1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Na návšteve u partizána Rotha

2014-09-30 Administrátor (Foto: Milan Fafrák)
.
xxxxxAko deti z detského domova v Tornali spolu s komunistami z OV KSS z Rožňavy navštívili partizána Rotha.
.
xxxxxDeti z Detského domova v Tornali s priam otcovským pedagogickým dozorom špeciálneho pedagóga PhDr. Jaroslava Kočiša a zanieteným odborným turistickým i historickým výkladom turistu a aktívneho člena OV KSS Rožňava Milana Fafráka si v sobotu 27. septembra 2014 vyšliapli na turistický pochod cez dominantu Horného Gemera, cez vrch Turecká.

Čítať ďalej...

Chudoba Slovákov

2014-02-16 Peter Nišponský (z verejne dostupných zdrojov)
.
xxxxxTri milióny ľudí na Slovensku žije v domácnostiach s príjmami pod 600 eur.
.
xxxxxBRATISLAVA - Inštitút pre výskum sociálno - ekonomických rizík a alternatív pripravil analýzu príjmov slovenských domácností podľa mesačného ekvivalentného disponibilného príjmu a podľa jednotlivých krajov. Alarmujúca je situácia pre viac ako jeden milión stotisíc domácností s mesačným príjmom nižším ako 600 eur.
.
xxxxxPri mesačnom príjme domácnosti vo výške 600 eur môže v zmysle spotrebného koša Štatistického úradu minúť takáto domácnosť na potraviny denne tri eurá, 166 eur mesačne na všetky náklady súvisiace s bývaním a päť eur mesačne na lieky predpísané lekárom. V roku 2013 malo viac než 76 percent slovenských domácností problémy s platením bežných výdavkov.

Čítať ďalej...

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu

2014-02-01 Peter Nišponský
.
xxxxxVeriť a spoliehať sa na Europslancov nekomunistických strán v Európskom parlamente je ako veriť a spoliehať sa na Goebelssa. Už z princípu nebudú zastupovať záujmy tých, ktorých majú reprezentovať a ktorých záujmy majú presadzovať, lebo ich prvoradým záujmom je osobný ekonomický a kariérny prospech a následne prospech buržoáznych strán, ktorými sú viazaní na život a na smrť.
yyyyyTie strany, ktoré ich nominovali v rámci tzv. "Európskej demokracie" sú účelovo konštituované, financované a riadené nadnárodným kapitálom ako prostriedok jeho nadvlády nad vykorisťovanými, t.j. nad nami všetkými, ktorí sa živíme predajom našej pracovnej sily.
.
yyyyyMarx, Engels a Lenin nám to vysvetlili na vedeckých princípoch i prakticky už dávno, no my ako by sme to nechceli pochopiť. Intelektuálna a uvedomelá časť ľudstva námedzných pracujúcich a nezamestnaných to síce chápe, ale neverí tomu, lebo neustále, bez prestávky pôsobiaca propaganda kapitálu má za úlohu odvádzať našu pozornosť inam.

Čítať ďalej...

Etika a morálka v kontexte Marxizmu

2013-11-28 Martin Hulič
.
ETIKA A MORÁLKA V KONTEXTE MARXIZMU
.
Marxistická etika a sociológia pokladajú morálku za sociálno-historický jav a fakt kultúry. Morálka je súčasťou ideologickej (duchovnej) nadstavby spoločnosti. Jej spoločenská determinácia nie je jednostranná a úplná. Marxizmus zdôrazňuje triednu podmienenosť obsahu morálky. Morálne hodnoty a normy vyjadrujú triedne záujmy. V tomto zmysle ani dobro a zlo nie sú relatívne. Ich chápanie je čiastočne podmienené triedne, hlavne však spoločensko-historicky. Triedne aspekty morálky znamenajú jej partikulárnoť. Avšak marxizmus uznáva ja univerzálne prvky v morálke. Viaže sa na hodnotu ľudskosti, na humanizmus. Morálka ako súčasť spoločenského vedomia môže byť predmetom sociológie morálky. V marxistickej sociológii sa skúmali predovšetkým skupinové a celospoločenské prejavy morálky a vzťah morálky a práce. Keďže marxistická sociológia súvisí s historickým materializmom a filozofiou dejín, pozornosť sa venovala perspektíve „komunistickej morálky“. V tomto smere sociologické výskumy boli podriadené snahe o normatívny prístup k morálke. Deklarovaným cieľom bolo všestranné formovanie osobnosti podľa ideálov, hodnôt a noriem marxistickej normatívnej etiky. Väčšinou nešlo o vedecké ale o ideologické ciele. Výsledky sa dosiahli vďaka metodologickému sklonu k vedeckému objektivizmu a empirickým výskumom, Hodnoty, ktoré sa obhajovali mali často všeľudský ráz. Vzhľadom na preceňovanie spoločenskej podmienenosti morálky mohla sa sociológia morálky rozvíjať v marxistickej sociológii bez formálnych alebo obsahových obmedzení. Reprezentovala totiž najprirodzenejší prístup k fenoménu morálk (Remišová, 2008). 

Čítať ďalej...

Včera a dnes

2013-09-14 Miloslav Grega
.
Keď po uchopení moci pravicou po roku 1989 jej nevyšli sľuby občanom, že o 2 roky u nás životná úroveň dosiahne úroveň Švajčiarska, musela si byť vedomá, že jej úroveň vládnutia občania budú porovnávať s predchádzajúcim obdobím nimi opovrhovanou tzv. totalitou.
Aby znevážili zásluhy komunistov pri budovaní a rozvoji republiky, začali hlásať, že nie komunisti sa zaslúžili o tento rozvoj, ale radoví občania, ktorí budovali republiku a tento názor si podstatná časť obyvateľstva osvojila.
V podstate s týmto názorom sa dá súhlasiť, ale tu sa vnucuje nasledujúca otázka: Myslí si snaď niekto, že radovo X robotníkov sa stretlo niekde na nejakom mieste a rozhodlo sa, že postaví vo svojom okolí nejakú fabriku, následne došli s krompáčmi a lopatami a začali ju budovať??!
Každý rozumný občan pochopí, že je to totálna hlúposť!

Čítať ďalej...