1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kúpte si informáciu o aké práva vás okradli

2011-08-02 INKOM
Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal 27. júla 2011 novelu Zákonníka práce a spokojne odišiel na "zaslúženú dovolenku". Zmeny v legislatíve tak začnú platiť od 1. septembra tohto roka.
A biznis sa začal. Za "púhych" 3,30 € (99,- korún slovenských) si môžete slobodne zakúpiť úplné znenie Zákonníka práce, ktorý schválili poslanci protiľudovej koalície NR SR a bravúrnym spôsobom podpísal náš "dobrý otec" pán prezident Gašparovič. Vydajte 3,30,- € zo svojho žobráckeho platu, alebo z podpory v nezamestnanosti na to, aby ste zistili o aké ďalšie práva vás bez mihnutia oka okradli. Tých Vašich práv je čoraz menej, tak si to rýchlo kúpte a prečítajte, kým tam ešte nejaké sú. Neváhajte. Za chvíľu bude neskoro. Ostane tam totiž pri takomto vývoji už len jedno: Robiť otroka zamestnávateľovi do konca Vášho fyzického života. Podľa nich práve pre to žijeme. Aby sme uspokojovali len ich potreby presne podľa ich požiadaviek.
Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce:
  • skúšobná lehota zamestnancov bude 3 mesiace, výnimkou budú vedúci zamestnanci, ktorých skúšobná lehota bude najviac 6 mesiacov. V kolektívnej zmluve sa však môže skúšobná lehota u oboch skupín predĺžiť o ďalšie najviac 3 mesiace;
  • zamestnanec už viac nedostane po výpovedi z práce aj odstupné, aj výpovednú lehotu;
  • prácu na dobu určitú možno uzavrieť najviac na 3 roky, za ten čas sa môže predĺžiť najviac 3-krát;
  • celoročnú dovolenku dostane aj pracovník, ktorý vo firme neodpracoval celý rok;
  • zamestnanec si môže po dohode so zamestnávateľom nastaviť pružný pracovný čas;
  • aj keď zamestnanec dosiahne dôchodkový vek, aj naďalej bude môcť pracovať;

Zákonník práce je i tak na nič. Zamestnanec, ktorý by dôsledne vyžadoval jeho plnenie zo strany zamestnávateľa a trval ne dodržiavaní jeho ustanovení, príde o prácu okamžite. Dôvod sa vždy nájde. Takže škoda vydať posledné peniaze na to, aby sme zistili o čo všetko nás okradli.