1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ne legyünk közömbösek saját sorsunk iránt (pre maďarských spoluobčanov)

2012-02-13 Oľga Fábryová
.
A politikai, gazdasági és erkölcsi élet jelenlegi állapota Szlovákiában nem hagyhat senkit közömbösen. Mi a következő felhívással fordulunk önökhöz, a Szlovák Köztársaság állampolgáraihoz: Egyesítsük erőinket és tegyünk meg mindent közös ügyeink javításáért.
.
Az 1989-es események óta már valamennyi eddigi parlamenti párt és mozgalom volt kormányon és látjuk, hová vezették Szlovákiát! Leállították a termelést a gyárakban, amelyek többségét a privatizáció keretében szétlopkodták. Lerombolták a mezőgazdaságot. A csőd szélére juttatták az egészségügyet, az oktatásügyet, a tudományt és a kultúrát. Az országban korrupció uralkodik, elterjedt a bűnözés és a prostitúció. Az emberek többsége a nyomor határán él. Az idősebb emberek nyomorognak, sok fiatalnak nincs jövője. Állandóan romlik az államalkotó nemzet és a nemzetiségek viszonya.

Čítať ďalej...

Ako sa v privatizácii rozkrádalo. Zametené pod koberec.

2012-02-12 Ján Ľupták, predseda ZRS, kandidát č.5 na kandidátke KSS o privatizačnom rozkrádaní
.
Úvod k dôkazom o nemorálnej a nekalej privatizácii
.
V roku 2001 som odovzdal dôkazové materiály o nemorálnej privatizácii generálnemu prokurátorovi SR, prezidentovi SR a ponechal som ich aj Slovenskej televízii.
.
Celkom išlo o 654 sprivatizovaných fabrík v hodnote (201 389 652 000 ?).- Sk.
.
Nikto nemal záujem nemorálnu a nekalú privatizáciu prešetriť. Politické strany nevyvíjali žiaden tlak na vyšetrenie tejto nemorálnej privatizácie, pretože mnohé sa na nej podieľali.
.
Výber dôkazov zo: „Záverečnej správy o vykonanej kontroly na FNM (Fond národného majetku)" :
.
  • Dôkaz č. 1 . /Záložné zmluvy o privatizácii neboli predložené kontrole/. Je podozrenie, že kupujúci časť, alebo celý majetok nadobudnutý vďaka nekalej privatizácii predal skôr, ako zaplatil kúpnu cenu. Je podozrenie, že nadobudnutý majetok prostredníctvom nekalej privatizácie mohol prepísať na iné osoby. Viď dôkaz (fotokópia): „Záverečná správa o vykonanej kontrole na FNM". - v prílohe tohto dokumentu TU.
.
  • Dôkaz č. 2 . /Realizačné zmluvy o privatizácii neboli predložené kontrole/. Je podozrenie, že kupujúci nedodržal platobné podmienky a osobitné záväzky voči FNM. Viď dôkaz (fotokópia): „Záverečná správa o vykonanej kontrole na FNM". - v prílohe tohto dokumentu TU.
.
Mám v úmysle a chcem, aby sa podvody v nemorálnej a nekalej privatizácii na základe dôkazov vyšetrili a dokázali. Som presvedčený, že aj Vám na tom záleží!
.
Podporte ma svojim hlasom vo voľbách preto, aby som ako poslanec NR SR mohol vo veci konať.
.
Voľte stranu KSS č. 14 - kandidát č. 5
.
Ďakujem za dôveru
Ján Ľupták
.
Prílohy dokumentujúce nemorálnu a nekalú privatizáciu majetku ľudu tejto krajiny nájedete TU.
Môžu slúžiť ako základ k vyšetrovaniu a odhaleniu nečestných privatizérov, rozkrádačov a zlodejov. Ak bude vôľa občanov vyjadrená voľbami, bude i politická vôľa k vyšetreniu týchto skutočností, odhaleniu a potrestaniu páchateľov, nastoleniu politickej a ekonomickej kultúry a spravodlivosti v našej krajine.
.

Kam kráčaš dieťa budúcnosti?

2012-02-11 Dana Grusová Košice, komunistka a kandidátka  za KSS vo voľbách do NR SR
.
Inštitucionálna výchovná starostlivosť má na Slovensku dlhú tradíciu. Ako učiteľka MŠ, pracujem v oblasti výchovy a vzdelávania viac ako 30 rokov a za svojho pôsobenia som zažila snahu o viaceré reformy týkajúce sa školstva.
.
Najhoršia reforma bola hneď po roku 1989. Podľa môjho názoru, za veľmi nešťastné riešenie považujem zrušenie jaslí, tak ako súčasť predškolského zariadenia, ako aj inštitúcie ako takej. Detské jasle boli do roku 1989 považované ako zariadenie preventívnej zdravotnej starostlivosti a tvorili dôležitú súčasť systému pomoci rodiny s deťmi útleho veku. Detské sestry sa o deti do 3 rokov starali o fyzické a psychické zdravie. Formou hier a krátkych, ale zmysluplných činností deti sa primerane veku rozvíjali po telesnej, rozumovej a estetickej stránke.

Čítať ďalej...

Človek ako priemyselný odpad

2012-02-07 Michal Frič
Vládnuca trieda nie je nijak zaviazaná riešiť prehlbujúci sa problém Tretieho sveta – chudobu. Znamená to, že chudobní ostanú na chudobu odsúdení? Vážny problém spočíva v pohľade rozvinutých krajín na krajiny rozvojové - málokedy my, obyvatelia vyspelého a civilizovaného sveta sa pozeráme na chudobné oblasti ako na územia obývané človekom – tým istým tvorom, akého považujeme za svoju matku, otca, priateľa, suseda, človekom, ktorý sa takmer ničím nelíši od nás, azda len kultúrou, zvykmi... a mierou chudoby.

Čítať ďalej...

Práva v ceste prosperite

2012-01-30 Michal Frič

V praxi aplikácia práv ďaleko zaostáva za garanciou ochrany, ktorú majú poskytovať. Ich dodržiavanie vládnucej triede znižuje zisk, preto sa vedie celosvetová kampaň zameraná na ich maximálne oklieštenie. Pre názornosť budeme uvažovat o troch typoch práv tak, ako ich rozdelil britský sociológ Thomas Humphrey Marshall - o právach občianskych, politických a sociálnych.

Čítať ďalej...