1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ide nám o zdravie - alebo len o peniaze?

2014-01-11 Peter Nišponský
.
Tlačová konferencia Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ), ktorá sa uskutočnila dňa 8. januára 2014 v priestoroch Syndikátu novinárov v Košiciach, poukazuje na priamu náväznosť krízy v zdravotníctve na krízu slovenského verejného zdravotného poisťovníctva.
.
Zdravotné poisťovne dnes neplnia účel, na ktorý boli zriadené, nedokázali zabrániť masívnym únikom financií do vírov, na dne ktorých sedia záujmy politicky krytých podnikateľov s verejnými financiami.
.
Namiesto toho zvolili cestu ukracovania a šetrenia, ktorá vedie k poškodzovaniu záujmov pacientov aj zdravotníkov.
.
Prezident SLÚŠ MuDr. Andrej Janco spôsobom sebe vlastným, avšak výstižne, jasne a objektívne vysvetlil novinárom a zúčastneným zástupcom médií situáciu, problémy, stanoviská a možnosti riešenia situácie.
Pacient a jeho zdravie je z pohľadu profesionality pre lekárov špecialistov na prvom mieste i v situácii, kedy všetky ostatné inštitúcie, ktorých úlohou je starať sa o zdravie obyvateľov zlyhávajú a sústreďujú sa len na hasenie problémov a šetrenie financií v zdravotnom a poisťovacom systéme.
.
Pozrite si záznam z tlačovej konferencie. Je dlhý takmer 40 minút. Ale stojí za to sa oboznámiť s problémami, ktoré Vám okrem MuDr. Andreja Janca nemá záujem seriózne vysvetliť nikto.
Posúďte sami, prečo ako občan a pacient pre súčasný zdravotný a poisťovací systém nič neznamenáte.
Podporme SLÚŠ v záujme nášho vlastného života a zdravia. Lekári SLÚŠ bojujú i za nás.
.