1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sme málo oddaní svojmu zamestnávateľovi

2011-06-28 Artur Bekmatov
1.    Mladým pracujúcim chýba zaangažovanosť vo vzťahu k svojim zamestnávateľom.
2.    Profesionáli vo veku od 18 do 29 rokov sa nevedia identifikovať s úspechom spoločnosti, chýba im oddanosť a ochota ostať pracovať u svojho súčasného zamestnávateľa.
3.  Mladí pracovníci sú najviac postihnutí subjektívne vnímanými tlakmi v práci a predstavujú tak pre firmy a celé krajiny problém z hľadiska ich manažovania, motivácie a udržania z  dlhodobého hľadiska.
Článok alebo lepšie povedané prieskum sa nás snaží presvedčiť o našej neschopnosti, sebeckosti a snaží sa poukázať na to, že nie sme dostatočne vďační nášmu „chlebodarcovi“. Položme si ale otázku, či požiadavky, ktoré sú kladené na zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi, platia aj naopak. Či spĺňa aj zamestnávateľ tieto požiadavky vo vzťahu k pracujúcemu.
Je teda zamestnávateľ dostatočne zaangažovaný vo vzťahu k svojim zamestnancom? Nejakú vianočnú oslavu pre zamestnancov nemôžeme považovať za dostatočnú angažovanosť k zamestnancom. Nepochopenie pre osobný život zamestnanca, ale aj pre obyčajné ľudské potreby ako prestávky na obed či na toaletu. Nespočetne veľa krát je siahnuté aj na tieto práva zamestnancov. Uvedomme si, že pracujúci si všetky práva musia vydupať, zamestnávateľ dá svojim pracovníkom len toľko, koľko nevyhnutne musí. Nič naviac, išlo by to totiž na úkor jeho zisku.

Čítať ďalej...