1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Flexibilizácia a decentralizácia

2012-01-02 Michal Frič
Flexibilizácia je v súčasnosti pojem skloňovaný skôr v pozitívnom slova zmysle. Evokuje v nás pocit menšej viazanosti a väčšej slobody. V inzerátoch sa flexibilná pracovná doba uvádza ako výhoda a uchádzači o prácu sa schopnosťou byť flexiblní rovnako radi chvália. Nemecký sociológ Ulrich Beck však pred flexibilizáciou varuje.

Čítať ďalej...

Svet plutokracie

2011-12-25 Michal Frič


V dnešnom modernom civilizovanom svete sa napriek neuveriteľnému rozmachu automatizácie práce, využívaniu čoraz výkonnejších počítačov a zručnejších robotov, napriek nespočetným objavom vedúcich k zjednodušeniu, či zrýchleniu výrobných procesov pri súčasnom znižovaní nákladov presadzujú opatrenia, ktoré vyprodukované zisky znemožňujú investovať do rastu životnej úrovne ich pôvodcov.

Čítať ďalej...

Zázrak, ktorého sa Hans Küng nedočká

2011-12-20 Michal Frič

Práca Hansa Künga v nás vzbudzuje rešpekt. Jeho snaha nájsť kľúč, ktorým by ľudstvo navždy zamklo zlo, ktorého pôvodcom je ono samotné, a naopak, na celom svete oslobodiť vôľu ľudí stanoviť si etické pravidlá a podriadiť sa im, zasluhuje uznanie a podporu. Súhlasíme s ním, keď tvrdí, že žiadny normálny človek netúži žiť v utrpení, neslobode, alebo byť obeťou násilia. Z tohto tvrdenia implicitne vychádza, že každý človek túži po spravodlivosti minimálne vo vzťahu k jeho osobe. Na planéte Zem tak máme niekoľko miliárd osôb, z ktorých si každá želá, aby s ňou bolo zaobchádzané spravodlivo.

Čítať ďalej...

Svetový étos Hansa Künga

     2011-12-09 Michal Frič

.

Pri hľadaní cesty k humanizmu, hoci humanizmus v duchu osvietenstva popiera iracionalizmus, by bolo nemysliteľné nepristaviť sa pri sile ľudskej viery. Nie je správne popierať náboženstvu historickú úlohu, akú zohralo pri vývoji a dosahovaní pokrokov ľudstva, či duchovnú silu, o ktorú sa mohol a stále môže oprieť tak jednotlivec, ako i celé spoločenstvo.

Čítať ďalej...

Verejná žaloba kapitalizmu

2011-12-06 Spracoval a upravi: Peter Bačík
Verejná žaloba kapitalizmu
.
Po dvadsiatich dvoch rokoch kapitalistického experimentu je čas na jeho verejnú žalobu. Z bývalého Československa tu dnes máme dve slabé a bezmocné republiky, ktoré sú otĺkané zo všetkých strán. Každý si do nich môže kopnúť. Sú dobré len na „dodávku“ lacnej pracovnej sily pre dobrý život nášho i zahraničného nového skutočného „panstva“. Sme podvedení a okradnutí, bez majetku, s veľkými dlhmi. Bez práce, bez osobnej i spoločenskej perspektívy. S narastajúcou všeobecnou katastrofickou krízou na krku. Máme nenormálne zvýšenú kriminalitu a rôzny vandalizmus, narkomanov, prostitútky, hazard atď.

Čítať ďalej...