1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunálna politika a KSS

2015-04-21 Vladimír Podborovčan
.
xxxxxAj vy si občas, v rámci komunálnej politiky radi zašomrete, povzdychnete, či mávnete rukou a poviete si, že mňa sa to netýka, ja s tým aj tak nič nespravím? Ak áno, tak patríte k väčšine občanov, ktorí takýto postoj na Slovensku zaujímajú. To však neznamená, že je to správne. Komunálna politika ovplyvňuje kvalitu života bežných občanov, je veľmi podstatná a predsa podceňovaná. Či vari neovplyvňuje stav vecí v obci alebo regióne?
Tento fakt by nemali podceňovať ani politické strany, vrátane Komunistickej strany Slovenska. Nemyslím si, že pre KSS by mal byť „parlament“ hlavným cieľom, ale iba prostriedkom na dosiahnutie vyššieho cieľa, na to však treba ešte vyššie preferencie a dosiahnuté volebné výsledky aké získala dnešná vládna strana Smer-SD s jej lídrom Ficom.
No na realizáciu komunálnej politiky nie sú pre KSS z celoslovenského pohľadu podstatné percentá, ale reálna aktivita komunistov, či funkcionárov nižších článkov KSS samotných. Práve od nich by som očakával, že dokážu realizovať politickú prácu v komúnach, teda v obciach a mestách samosprávnych a správnych okresoch Slovenska, Zvolen nevynímajúc. A práve Zvolenu sa budem venovať vo svojich nasledujúcich riadkoch.
O Zvolene je známe, že je administratívnym, ekonomickým a kultúrno-spoločenským centrom okresu a sídlom viacerých inštitúcií verejnej a štátnej správy. Je pôsobiskom aj Okresného výboru KSS vo Zvolene. Mesto Zvolen pozostáva zo základných sídelných jednotiek, mestských častí, ale aj sídlisk, v ktorých pôsobia miestne základné organizácie KSS, až na jedno sídlisko a to zvolenské sídlisko Podborová. Tu v minuloročných novembrových komunálnych voľbách zvolenskí komunisti nielenže nepostavili ani jedného kandidáta na poslanca za KSS, ale ani ďalšieho žiadneho kandidáta (sympatizanta KSS) s podporou KSS. Preto na Podborovej nemal kto poukázať na problémy, ktoré sú s týmto zvolenským sídliskom spojené.
Podborová je dnes jediným sídliskom vo Zvolene, na ktorom nenájdete ani jednu triedu aspoň prvého stupňa základnej školy, pričom sa na Podborovej nachádza nielen Združená stredná škola služieb, ale aj Zvolenčanom známa zelená materská škola Ďatelinka.
Na Podborovej pôsobí aj jeden zo zvolenských klubov dôchodcov, či klub vojenských dôchodcov, no predsa tu neexistuje ani jedna ambulancia, či malá lekáreň. To nehovorím o pobočke Slovenskej pošty, ktorú tu taktiež nenájdete a ktorú by privítali nielen starší obyvatelia Podborovej, ale aj mamičky na materských. Toto sídlisko nemá ani jeden bankomat.
Poviete si, že na to treba budovy a voľné priestory. Tak tie na Podborovej sú. Voľné komplexy budov sa nachádzajú na Smrekovej ulici, ktorá je v severnej časti sídliska. Táto časť sídliska je vlastne bývalým sídliskom Sovietskej armády, ktoré sme vo Zvolene, v časoch socializmu volali „Malá Moskva“. Dnes sú tu zrekonštruované bývalé sovietske paneláky, aj známe tri jedenásťposchodové tzv. bašne, v ktorých býva mnoho najmä mladých rodín. No sú tu aj chátrajúce objekty. Práve ich odstránením by sa vytvorili nové parkovacie plochy, ktoré by na sídlisku nevznikali na úkor zelene. Takto by sa mohol vytvoriť aj priestor na prípadné vybudovanie napr. parkovacieho domu ako združenej investície mesta Zvolen a občanov žijúcich na Podborovej.
V tejto mestskej časti Zvolena sa nachádza Borová hora. V jej spodnej časti môžete objaviť neveľkú jaskyňu, ktorá je však verejnosti neprístupná. Na Borovej hore samotnej nájdete nádherné Arborétum, minerálne, termálne a mierne rádioaktívne jazierko, ktoré v zime nezamŕza, ale môžete tu nájsť ďalší bôľ Zvolena a to od roku 1999 bohužiaľ chátrajúce Sanatórium. Už moji prastarí rodičia tam ešte pred druhou svetovou vojnou chodievali na nedeľňajšie prechádzky. Prečo by obdobne toto nádherné miesto na Borovej hore nemohla využívať aj dnešná žijúca generácia Zvolenčanov?
Obyvatelia mesta Zvolen dnes nadávajú na výšku poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré v tomto čase musia mestu zaplatiť popri dani z nehnuteľností, ale nadávajú aj na nedostatočné služby v meste Zvolen.
Aj to sa dá vyriešiť.
Na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je mesto Zvolen ponímané ako samostatný samosprávny územný celok. Mestu preto nič nebráni v efektívnejšom rozvoji svojej komunálnej ekonomiky, ktorá je súčasťou miestnej ekonomiky. Miestnu ekonomiku predsa tvoria subjekty a ich činnosti, ktoré nie sú založené len na súkromnom vlastníctve, ale aj na obecnom vlastníctve a sú  súčasťou  majetku obce. Preto je na mieste otázka, prečo by vo Zvolene nemohli vzniknúť komunálne a technické služby mesta Zvolen ako súčasť komunálnej ekonomiky? Tieto subjekty by produkovali tovary a služby, ktoré Zvolen zabezpečuje pre obyvateľov v súlade s kompetenčným zákonom. Takto by sme dokázali znížiť aj vysoké poplatky za komunálne odpady, vytvorili by sme nové pracovné miesta v službách, ktoré dnes vykonávajú aj s ich ziskom súkromné spoločnosti, znížili nezamestnanosť, skvalitnili podmienky života pre obyvateľov mesta Zvolen.
Na Námestí SNP vo Zvolene organizuje OV KSS vo Zvolene Prvomájový míting pred Pamätníkom SNP, nám Zvolenčanom známym aj pod pojmom „Valaška“ a to od 9:00 hod. Chcem veriť, že zvolenskí komunisti prilákajú na svoju akciu Zvolenčanov, ktorých môžu konečne reálne osloviť otvorením tém, o ktorých som písal, zaujať k nim stanovisko a predložiť pred obyvateľmi komunistické návrhy riešenia po vzore hesla českých komunistov z KSČM: „Iní o ľuďoch, my s ľuďmi“.
.