1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu

2014-02-01 Peter Nišponský
.
xxxxxVeriť a spoliehať sa na Europslancov nekomunistických strán v Európskom parlamente je ako veriť a spoliehať sa na Goebelssa. Už z princípu nebudú zastupovať záujmy tých, ktorých majú reprezentovať a ktorých záujmy majú presadzovať, lebo ich prvoradým záujmom je osobný ekonomický a kariérny prospech a následne prospech buržoáznych strán, ktorými sú viazaní na život a na smrť.
yyyyyTie strany, ktoré ich nominovali v rámci tzv. "Európskej demokracie" sú účelovo konštituované, financované a riadené nadnárodným kapitálom ako prostriedok jeho nadvlády nad vykorisťovanými, t.j. nad nami všetkými, ktorí sa živíme predajom našej pracovnej sily.
.
yyyyyMarx, Engels a Lenin nám to vysvetlili na vedeckých princípoch i prakticky už dávno, no my ako by sme to nechceli pochopiť. Intelektuálna a uvedomelá časť ľudstva námedzných pracujúcich a nezamestnaných to síce chápe, ale neverí tomu, lebo neustále, bez prestávky pôsobiaca propaganda kapitálu má za úlohu odvádzať našu pozornosť inam.
yyyyyPreto sa neustále zaoberáme dôsledkami vyplývajúcimi z panstva tohto protiludového systému a nie ich príčinami. Rozdelili nás a teraz panujú.
.
xxxxxIch moc však už končí. Už nevedia ako z toho von. Neoliberalizmus a súčasný imperializmus je na konci svojich možností. Ostáva mu už len krach, alebo vojna. Globálna vojna by však v dnešnej dobe bola zničením života na Zemi.
yyyyyPreto či chcú, alebo nechcú, už čoskoro pochopíme východisko z tejto situácie, ktorým je ďalšia - svetová demokratická a následne socialistická revolúcia. Môžu robiť čo len chcú. I tak sa to stane.
A Europoslanci v tom nezohrajú žiadnu dôležitú rolu. Len sa dovtedy ešte chvíľu nabalia našimi peniazmi a zahrajú na dôležitých, od ktorých údajne závisí svet.
.