1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bude Vilo Rozboril reagovať?

2012-07-18 Karol Deli, Karol Herceg
.
Hovorcovia banských invalidných dôchodcov na Hornej Nitre Karol Deli a Karol Herceg poslali moderátorovi televízie MarkízaVilovi Rozborilovi list nasledujúceho obsahu:
.
Vážený pán Rozboril,
.
obraciame sa na Vás s prosbou, už ani nie tajného, ale skôr urgentného želania našej skupiny o „modré z neba“. Od roku 2003 bojujeme rôznymi protestnými akciami proti brutalite vládnej politiky. Prijatím Dzurindových a Kaníkových reforiem a ich retroaktívneho protiústavného zákona číslo 461, pretiekol pohár našej trpezlivosti. Preto sme sa začali brániť. Za naše utrpenie, strádanie a osočovanie si zaslúžime verejnú satisfakciu a odškodnenie, keď prehrali aj Ústavný súd.
My hovorcovia sme im vymysleli ich „modré z neba“ a na Vás je jeho realizácia.
.
Cestou televízie Markíza, cez reláciu Modré z neba pozvite pánov Kaníka, Dzurindu, ale aj iných k nám na hornú Nitru, kde by sme im mohli oficiálne verejne a beztrestne nakopať do riti. /Oni to určite pochopia/.
.
To by bolo pre nás všetkých aspoň malé zadosťučinenie. Verte pán Rozboril, že títo páni by iste vedeli za čo to bolo a ani by veľa nenamietali.
.
Veríme, že tento nami navrhovaný námet zrealizujete, čo privíta a ocení široká verejnosť.
.
Pozdravujeme a sme presvedčení, že po skončení takejto relácie rite týchto pánov budú modrejšie ako Modré z neba.
.
Karol Deli a Karol Herceg, hovorcovia
.