1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Názor na očkovanie

2012-02-11  MUDr.Anna Sotaková Kandidátka za poslankyňu  NR SR za KSS
.
Očkovanie je najúčinnejšia ochrana pred vážnymi infekčnými chorobami, na ktoré sa v minulosti i na Slovensku často zomieralo. Z toho dôvodu je očkovanie proti najnebezpečnejším infekčným chorobám na Slovensku zakotvené v zákonoch ako pravidelné povinné očkovanie, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia.
.
Za to, že sa u nás celý rad infekčných ochorení už nevyskytuje, vďačíme vysokému percentu zaočkovaných detí, ktoré je viac ako 98 %.Možno sa ma teraz spýtate, či je potrebné deti ďalej očkovať, ak im nehrozí žiadne nebezpečenstvo, najmä ak každá vakcína môže spôsobiť alergickú reakciu na zložky vakcíny, veľa sa diskutuje o adjuvans - hydroxide hlinitom a sú tu i možné nežiaduce reakcie po očkovaní.
.
Z ročne vo svete narodených 130 miliónov detí ,viac ako 30 miliónov detí nemá prístup k žiadnemu očkovaniu a následkom toho vznikajú takzvané vakcinačné diery v populácii nezaočkovaných jedincov , výsledkom čoho sú každoročné epidémie napr. čierneho kašľa , osýpok či záškrtu ( napr. Taliansko, Nemecko, Rusko ), ktoré vedú k úmrtiam tisícom ľudí. Očkovania nelikvidujú možnosť nákazy, ale držia ju pod kontrolou. Ak by celková zaočkovanosť populácie klesla, výrazne by sa zvýšilo riziko návratu epidemických infekčných ochorení, čo by viedli k vyšším nákladom na zdravotnú starostlivosť.
.
Ako sa však má postaviť rodič, ktorý chce iba to najlepšie pre svoje dieťa k otázke očkovania, najmä ak na internete laická verejnosť polemizuje i o tom, že ostatné krajiny majú menší rozsah povinných očkovaní ? Podľa mojich znalostí má napr. Anglicko navyše aj očkovanie proti meningokokom, v Rakúsku je zaočkovanosť proti kliešťovej encefalitíde-80%- i keď je to očkovanie nepovinné, pretože výskyt tohto ochorenia je tam veľmi vysoký. Myslím si, že každá krajina má svoje špecifiká, ktoré musí riešiť.
.
Každý rodič má právo detailne prebrať otázku očkovania a vhodnosť použitia tej ktorej vakcíny u svojho dieťaťa s detským lekárom, ktorému plne dôveruje ( zobrať do úvahy vek dieťaťa, imunitu , alergie... )
.
Sloboda v rozhodovaní nezávisí iba od rodičia, pretože on je proti týmto ochoreniam očkovaný. Sloboda v rozhodovaní o očkovaní závisí od hlasovania politikov v NR napr. o zvýšení či nezvýšení pokuty ak rodič nedá svoje dieťa zaočkovať. A pritom zdá sa, že poslanci mnohokrát ani nerozumejú tomu o čom hlasujú, iba dodržiavajú stranícku disciplínu a neraz svoje názory menia od hlasovania k hlasovaniu.
.
Politici by sa mali postarať o to, aby vakcíny, ktoré sú používané na povinné očkovania detí boli bezpečné a nešlo tu o megabiznisy farmaceutických firiem, aby sa zvýšila dôvera k lekárom , aby sa akceptovali ich odborné názory a zdravotníctvo nebolo iba o peniazoch a zdravie nebolo tovarom. V prípade vzniku vážnych nežiaducich účinkov po povinnom očkovaní štát mal by mať zriadené fondy na odškodňovanie týchto jedincov.
.
Treba zobrať do úvahy ešte jeden názor a to názor dieťaťa. Deklarácia UNICEF hovorí, že„Dieťa má právo byť chránené pred infekčnými chorobami očkovaním.
.