1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vyfarbenie Kaníka

2015-03-14 JuDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxx
Doslova ma šokovala drzosť a arogancia Kanika, ktorý pred pár dňami v televíznych novinách prehlásil, že štát by mal dorovnať výšku dôchodku u sporiteľov z II. dôchodkového piliera na úroveň dôchodcov, ktorý poberajú dôchodok od štátu. Keď občanov lákali do tohto systému, zastrašovali ich, že štát nebude mať dostatok peniazi na ich dôchodky a že tí čo sa u nich pripoistia, budú mať slušné dôchodky a na starobu bude im vyplácaný nepomerne vyšší dôchodok ako od štátu. Teraz keď prví sporitelia začali od nich poberať svoje očakávané lukratívne dôchodky - opak sa stala pravda!!! Podľa Kanikovho vyjadrenia je to preto, že ich Fico svojimi nekompetentnými opatreniami pripravil o peniaze.
Preto sa oprávnene pýtam, čím poškodil tento dôchodcovský systém?? Tým, že otvoril tento pilier a umožnil niektorým občanom uniknúť pred sklamaním??!! Veď tím čo z tohto systému vystúpili už nebude musieť táto spoločnosť vyplácať dôchodky!!! Tí čo neuposlúchli varovanie a zostali – tí naďalej odvádzajú financie do tohto systému. Takže sa pýtam ešte raz čím ich poškodil???!!!

xxxxxJa som už niekoľkokrát zverejňoval rôzne články, prečo podľa súčasnej legislatívy je II. dôchodkový pilier pripravovaným podvodom na občanov. Za prvej ČSR si niektorí občania tiež sporili (resp. podľa niektorých vtedajších odborníkov „kupovali nárok na dôchodok“) .
Je však podstatný rozdiel medzi dôchodkovými poisťovňami za bývalej ČSR a súčasným II. pilierom. Zatiaľ čo predchádzajúce poisťovne boli kontrolované a kontrolovateľné, pretože poistenci si sami volili na obdobie 4 rokov zbor volených delegátov, ktorí následné volili členov predstavenstva poisťovni, členov dozorného výboru a členov rozhodcovských súdov poisťovni, dnešné DSS odmietajú kontrolu nielen zospodu zo strany poistencov, ale aj z hora zo strany štátu, ktorý naviac ručí v prípade krachu DSS za vklady poistencov. Kto prijal tento zákon a kto zaviazal štát aby ručil za vklady sporiteľom na dôchodok??! Veď štát sme my všetci občania a tak bez nášho vedomia a súhlasu, bez ohľadu či sme sporitelia v II. pilieri alebo nie, nás niekto neoprávnene zaviazal aby v prípade neodborného hospodárenia alebo dokonca šafárenia s odvodmi do II. piliera sme z našich odvedených dani v prospech štátu (teda nás) prispeli tým, ktorí boli sklamaní resp. oklamaní tvorcami II. piliera!!! Preto sa znovu oprávnene pýtam, prečo by sme my z našich daní mali prispieť k výške dôchodku tým, ktorí boli sklamaní a naivne naleteli na lep manipulátorom??!!! Naviac kto prijal zákon o krachu na základe ktorého môže ktokoľvek bez akýchkoľvek následkov vyhlásiť krach a tak sa zbaviť svojej zodpovednosti za svoje šafárenie??!! Tento zákon vyhovuje aj im, pretože v prípade nedostatku financií vyhlásia krach a budúcim dôchodcom zostanú iba oči pre plač!!! Spoliehajú sa na to, sporiteľov v II. pilieri je radovo vyše milióna a tak pri súčasnom zdĺhavom postupe orgánov činných v trestnom konaní sa pri dokumentovaní ich konania jeho prípadná trestnosť skôr premlčí, prípadne skôr sa dožijú svojho zaslúženého dôchodku ako bude ich konanie zadokumentované.
Som však presvedčený, že pri dobrej vôli a ochote je možne túto, podľa mňa trestnú činnosť, kompletne zadokumentovať v priebehu niekoľkých mesiacov. Stačí zabezpečiť údaje všetkých sporiteľov a týchto vypočuť k jednoduchým otázkam: Kedy vstúpil do tohto systému, akú výšku odvodov tam pravidelne platil a teda koľko odviedol tam celkom. Tieto sumy spočítať a zistiť aký je rozdiel medzi výškou celkom odvedených financií a skutočným aktuálnym stavom. Zodpovední nech potom odôvodnia kam sa podel ten rozdiel. Toto dokumentovanie však nezvládne ani 100 členný špecializovaný tím, ale musí sa do toho zapojiť polícia ako celok a štát by mal mať na tom eminentný záujem, pretože ten v prípade krachu tohto systému ako ručiteľ bude taktiež poškodený!!!
Tým poberateľom dôchodku z II. piliera, ktorí už sú sklamaný poradím obrátiť sa na súdy v občiansko-právnom konaní tak ako to robia spoločnosti proti radovému občanovi. S občanom uzatvoria šikovne nimi skoncipované nevýhodné zmluvy a následne ak občan sa dostane do prípadných problémov ho žalujú a súdne sa domáhajú plnenia aj tejto nevýhodnej zmluvy. Nikoho nezaujíma, či zmluvu dôkladne prečítal a či jej rozumela či príde o svoj majetok a stane sa bezdomovcom. Podstatné je to, že ju podpísala tým sa zaviazal k jej plneniu. V tomto prípade zmluvy koncipovali sami tvorcovia II. piliera. Nasľubovali lukratívne dôchodky – tak nech sľub ku ktorému sa zaviazali splnia!!!!
.