1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Objavujú „objavené“, ale nepriznajú pravdu

2015-05-27 Pavol Suško
.
xxxxxV ostatnej dobe, hádam už viac ako rok, sa niektorí naši politici tvária a vyjadrujú tak, akoby objavili nové veci. Zrazu „zistili“, že máme nedostatok škôlok a jasli a prichádzajú s „nápadmi“, že štát by mal nejak pomáhať rodičom s umiestňovaním detí do takýchto zariadení.
yyyyyTiež zistili, že rýchly nárast cestovného vo vlakovej i autobusovej doprave neznášajú niektorí cestujúci ľahko. Ba ani tí, čo sú nútení dnes za prácou cestovať mimo svojho bydliska či dokonca okresu alebo kraja. „Objavili“ teda cestovanie vlakom bezplatne,pre skupinu dôchodcov a pre skupinu študentov. Idú ešte ďalej a uvažujú o podobných opatreniach v autobusovej doprave.
yyyyyNa „programe dňa“ sú už ďalšie „novoty“. Zníženie DPH na 10 percent na chlieb, mäso či maslo. Pomoc regiónom s nezamestnanosťou nad 20 percent. Zvýšenie príspevku na deti, zvýšenie materského príspevku. Zvýšenie doplatku na lieky. Dokonca zavedenie príspevku školám na lyžiarske kurzy, pomoc sociálne slabším rodinám s pobytmi na dovolenkach. Hlavne v zariadeniach ministerstva obrany a ministerstva vnútra.
yyyyyNesporne, všetky opatrenia sú na prospech občanov Slovenska. Ak sa s nimi bude nakladať racionálne a transparentne, dúfajme že budú slúžiť hlavne na prospech tým skupinám občanom, ktoré to potrebujú najviac.
yyyyyZaujímavé je jedno. Nikto však ani len nenaznačí, že takéto a podobné opatrenia tu už boli. Pred viac ako 25 rokmi, za obdobia socializmu. Že najviac jasli a škôlok sa vybudovalo práve v tomto období a postaral sa o to štát. Že v železničnej i autobusovej doprave existoval celý systém zliav na cestovné pre pracujúcich občanov, dôchodcov, študentov, žiakov, invalidov. Že premyslenou podporou a dotáciou slovenského poľnohospodárstva boli základné potraviny dosť lacné a prístupné všetkým občanom. Pritom sme boli potravinovo takmer sebestační a zdravotná bezpečnosť potravin bola určite vyššia ako dnes.
yyyyyNikto z politikov po roku 1989 otvorene nepriznal, že práve v období socializmu sa podarilo vyrovnanie väčšiny zaostalejších a menej ekonomicky rozvinutých regiónov tým rozvinutejším. A ľudia nemuseli hľadať prácu v zahraničí ani za ňou ďaleko cestovať.
yyyyyZ opatrení prijatých za socializmu v oblasti materských dovoleniek, príspevkov matkam a detských prídavkov žijeme ešte dnes. Pretože žiadna vláda sa ich neodvažila zrušiť. Ešte dnes sú na tom matky na Slovensku s materskými dovolenkami lepšie ako mnohé krajiny západnej Európy.
yyyyyPripravované zvýšenie príspevkov na lieky? Čože je to oproti bezplatným liekom a symbolickej korune za lieky za socializmu.
yyyyyPomoc sociálne slabším rodinám a vytvorenie pre nich podmienok mať aj pri nižších príjmoch možnosť dovoliť si rekreáciu či dovolenku. Hoci aj v štátnych zariadeniach ministerstva obrany a ministerstva vnútra. Kde sú už dnes desiatky, možno stovky rekreačných zariadení zo socializmu, v ktorých trávili nielen dovolenky a rekreácie, ale aj víkendy rodiny slovenských občanov za vynikajúcich cenových podmienok?
yyyyyPrečo nikto z politikov vládnucej ani inej strany strany nedokáže naplno povedať, že skúsenosť ukazuje, že nie všetko z mínulosti malo byť odvrhnuté? A že tento návrat k dobrým skúsenostiam je aj poučením pre súčasnosť?
yyyyyPreto, že priznanie takéhoto faktu by bolo priznaním, že takýto program uskutočňovali už pred desaťročiami komunisti. Pretože ich program bol vždy programom pre ľudí, pre väčšinu občanov. Svojou podstatou a zameraním. Úprimne a bez špekulácii.
yyyyyPrečo na uvedené skutočnosti zabudli aj občania? Aj tí skôr narodení? Je to ozaj len otázka individuálnej pamäte, alebo výsledok cieľavedomého „vymývania mozgov“ a snahy popretia všetkého pozitívneho z nášho života v nedávnej minulosti? Avšak neoddeliteľne spojeného s programom komunistov.
yyyyyNajskôr oboje.
yyyyyÁno, program komunistov aj dnes obsahuje konkrétne zámery na zabezpečenie dôstojného života občanov Slovenska a na spravodlivejšie rozdeľovanie vytvorených hodnôt. A úprimnosť zámerov komunistov na jeho uskutočňovaní nie je nižšia, ako predtým. Ak by im občania dali dôvera a dostatok hlasov vo voľbách, určite by neoľutovali. Opatrenia pre občanov a v prospech občanov by neboli len „sezónnou“ predvolebnou záležitosťou.
.