1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

V dlhom rade na Úrade práce

2011-12-24 Peter Nišponský
Nezamestnanosť, žobračenky, žobráci, bezdomovci...
.
Si slušný a pracovitý človek. Máš základné, stredoškolské, alebo VŠ vzdelanie. Máš, alebo nemáš vlastnú rodinu, manžela, manželku, deti, zodpovednosť a obrovskú starosť, ako uživiť svojich blízkych a seba dôstojne, tak, aby si nemusel žobrať, kradnúť, podvádzať, prípadne konať nezákonne len pre to, že nemáš zamestnanie ?
.
Si jedným zo 400 000 nezamestnaných občanov Slovneska ?
Alebo ako ďalšie státisíce Slovákov pracuješ za minimálnu žobrácku mzdu?
.
Prišiel si na Úrad práce s nádejou, že Ti tu pomôžu? Prišiel si sem ako k poslednej inštancii hľadať pomoc a nádej pre zabezpečenie Tvojej budúcnosti a budúcnosti Tvojej rodiny?
.
Nerob si zbytočné nádeje. Tu Ti nepomôžu.
.
Tu ponuka pracovných príležitostí hlboko a dramaticky nepokrýva dopyt. Tu nie sú úradníci na to, aby Ti pomohli, ale aby Ťa evidovali, aby viedli byrokratické agendy, aby sa tvárili, že štát, ktorý ste Ty, alebo Tvoji rodičia celý život dotovali svojimi daňami je tu pre Teba. Štát, ani Úrad práce tu nie sú pre Teba! Ty si tu pre nich. Lebo bez Teba by neprežili. Tvária sa ale opačne a naznačujú Ti, že Ty si nepotrebný, že si neschopný, lenivý a neaktívny pri hľadaní práce (ktorá neexistuje)., že si tu len na to, aby si sa priživoval na tejto spoločnosti, ktorá k Tebe nemá úctu, ani pochopenie, ani nemá snahu Tebe ani Tvojim blízkym podať pomocnú ruku.
.
HĽADÁŠ PRÁCU ? Tu ju nedostaneš !
.
Máš len jednu skutočnú reálnu šancu na zmenu k lepšiemu. Pridať sa k realizácii programu Komunistickej strany Slovenska, k Programu komunistov na záchranu Slovenska. Pridať sa ku komunistom, lebo len komunisti v histórii tejto krajiny ako jediní dokázali vytvoriť spravodlivý, bezpečný a demokratický systém dôstojného života pre väčšinu čestných pracujúcich ľudí. Len politika Komunistickej strany dokázala odstrániť biedu, chudobu, hlad a nezamestnanosť. Len komunisti dokázali zabezpečiť dôstojný život minulým a dokážu i budúcim generáciám občanov našej krajiny. Pred rokom 1948, ani po roku 1989 sa to nikomu inému na území Slovenska nepodarilo.
.
Bod č. 2 z Programu komunistov na záchranu Slovenska:
"Presadíme dodržiavanie všetkých ľudských práv, vrátane práva na prácu, ochranu pred nezamestnanosťou, odmenu umožňujúcu dôstojný a blahobytný život, práva na bývanie, vzdelanie , zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. Tak ako je to zakotvené v Charte ľudských práv OSN a v Ústave SR". Úplné znenie Programu komunistov na záchranu Slovenska je TU..
.
.
Komunistická strana Slovenska, ak dostane dôveru ľudu, viac nepripustí vykorisťovanie, nespravodlivosť, príživníctvo, nezamestnanosť, zlodejinu a neporiadok. Jednoduchými,  účinnými zákonmi a ich dôsledným dodržiavaním prinavráti dôstojné životné podmienky pre všetkých teraz nezamestnaných, zbedačovaných, klamaných a okrádaných čestných občanov Slovenska.
.
Preto v sobotu, 10. marca 2012 v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podpor kandidátov Komunistickej strany Slovenska a VOĽ KOMUNISTOV (KSS č. 14). Tým volíš spravodlivosť, perspektívu a dôstojný život pre všetkých.
.
cialis average retail price I came across the posting for three days - believe favorable circumstances surrounding wait a couple of days at a very low price