1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Piliere dôchodkového zabezpečenia

2013-02-21 JUDr. Miloslav Grega, ZO KSS č. 15 pri MO KSS Košice
.
V posledných rokoch často dnešní pravicoví politici vtĺkajú do hláv občanom, že časom nebude mať štát dostatok finančných zdrojov na dôchodky pre občanov a preto je nutné aby sa pripoistili na budúci dôchodok v tzv. dôchodkových pilieroch. Pre tento účel rôzne poisťovne lákajú občanov, že práve oni  sú tie správne inštitúcie, kde je najbezpečnejšie uložiť svoje peniaze na spokojnú starobu.
.
Táto rétorika je opakovaním už vyskúšanej lži na našich občanoch hneď v poprevratových rokoch. Za socializmu občania platili do štátu daň z príjmu , ktorá bola progresívna podľa výšky mzdy od 5% do 20% a mimoriadna bola tzv. "konská daň“ vo výške 25% (touto štát nepriamo nútil občanov k uzatváraniu manželstva a ovplyvňoval pôrodnosť). Lenže to bola celá odvodová povinnosť občana voči štátu. Spočítajte si v akej výške občania dnes odvádzajú odvody v prospech štátu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne,, odvody do fondu nezamestnanosti atď. a porovnajte to s výškou odvodov za socializmu.
.
Po prevrate novonastúpená pravicová vládna garnitúra cestou médií začala občanov presviedčať, že takáto odvodová povinnosť je zlá, pretože občan nemá možnosť sa dozvedieť čo z jeho daní ide do zdravotníctva, čo na dôchodok a čo štát prešafári pre vlastné potreby. Skrátka občanov presviedčali, že štát nevie hospodáriť. Preto odvodovú povinnosť rozdelili na samostatné časti. Časť sa odvádzala do zdravotnej poisťovne, časť do sociálnej a časť sa odvádzala štátu. Následne začali národ presviedčať, že je zlé ak štát má monopol na zdravotníctvo a preto začali vznikať nové súkromné zdravotné poisťovne, ktoré  rástli ako huby po daždi. Takto postupne vzniklo celkom 10 poisťovní, ktoré si údajne mali navzájom konkurovať v poskytovaní kvalitnejšej starostlivosti o pacientov. Lenže, čuduj sa svete, zdravotná starostlivosť o občana nielenže sa nezvýšila, ale postupne zdravotníctvo začalo upadať a naopak odvody do zdravotných poisťovni sa začali zvyšovať. V rámci „úsporných opatrení“ sa začali zrušovať nemocničné lôžka, pobyt v nemocnici sa skracoval, rušili sa ordinácie a aj celé nemocnice a naopak občania okrem zvýšených odvodov do zdravotných poisťovni začali platiť aj za pobyt v nemocnici, ošetrenia u lekára a priplácať nemalé čiastky za lieky. Sľuby o vynikajúcej zdravotnej starostlivosti pre občana sa časom rozplynuli ako dym a nikoho  už nezaujíma ako dopadli manažéri zdravotných poisťovni.
.
Teraz začali podobnú hru s občanmi na tému dôchodkov. Hoci odvody na budúci dôchodok sa neustále zvyšujú politici tvrdia, že v budúcnosti nebude mať štát dostatok finančných zdrojov na dôchodky. Ako dôvod uvádzajú, že populácia v republike starne, ale vôbec neuvedú pravú príčinu tohto javu. Skúsme sa zamyslieť nad dnes tak posmešným pomenovaním ako sú „gottwaldová mládež  a husakové deti“. Nebola to snáď poskytovaná starostlivosť štátu o mladé rodiny vo forme mladomanželských pôžičiek, možnosti získania bytov, starostlivosť o matky s deťmi, možnosti umiestnenia deti v predškolských zariadeniach za symbolické ceny, práva na prácu, atď.??!!! Čo z toho zostalo v dnešnej „demokratickej spoločnosti“??!!!
.
Snáď už dnes niekto nedúfa, že súkromné poisťovne skutočne chcú prevziať ťarchu starostlivosti o budúcich dôchodcov od štátu na svoje bedrá bez toho aby chceli sa sami „nabaliť“ na úrok občanov. Tvrdenie pravicových politikov, že štát je zlým hospodárom je rovnaké ako tvrdenie, že auto je  nebezpečným dopravným prostriedkom, pretože môže kedykoľvek havarovať. Ako štát, tak aj auto niekto riadi a za hospodárenie štátu niekto zodpovedá tak ako za riadenie vozidla. Teda záleží len od toho komu to riadenie zveríme. Ak  zveríme riadenie štátu takým odborníkom akí ho riadili od prevratu do dnešnej doby, potom skutočne majú pravdu, že štát je zlý hospodár.
.
Časom to dopadne tak, ako so zdravotnými poisťovňami. Z 10 zdravotných poisťovni napokon dnes zostali už len 3. Nikoho však nezaujíma a ani pred tým nezaujímalo koľko finančných prostriedkov od občanov vybrali zaniknuté zdravotné poisťovne, koľko skutočne použili na starostlivosť pre občanov a koľko sa nenávratne stratilo vo vreckách tých čo občanom sľubovali kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. 
Zdravotné odvody od poistencov nie sú majetkom zdravotných poisťovni ale úzko účelovo vložené prostriedky, ktoré majú a musia byť vynaložené predovšetkým na bezplatnú a úplnú zdravotnú starostlivosť občanov. Je to podobne ako sporenie na bankovom učte. Keď potrebujem vybrať z banky časť úspor pre svoju potrebu, tá mi nesmie povedať, že môj vklad už bol použitý na iný účel  a pre svoju potrebu nech si „prisporím“ na ďalšom účte!!!
Veď ak občan uzavrie zmluvu so zdravotnou poisťovňou, vstupuje s ňou do zmluvného vzťahu. Občan ako jedna zmluvná strana sa týmto zaväzuje pravidelne odvádzať poistné a zdravotná poisťovňa ako druhá  zmluvná strana sa týmto zaväzuje poskytovať mu všestrannú a bezplatnú starostlivosť. Ak zdravotná poisťovňa odmieta alebo nemôže svoju zmluvnú povinnosť plniť, potom občan mal by mať právo nielen z tohto zmluvného stavu vystúpiť, ale aj požadovať späť to, čo do nej počas celého trvania tohto zmluvného obdobia vložil, okrem prostriedkov, ktoré medzi časom vyčerpal.
.
Keďže ako zdravotné poisťovne tak aj poisťovne, ktorým občania odvádzajú svoje odvody na budúci dôchodok sa legislatívne zabezpečili, že nikým nemôžu byť kontrolované, preto nikto a ani štát ich nemôže kontrolovať ako naložia z odvodmi od občanov.  Naviac, vklady odvádzajú občania, ktorí až v budúcnosti budú mať na ne zákonný nárok. Tak ich manažment si bude môcť nerušene roky „užívať“ prostriedky získané od občanov. Keď sa začnú vyplácať dôchodky pre tých čo tam odviedli ťažko zarobené peniaze, zo začiatku to bude v poriadku, ale časom keď v dôsledku nekontrolovateľného užívania si manažmentom sa úspory začnú stenšovať, tieto poisťovne postupne začnú krachovať tak ako sme boli svedkami u zdravotných poisťovni a občanom zostanú iba oči pre plač.
Nebudú mať možnosť sa na nikoho obrátiť pre nápravu svojich krívd.
.