1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Piliere dôchodkového zabezpečenia

2013-02-21 JUDr. Miloslav Grega, ZO KSS č. 15 pri MO KSS Košice
.
V posledných rokoch často dnešní pravicoví politici vtĺkajú do hláv občanom, že časom nebude mať štát dostatok finančných zdrojov na dôchodky pre občanov a preto je nutné aby sa pripoistili na budúci dôchodok v tzv. dôchodkových pilieroch. Pre tento účel rôzne poisťovne lákajú občanov, že práve oni  sú tie správne inštitúcie, kde je najbezpečnejšie uložiť svoje peniaze na spokojnú starobu.
.
Táto rétorika je opakovaním už vyskúšanej lži na našich občanoch hneď v poprevratových rokoch. Za socializmu občania platili do štátu daň z príjmu , ktorá bola progresívna podľa výšky mzdy od 5% do 20% a mimoriadna bola tzv. "konská daň“ vo výške 25% (touto štát nepriamo nútil občanov k uzatváraniu manželstva a ovplyvňoval pôrodnosť). Lenže to bola celá odvodová povinnosť občana voči štátu. Spočítajte si v akej výške občania dnes odvádzajú odvody v prospech štátu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne,, odvody do fondu nezamestnanosti atď. a porovnajte to s výškou odvodov za socializmu.

Čítať ďalej...

Marxizmus a jeho vnímanie sociálnej spravodlivosti

2013-02-09 Martin Hulič,  MO KSS Košice
.
Žiadna politická ideológia, filozofický smer či náboženstvo nie je názorovo jednotné. U všetkých existujú nespočetné prúdy, línie či školy, ktoré sa síce v primárnych myšlienkach a hodnotách zhodujú, ale v tých ďalších často prichádzajú do príkrych rozporov. Tak ako nie je v rámci kresťanstva jednotný názor na postavu Panny Márie, nie je ani v marxizmu zhoda v kategórii sociálna spravodlivosť.
.
V marxizme existujú rozdiely medzi jeho ortodoxnými marxistami a predstaviteľmi tzv. neomarxizmu. Tradiční marxisti zdôrazňujú ekonomickú základňu, ktorá ovplyvňuje svoju nadstavbu, preto diskusie o pojme spravodlivosť nemajú význam. Na druhej strane predstavitelia neomarixzmu a analytického marxizmu zdôrazňujú potrebu obohatiť jeho ekonomickú stránku o etické a morálne kategórie. V marxistickej filozofii je základným kritériom redistribúcie statkov heslo „ každému podľa jeho práce “ a „ každému podľa jeho potrieb “. Napriek tomu samotný Marx jednoznačne odmietal morálne teórie, kategóriu etiky, ľudských práv a spravodlivosti, keďže ich považoval za čisto politické termíny, ktoré sú využívané a zneužívané. Aj keď Marx pojem spravodlivosť explicitne nepoužíva, možno si ho odvodiť zo základných zdrojov marxizmu ako aj z ranných diel Karla Marxa. V nich sa venoval kritike nespravodlivosti vtedajšej spoločnosti, kategórii slobody, dôstojnosti človeka v spoločnosti, zmene spoločensko – ekonomickej formácii, ktorá ma viesť k vytvoreniu novej, spravodlivej komunistickej spoločnosti.

Čítať ďalej...

Slovensko lídrom dlhodobej nezamestnanosti v Európe

2012-08-04 Jozef Hrdlička
.
Nezamestnanosť, pojem ale hlavne jav v našich podmienkach donedávna neznámy dnes „akceptovaná“ realita. Nárast nezamestnanosti zaznamenávajú za posledné obdobie všetky krajiny európskej únie vrátane Slovenska. Potvrdzujú to júlové výsledky prieskum realizovaného Európskym štatistickým úradom Eurostat.

Čítať ďalej...

Bude Vilo Rozboril reagovať?

2012-07-18 Karol Deli, Karol Herceg
.
Hovorcovia banských invalidných dôchodcov na Hornej Nitre Karol Deli a Karol Herceg poslali moderátorovi televízie MarkízaVilovi Rozborilovi list nasledujúceho obsahu:
.
Vážený pán Rozboril,
.
obraciame sa na Vás s prosbou, už ani nie tajného, ale skôr urgentného želania našej skupiny o „modré z neba“. Od roku 2003 bojujeme rôznymi protestnými akciami proti brutalite vládnej politiky. Prijatím Dzurindových a Kaníkových reforiem a ich retroaktívneho protiústavného zákona číslo 461, pretiekol pohár našej trpezlivosti. Preto sme sa začali brániť. Za naše utrpenie, strádanie a osočovanie si zaslúžime verejnú satisfakciu a odškodnenie, keď prehrali aj Ústavný súd.
My hovorcovia sme im vymysleli ich „modré z neba“ a na Vás je jeho realizácia.

Čítať ďalej...

Historky z lekární

2012-04-07 Jaroslav Prešovský, Most, ČR,  Peter Nišponský, Košice, SR, Magda Jakubíková, Žilina, SR
.
POZDRAV Z ČR.
.
Asi máme veľmi krátku pamäť, keď sme tak rýchlo zabudli na pojem "BEZPLATNÉ SOCIALISTICKÉ ZDRAVOTNÍCTVO". Údajne toto sme chceli. To je ono?
Dostal som z Českej republiky pozdrav. Píše sa v ňom:
.
Toto je článek, který jsem dal do diskuze o zdražení léků.....Okamžitě byl vymazán!!! Proč asi? Prosím pošlete to všem známým. Nejsem z těch, kdo by psal anebo se zúčastňoval diskuzí, ale to, co jsem dneska zažil v lékárně mě natolik vzalo, že jsem se rozhodl o tom napsat.
.
Stála přede mnou starší paní v důchodovém věku a když na ní přišla řada, tak předložila recepis a paní lékárnice jí vydala léky a požádala o doplacení částky 1980,-Kč. Paní zůstala celá zkoprnělá a nemohla ze sebe vypravit ani slovo. Pak se rozbrečela, podívala se do peněženky a řekla, že tolik nemá. Otočila se a pomalu odcházela k východu.
Paní lékárnice na ní volala, ať si vezme ten recept a že ty léky ale opravdu potřebuje. Paní se otočila a plačíc řekla ,,k čemu mi budou léky, když nebudu mít na jídlo" a pomalu odešla. Všichni přítomní nemohli ze sebe vydat jediné slovo a bylo vidět, že je to hluboce zasáhlo.

Čítať ďalej...