1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Návrat k feudalizmu

2013-05-06 Ing. Dušan Borovský
.
Podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera takmer 40 000 penzistov na Slovensku má exekvovaný starobný dôchodok, pričom poistencovi musí zostať 60 % zo sumy životného minima t.j. 116,74 € mesačne. Zároveň prichádza správa, že počet nezamestnaných na Slovensku vzrástol na 400 000.
.
Pri dnešných dávkach v nezamestnanosti žije väčšina nezamestnaných práve v takej chudobe, ako tí exekvovaní penzisti, číže doslova živoria. Inak sa to povedať nedá. Drvivá väčšina národa žije zasa v strachu o prácu a o každodenný chlieb. A toto naši pravicoví politici oslavujú ako víťazstvo slobody nad totalitou. Aká je toto sloboda? Prof. Jean Ziegler, splnomocnenec UNO pre boj proti hladu vo svojej knihe “Impérium hanby” to vyvracia celkom jasne a otvorene. “Občan, ktorý je bezbranne vystavený sociálnym rizikám, stráca jeho vlastnosť občana. Človek, ktorý musí dennodenne bojovať o jeho prácu, jeho mzdu, žiť v strachu o prácu nie je slobodný človek. To, čo dnes prežívame, je re-feudalizácia sveta. A tento novy feudalizmus má tvar transkontinentálnych privátnych spoločností. 500 najväčších transkontinentálnych kapitalistických spoločností kontroluje 53 % hrubého produktu našej planéty. Viac než polovica sídli v USA. Spolu zamestnávajú len 1,8 % pracovných síl sveta. Týchto 500 koncernov kontroluje bohatstvo väčšie ako kumulované bohatstvo 133 najchudobnejších krajín sveta.”

Čítať ďalej...

Vatikán ako štát

2013-02-18  JUDr. Miloslav Grega, ZO KSS č. 15 pri MO KSS Košice
.
Naposledy som zdôvodňoval, prečo Vatikán nie je a ani nemôže byť samostatným suverénnym štátom. Teraz však zoberme predpoklad, že napriek skutočnostiam, ktoré som uvádzal by štátom bol. Potom sa oprávnene pýtam, čo sú organizačné jednotky ako cirkevné provincie, diecézy a farnosti katolíckej cirkvi na území iných štátov v rámci, kde má katolícka cirkev pôsobnosť? Sú organizačne začlenené pod pôsobnosť Vatikánu alebo nie? Ak sú, má právo iný štát (v danom prípade Vatikán) riadiť akékoľvek organizačné jednotky na území iného štátu a tak zasahovať do jeho suverenity?
.
Aké postavenie majú potom občania katolíckeho vierovyznania na území iných štátov mimo Vatikánu? Sú občania týchto štátov, alebo občanmi Vatikánu? Ak sú občanmi štátov na území ktorého žijú, potom akým právom ich môže riadiť a ovplyvňovať Vatikán ako cudzí štát, keď suverenitou každého štátu je jeho nezávislosť od akejkoľvek inej moci?
.
Suverénny štát mal by byť hospodársky samostatný inak dôjde k jeho zadlžovaniu voči jeho prípadným veriteľom a tým postupne dôjde  k strate suverenity.  Má Vatikán na svojom území výrobné prostriedky, ktoré by zabezpečili jeho hospodársku samostatnosť alebo finančne ho podporujú jeho nižšie organizačné jednotky z územia iných suverénnych štátov? V tom je daná aj jednoznačná odpoveď na otázku prečo katolícka cirkev sa tak rezolútne snaží o získanie nehnuteľného majetku, ktorý jej bol údajne ukradnutý komunistami (hoci som už v článku o reštitúciách cirkevného majetku túto okolnosť jednoznačne vyvrátil). 

Čítať ďalej...

