1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Krompašská vzbura 2015

2015-02-21 Peter Nišponský

.xxxxxČesť a úctu obetiam Krompašskej vzbury vzdávame každoročne.
Ich boj pred 94 rokmi, vzbura zo zúfalstva a hladu symbolizuje samotnú podstatu kapitalizmu, ktorá platila vtedy a platí i dnes.
Ak nezmeníme existujúci politický a ekonomický systém v prospech väčšiny, rovnako ako vtedy pred 94 rokmi, tak i dnes súčasný oligarchický imperializmus vytvorí podobné podmienky pre nás a naše deti a privedie nás všetkých čestných ľudí práce do stavu ekonomickej beznádeje, zúfalstva a totálnej biedy.

.

Dnes, 20. februára 2015 si občania Krompách a zástupcovia komunistov z Krompách, Spišskej novej Vsi, Košíc a Prešova uctili pamiatku zastrelených robotníkov pri príležitosti 94 výročia Krompašskej vzbury.
Mesto Krompachy na čele s primátorkou mesta usporiadali skutočne dôstojnú pietnu spomienku s dychovou hudbou, prejavom pani primátorky a vystúpením spevokolu.
Akcie sa okrem mestských úradníkov, mestských policajtov a niekoľkých hostí zúčastnila i početná delegácia zástupcov Komunistickej strany Slovenska.
Už tradične sme si dôstojne uctili obete krvavých udalostí v Krompachoch zo dňa 21. februára 1921, kedy Krompašské ženy a Krompašskí robotníci vystúpili proti vtedajšiemu buržoáznemu režimu a dožadovali sa chleba pre svoje deti, za čo boli štátnou mocou prvej Československej republiky niekoľkí zastrelení a ďalšie desiatky z nich následne prišli o slobodu a o prácu.
My, komunisti Východného Slovenska si považujeme už tradične každý rok v túto dobu za česť i morálnu povinnosť pripomenúť si tieto udalosti.
Vzdajme všetci, hoci i len tichou spomienkou úctu a česť bojovníkom za spravodlivosť, pionierom Robotníckeho a komunistického hnutia na Slovensku.

.