1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KR KSS Bratislava k integrovanej doprave

2015-11-08 KR KSS Bratislava - Stanovisko
.
xxxxx Stanovisko Krajskej rady KSS Bratislava k situácií, ktorá vznikla spustením tretej etapy Bratislavskej Integrovanej Dopravy.
.
xxxxxOd 1. novembra sa spustila rozhodujúca etapa integrovaného dopravného systému, čo malo znamenať vzájomnú koordináciu všetkých zapojených dopravcov na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok na cestovanie autobusmi, trolejbusmi a električkami Dopravného podniku Bratislava, regionálnymi vlakmi OS alebo REX prevádzkovanými Železničnou spoločnosťou Slovensko a regionálnymi autobusmi Slovak Lines. V praxi to malo znamenať, že cestujúci môže využívať jeden cestovný lístok, ktorý si označí na začiatku cesty alebo si zakúpi predplatný cestovný lístok. Opak sa však stal tvrdou realitou pre všetkých cestujúcich, ktorý sa snažia využívať poskytované služby všetkých prepravcov zastrešených pod hlavičkou Bratislavskej integrovanej dopravy.
Bratislavská integrovaná doprava sa pripravuje už niekoľko rokov. Spustenie pod vedením župana Bratislavského kraja Pavla Freša, predsedu strany SDKÚ, sa niekoľkokrát odložilo pre nedostatočnú prípravu zo všetkých zúčastnených strán.
Nosná tretia etapa sa síce neposúvala, no mesto za ňu muselo zaplatiť o 2,4 milióna eur viac. Bratislava totiž prišla o možnosť využiť na jej spustenie euro fondy. Dôvodom boli opakované neúspešné verejné obstarávania na nákup označovačov. Mesto ich tak muselo kúpiť za vlastné. V tomto prípade by sme chceli poukázať na nekompetentnosť všetkých zainteresovaných strán, obzvlášť by sme však chceli poukázať na prístup kompetentných zamestnancov DPB a.s., ktorí mali zabezpečovať jej pričlenenie do Bratislavskej integrovanej dopravy.
Absolútna neznalosť a ignorovanie problematiky zo strany zodpovedných pracovníkov DPB a.s. viedla k tomu, že boli vyňaté z prepravného poriadku všetky výhody, ktoré smeli v prostriedkoch Bratislavskej MHD využívať znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Zásadne sa zmení cestovanie starších a ťažko zdravotne postihnutých. Čo je krokom späť oproti stavu pred spustením tretej etapy BID. Nezmyselne si budú musieť dôchodcovia vybavovať preukazy ako by nemali svojich každodenných starostí dosť.
Krajská rada KSS v Bratislave ostro protestuje proti všetkým týmto proti sociálnym opatreniam, ktoré sú namierené na prehĺbenie nepriaznivej finančnej situácie všetkých seniorov a držiteľov preukazu ŤZP.
Ďalej chceme poukázať na neprimerané zdražovanie cestovného. Zavedením integrovaného dopravného systému sa mení aj cenník lístkov bratislavskej MHD.  Je pre nás nevysvetliteľné, ako pri neustále klesajúcich cenách všetkých pohonných hmôt a energií dokážu poslanci odhlasovať takýto nárast cien.
Krajská Rada KSS v Bratislave protestuje proti tejto situácií, ktorá bola zapríčinená krokmi predsedu strany SDKÚ Pavla Freša ktorý je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a hlavného iniciátora celej akcie, ďalej krokom primátora mesta Bratislava Iva Nesrovnala, ktorému to vyplýva z funkcie hlavného akcionára DPB, a.s., a tak je zodpovedný za zvyšovanie cestovného v MHD. Odsudzujeme politikárčenie Pavla Freša a Iva Nesrovnala, ktorý si ako rukojemníkov pre naplnenie svojich politických ambícií zobrali obyvateľov Bratislavského kraja. Zodpovedných pracovníkov BID žiadame o okamžité a bezodkladné riešenie vzniknutej situácie.
.