Zmluva so Svätou stolicou

2013-02-17 JUDr. Miloslav Grega, ZO KSS č. 15 pri MO KSS Košice (Článok napísaný ešte pred uzavretím zmluvy medzi SR a Vatikánom)
.
Pred časom bola podpísaná kontroverzná a diskriminačná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Predstavitelia kresťanských politických strán sa všemožne usilujú národ presvedčiť, že ide o medzinárodnú zmluvu a potrebnú pre Slovensko. Ide skutočne o medzinárodnú zmluvu a pre koho je potrebná a vhodná?
.
Medzinárodná zmluva môže byť podpísaná iba medzi „suverénnymi“ štátmi. Napriek všemožnej snahe predstaviteľov katolíckej cirkvi, z hľadiska medzinárodného práva Vatikán de facto nie je suverénnym štátom (ako je známo táto cirkevná inštitúcia bola konštituovaná na tzv. štát za éry Mussoliniho). V danom prípade ide o historický anachronizmus z obdobia ranného stredoveku, kedy existovali ešte samostatné mestské štáty. Lenže Vatikán nie je ani samostatným mestom, ale iba istou mestskou štvrťou Ríma. O samostatný a suverénny štát ide v prípade ak ma zahraničnú a vnútornú suverenitu. Medzi vonkajšiu suverenitu patri aj ochrana vlastného územia, ktorú Vatikán nemá, pretože ju ponechal domovskému štátu Taliansku. Vatikán má síce vlastnú gardu, ale táto slúži výlučne k ochrane osoby pápeža. V našom právnom ponímaní túto ozbrojenú zložku môžeme pokladať za istý druh SBS. K vnútornej suverenite patria sústavy štátnych organov ako zákonodarné, výkonné a súdne. Tieto orgány Vatikán nemá, pretože všetky pravidla správania sa na jeho území už sú dopredu určené písmom svätým – teda nie regulované vlastným zákonodarným zborom. Štátnou suverenitou je však nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci, či už vo vnútri štátu alebo mimo hraníc daného štátu (teda ani od vyššej moci akou je boh). Cirkev môže istým spôsobom odsúdiť niektoré porušenia proti cirkevným normám, ale nejde v pravom slova zmysle o súdnu moc, pretože nemôže nikoho odsúdiť pre trestné činy kriminálnej povahy spáchané na jeho území.

Čítať ďalej...

Krach kapitalizmu sa približuje

2012-12-15 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
Podľa nedávnych údajov Medzinárodného menového fondu z októbra tohto roku, výška štátneho dlhu „bohatého“ Belgicka dosiahla 100 percent hrubého domáceho produktu. Vo Francúzsku je tento ukazovateľ 90 percent. V najvyspelejšej kapitalistickej krajine USA sa blíži k 120 percentám. V Taliansku pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu dosahuje 120 percent a v Grécku 160 percent.
.
Možno si to ešte neuvedomujeme, ale pred našimi očami dochádza ku kategorickým škrtom nielen v sociálnych výhodách a podporách, ale aj v platoch. Životná úroveň klesá takmer všade, rastie nezamestnanosť. Každý štvrtý Španiel a Grék sú už bez prace a podľa prognóz to ešte nie je koniec.
.
Narastajúca chudoba dovádza ľudí na okraj existencie. Narastajú počty bezdomovcov, stúpa agresivita, kriminalita, počty samovrážd, počty ľudí závislých na drogách a hazardných hrách. S tým rastie aj beznádej, pasivita, stresy, stráca sa zmysel života už od mladého veku.

Čítať ďalej...

Ach tá nevedomosť...

2012-11-29 Učiteľka
.
Pár dní odzadu som viedla zaujímavú debatu. Debatu s človekom, ktorého považujem za inteligentného, sčítaného a rozhľadeného vo všetkých smeroch. Teda okrem varenia samozrejme... ale to je už materiál na iný článok. Jednoducho mi na jeho názore veľmi záleží a dosť výrazne ma ovplyvňuje.
.
Pri večernom čaji a „hlavných správach“ z domova či zo sveta, kedy je naša chvíľka slávy a z vyhriateho vysedeného kresla múdro komentujeme každý príspevok, zvrhla sa debata na najhorúcejšiu tému – školstvo. Človek, ktorého si nadovšetko vážim a tak ďalej, cez plece sucho skonštatoval: „Nenažranci sú to, nestačí im 5%! Nič by som im nedal! Teraz, keď je kríza a hrozí že nás vylúčia z EU!“ Monológ pokračoval ešte niekoľkými vetami, tie už však mám zahmlené. Udrela mi červeň do tváre a v mozgu mi vírili myšlienky či dobre počujem. Moje snahy o akúkoľvek argumentáciu však človek, ktorého si nadovšetko vážim a ta ďalej, zahriakol poznámkou, že do problematiky vôbec nevidím a nemám tárať nezmysly. Otočila som sa na päte a urazená odišla ventilovať svoj hnev na čerstvý vzduch.

Čítať ďalej...