na vojenskú službu v čase mobilizácie a podobne.
Odsudzujeme budovanie vojenských základní v krajinách hraničiacich s Ruskom, posilňovanie vojenskej prítomnosti armád NATO a armády USA v Estónsku, Poľsku, Litve, Rumunsku, Bulharsku a nakoniec utajene i v našej krajine.
.
Všetky tieto príznaky vyjadrujú a naznačujú urýchľujúci vývoj smerujúci k vojne. Ich zamlčiavanie, ignorovanie a bagatelizovanie by bolo z našej strany neprezieravé a hlúpe.
Ešte žijú medzi nami pamätníci, ktorí podobný vývoj zažili pred Druhou svetovou vojnou a vedia, čo to všetko znamená. A vieme to i my.
Nemáme právo, nechceme a nebudeme už viac pred týmto vražedným vývojom strkať hlavu do piesku.
.
Sme tu preto, aby sme na tieto skutočnosti verejne upozornili a povedali našim militantne sa správajúcim politikom v prezidentskom paláci, v parlamente i vo vláde SR, ale i ich mediálnym manipulujúcim sluhom vo verejnoprávnych i súkromných médiách ktorí len vykonávajú príkazy svojich tútorov zo zahraničia, že rozpútať vojnu im nedovolíme!
• My sme tí, ktorí odmietame plniť príkazy, rozkazy a nariadenia rozsievačov vojny,
• my sme tí, ktorí si uvedomujeme cenu mieru,
• my sme tí, ktorí odmietame bojovať akýmkoľvek spôsobom proti synom a vnukom našich osloboditeľov v záujme globalizovaného nadnárodného kapitálu,
• sme tí, ktorí uprednostňujeme priateľstvo a spoluprácu pred sankciami a trestami,
• sme tí, ktorí bezpečne vieme, že VOJNA = BIEDA A SMRŤ !
.
Prv, než odovzdám slovo antifašistom, aktivistom boja proti oligarchizmu a za mier, neodpustím si tu, pri hroboch vojakov Červenej armády jednu tvrdú osobnú poznámku:
yyyyy
Nevítame ministra obrany Slovenskej republiky Martina Glváča! Tu nie je vítaný reprezentant politiky štátu, ktorý obrazne povedané:
• včera rokoval o nákupe bojových vrtuľníkov pre armádu Slovenskej republiky u svojich tútorov vo Washingtone,
• dnes kladie kvety k hrobom našich osloboditeľov a vyznamenáva pamätníkov protifašistického odboja z pred 70. rokov,
• a zajtra bude posielať naše deti a vnukov bojovať na tých vrtuľníkoch proti deťom a vnukom našich osloboditeľov na Ukrajinu a do Ruska, na Východný front v záujme niekoho iného.
FUJ! HANBA! Bezzásadové pokrytectvo, ktoré v radoch čestných občanov tejto krajiny nemá miesto!
To isté platí i o politickom správaní sa prezidenta Slovenskej republiky a mnohých ďalších predstaviteľoch súčasnej politickej moci na Slovensku.
.
.
Výzva účastníkov Mierového zhromaždenia občanov Košíc k občanom Slovenska, Európy a sveta.
Za organizátorov v mene MO KSS Košice predniesol Peter Nišponský.
..
Vážení spoluobčania,
Našim základným právom je ŽIŤ V SLOBODE A V MIERI.
Našou ľudskou povinnosťou je ZABRÁNIŤ VOJNE.
.
xxxxxMraky antagonizmov vyplývajúcich z nespravodlivého svetového poriadku sa zaťahujú. 70. rokov tlejúcu pahrebu fašizmu, nacizmu a vojny rozdúchavajú nikdy nenasýtení, bezohľadní oligarchovia, nimi platení, skompromitovaní politici a ich médiá. Robia to v záujme nadnárodného globalizovaného kapitálu, v záujme ovládnutia svetových surovinových zdrojov, v záujme peňazí, majetkov a ničím neobmedzených ziskov.
.
xxxxxSystematicky a cieľavedome nás rozdeľujú, vyrábajú pre nás nepriateľov z Ruska, z islamu, z komunistov, cigánov, maďarov, židov.... zo všetkých, ktorí nezdieľajú a nepodporujú záujmy súčasných "pánov sveta".
To je cesta, ktorá vedie k fašizácii spoločnosti a k VOJNE.
My túto cestu odmietame!
.
Ako jedinú efektívnu a správnu možnosť obrany - zvrátenia vývoja preferujeme zjednotenie a spoluprácu všetkých skutočne demokratických antifašistických síl bez rozdielu svetonázoru, politického presvedčenia, rasy, národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia....bez akéhokoľvek rozdielu.
.
yyyyySituácia nás núti k tomu, že teraz, v čase rastúcej intolerancie, nacionalizmu, v čase nástupu fašizmu a neonacizmu už nie len môžeme, ale už musíme začať boj za MIER, za zjednotenie a spoluprácu všetkých mierových síl.
yyyyyZačíname ho tu a teraz.
yyyyyPridajte sa k nám.
My nepôjdeme s Amerikou do vojny proti Rusku. My nepôjdeme do žiadnej vojny!
Smrť vojne!
NECH ŽIJE MIER!
.
V Košiciach dňa 20. januára 2015,
v deň úcty 70. Výročiu oslobodenia Košíc.
.
Účastníci protivojnového, mierového zhromaždenia občanov Košíc a okolia.
.
.