1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

V záujme kariéry

2015-02-28 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxV sobotu 21.februára 2015 bol v obci Krajná Bystrá v okrese Svidník odhalený pamätník rodákovi Vasiľovi Biľakovi. Nebola to náhoda. Február bol a zostane svedectvom boja robotníckej triedy na čele s KSČ za sociálne spravodlivú spoločnosť a dôstojný život pracujúcich. O to sa aj Vasiľ Biľak celý svoj plodný život usiloval.
yyyyyPodľa informácií médií, ani nie 24 hodín po slávnostnom odhalení, „umeleckí aktivisti“ Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz pamätník zhanobili.
yyyyyŠtátne a politické orgány SR za výdatnej pomoci médií sa snažia tento politicky motivovaný zločin kvalifikovať ako priestupok, hoci niet najmenších pochýb, že je to trestný čin. Nie je sa čo čudovať, keď minister vnútra, Róbert Kaliňák sa vyjadril, že „Biľak zradil. Nikto nebol väčším symbolom toho zlého ako Biľak... Zradil svoju krajinu, minimálne pozývacím listom.“ Je to poľutovania hodné konštatovanie, keď ani minister socialistickej vlády si neuvedomuje, že u nás stále platí prezumpcia neviny. Zrejme sa to jemu a ďalším mimoriadne hodí do obdobia šírenia protikomunistickej hystérie a protiruskej vojnovej propagandy, keď fašistické prejavy intolerancie nazývajú umeleckými prejavmi aktivistov a ich zločiny kvalifikujú, iba ako priestupky voči cudziemu majetku.
yyyyyUvedený akt „umeleckých aktivistov“ každý racionálne uvažujúci človek musí odsúdiť a považovať za skutočne primitívne barbarstvo, vandalizmus a vrchol neúcty k človeku, ktorý síce ako každý z nás mal aj svoje chyby, ale ktorý za svojho života pre ľudí bývalého Československa a osobitne zaostalého Slovenska mimoriadne veľa urobil. Tak ako tisíce ďalších, partajných či bezpartajných funkcionárov, ale i radových členov KSČ, Národných výborov, spoločenských a záujmových organizácií má nezmazateľný podiel na budovateľskom úsilí v období socializmu, ktoré po slávnom SNP, je bezpochyby najslávnejším obdobím našich novodobých dejín. Vypovedá o tom množstvo dôkazov, ktoré práve antikomunisti typu O. Krajňáka, pracovníci ÚPN a politických väzňov, ale i Kalmus, Lorenz, M. Kusý a mnohí ďalší popierajú. celé to obdobie sa za každú cenu usilujú prekrútiť, znevážiť a dokázať, že KSČ a jej členovia boli organizátormi zla, zločinci a vrahovia. Je to obyčajná a účelová lož. Už vyše 25 rokov rozoštvávajú a polarizujú spoločnosť, falošne a účelovo obhajujú súčasný „demokratický (rozumej kapitalistický) spoločenský poriadok.
yyyyyPrirovnávať obdobie socializmu, či socialistickej ideológie k fašizmu, či k iným nedemokratickým prúdom a tendenciám je účelovo organizovaná propaganda antikomunistov, ÚPN, politických väzňov či na smrť urazených bývalých funkcionárov KSČ ako napr. profesora, PhDr. Miroslava Kusého CSc. a ďalších, ktorí majú nemalú zásluhu na tom, že po roku 1968 a hlavne po novembri 1989 sa snažili slovenskej verejnosti nanútiť aj popretie výsledkov vlastnej práce, keď tvrdia, že obdobie po roku 1948 do novembra 1989 ako by ani neexistovalo.
yyyyyTento na smrť urazený, bývalý zanietený marxista na otázku Redakcie SME, čo si myslí o pamätníku Vasiľa Biľaka odpovedá: „Dávať na verejnosť takéto signály je veľmi nebezpečné. Komunistické resentimenty sa v rôznych podobách oživujú a je to nebezpečný precedens. Biľak bol zločinec. Musíme to posudzovať ako komunistického zločinca, nemožno ho v žiadnom prípade brať na milosť. Dávať do hlavných televíznych správ RTVS zmienku o prvom výročí jeho smrti je skrátka škandalózne. Biľak si takúto pozornosť nezaslúži. Nie je dôvod prečo ho takto adorovať.“
yyyyyZ uvedeného, ale i ďalších vyjadrení ani len náznak, že u nás platí prezumpcia neviny. Vasiľ Biľak napriek tomu, že sám o to žiadal, tak odsúdený nikdy nebol. Kto tvrdí, že bol zradca, alebo niečo podobné, tak pácha trestný čin a orgány činné v trestnom konaní by mali konať a nie sa iba nečinne prizerať, alebo dokonca špekulovať nad tým, že budú trestať nevinných.
