1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pomník pre historickú pamäť

2015-02-24 Jalal Suleiman, Helena Polanská
.
.
xxxxxPod vejúcimi vlajkami Slovenskej republiky, bývalého Československa a komunistických zástav odhalili rodinní príslušníci s. Vasila Biľaka jeho pomník v rodnej obci Krajná Bystrá pripomínajúci zásluhy bývalého predstaviteľa KSS a KSČ, najmä pri rozvoji obci a celého východoslovenského regiónu.
.
xxxxx21. február, deň odhalenia pomníka nebol vybraný náhodne. Bolo to svedectvo kontinuity boja poctivých komunistov za sociálne spravodlivejšiu spoločnosť a dôstojný život pracujúcich, o čo Vasil Biľak usiloval celý svoj aktívny život. Myšlienka postaviť pomník pri prvom výročí smrti Vasiľa Biľaka vznikla na základe podnetu okresného výboru KSS vo Svidníku, aktívneho prístupu Krajskej rady KSS v Prešove a za pomoci mnohých poctivých miestnych rodákov a aktivistov. Na akte bolo prítomných približne 250 občanov, mnohí z nich občania obce Krajné Bystré, starosta obce Ján Štefanco, primátor Svidníka Ing. Ján Holodňák a vedenie Komunistickej strany Slovenska na čele s predsedom PhDr. Jozefom Hrdličkom.
.
xxxxx"Po roku 1948 sme, žiaľ, s nevôľou prijímali dejiny prvej ČSR a len ťažko sme sa hlásili k Masarykovi, Štefánikovi či Benešovi. Po roku 1989 sme zavrhli takmer všetko, popreli sme sami seba. Zbúrali sme pamätníky Gottwalda, Lenina i Marxa. Zavrhli sme Husáka, Šmidkého i Novomeského," znelo z prejavu predsedu KSS Jozefa Hrdličku, ktorý zároveň dodal: "Vážený priatelia, ak máme byť hrdým a kultúrne vyspelým národom, musíme sa zmieriť a prijať svoju históriu. Je nevyhnutné začať ju chápať v jej plnej farebnosti. Preto sa nebojím povedať, že v našej novodobej histórií má svoje významné miesto Masaryk, Štefánik i Gottwald. Má v nej svoje významné miesto Husák, Dubček, ale aj Vasiľ Biľak. Aj z tohto miesta by som chcel vyzvať našich novodobých historikov, aby prestali plniť svoje poslanie na základe politických objednávok a módnosti, ale aby výklad histórie a hodnotenie historických postáv realizovali v súlade s historickou pravdou a v širokých súvislostiach, ktoré utvárali a determinovali dané historické etapy. Je načase zbaviť sa čiernobieleho videnia a vidieť svet v jeho plnej farebnosti."
.
xxxxxNa podujatí vystúpil s podrobným prejavom priateľ Vasila Biľaka z detstva s. Michal Parajka, ktorý pripomenul niektoré zásluhy Vasila Biľaka pri rozvoji regiónu a celého Východoslovenského kraja. Dojemné boli najmä osobné spomienky rečníka, na udalosti, ktoré zažil s Vasilom Biľakom.
.
xxxxxNa podujatí vystúpil starosta obce, ktorý priblížil príbeh spolupráce s krajskou organizáciou KSS a obyvateľmi obce pri realizácii pomníka a slávnostne odovzdal čestné občianstvo obce príslušníkom rodiny zosnulého, a to jeho dcére Nadežde, vnukovi Vasiľovi a zaťovi Jozefovi Ševcovi.
.