yyyyyNapokon skúsme posúdiť kto to vlastne ten dvojtvárny, po vylúčení zo strany na smrť urazený antikomunista, pán profesor Kusý je, a čo v období socializmu robil. V roku 1954 vyštudoval Fiozofickú fakultu Karlovej Univerzity a v roku 1956 tamtiež dokončil postgraduálne štúdium. V priebehu štúdia vstúpil do KSČ. V jednom rozhovore svoj vstup do KSČ zdôvodnil nasledovne: „Áno vstúpil som do nej na škole. Bol som z robotníckej rodiny, otec bol predvojnový komunista, za Slovenského štátu bol rok vo väzení za roznášanie letákov pred prvým májom, matka bola tiež odsúdená.“ Je to skutočne veľavravné konštatovanie!
yyyyyPo ukončení štúdií sa vrátil do Bratislavy, kde pôsobil na FFUK, najprv ako odborný asistent, potom docent a napokon v rokoch 1967 -1970 ako profesor marxistickej filozofie. V rokoch 1968 -1969 bol členom ÚV KSS a vedúci ideologického oddelenia. Je autorom viacerých diel, ako napr. Marxistická teória poznania, Filozofia politiky, Marxistická filozofia a ďalšie. Pre lepšie pochopenie aspoň jeden citát z jeho diela, Marxistická filozofia: „ Marx a Engels ukázali, že konečným cieľom robotníckej triedy nie je nastoliť svoje panstvo proti panstvu buržoázie. Likvidácia kapitalistickej spoločnosti je pre ňu len nevyhnutným krokom k likvidácii akejkoľvek triednej nadvlády, akéhokoľvek vykorisťovania človeka človekom, t. j. krokom k vytvoreniu beztriednej spoločnosti.“
yyyyyNa otázku či bývalý marxista má morálne právo ako analytik sa vyjadrovať k verejnému životu v kapitalizme, profesor Kusý odpovedal skutočne filozoficky: „Mnohí mi vytýkajú, že keď ma vyhodili zo strany, stal som sa antikomunistom. Nie je to pravda. Mal som svoj spor so stranou, keď to bolo rizikové a doplatil som na to. Nemám teda dôvod na nejaké výčitky svedomia. Áno, bol som nejako vychovávaný, ale rodičov si nevyberáte. Narodil som sa do nejakej rodiny a nemohol som za to rovnako, ako keď sa niekto narodí do rodiny alkoholika.“ Takto jednoducho sa s dobre vychovaného syna robotníka, predvojnového komunistu, stáva zradca presvedčenia vlastných rodičov a napokon aj seba samého. V záujme kariéry je ľahšie prebehnúť na stranu antikomunizmu.
yyyyyProfesor Kusý ako disident, by mal dnes ľuďom vysvetliť, prečo neboli naplnené ich túžby z novembra 1989. Aj jeho zásluhou ako podpredsedu VPN a člena vlády národného porozumenia bol u nás reštaurovaný kapitalizmus, ktorého „dobroty“, nebyť zásahu spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy, by si boli ľudia „užívali“ už od roku 1968. Jasne o tom hovoria výsledky štvrťstoročného budovania „demokracie.“ To je historická pravda o ktorej by mal pán profesor Kusý hovoriť.
yyyyyAj o roku 1968 zostáva faktom, že armáda USA v NSR bola v blízkosti hraníc ČSSR pripravená vtrhnúť na naše územie v okamihu, len čo by sa bolo podarilo presadiť dobre zaplatené lži a klamstvá o nutnosti reformovať socializmus. Politici, ako Kusý a jemu podobní, sú zodpovední za podvod, ktorý bol spáchaný na ľuďoch. Pod rúškom slobody a demokracie bol rozkradnutý spoločný majetok, zlikvidované sociálne istoty, vyprodukované množstvo nezamestnaných, žobrákov, bezdomovcov, zdevastovaná kultúra, veda, školstvo, zdravotníctvo, zlikvidovaná sebestačnosť poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a pod. Vznikli celé hladové doliny. To naozaj nie sú zásluhy. To je jednoducho zrada na vlastnom národe, ktorú sa snažia silou mocou zvaliť na niekoho iného. Politik akým bol Kusý, ak chce súdiť iných, by sa mal najskôr postaviť pred zrkadlo a skúmať čo sa to vlastne z neho stalo! Kto klamal a podvádzal vlastných spoluobčanov pre svoj osobný prospech je skutočným zločincom a tým aj do smrti zostane, na rozdiel od tých, čo zostali verní boju za spravodlivosť, lepší a radostnejší život, za mier a skutočnú demokraciu.
.