1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Chudoba Slovákov

2014-02-16 Peter Nišponský (z verejne dostupných zdrojov)
.
xxxxxTri milióny ľudí na Slovensku žije v domácnostiach s príjmami pod 600 eur.
.
xxxxxBRATISLAVA - Inštitút pre výskum sociálno - ekonomických rizík a alternatív pripravil analýzu príjmov slovenských domácností podľa mesačného ekvivalentného disponibilného príjmu a podľa jednotlivých krajov. Alarmujúca je situácia pre viac ako jeden milión stotisíc domácností s mesačným príjmom nižším ako 600 eur.
.
xxxxxPri mesačnom príjme domácnosti vo výške 600 eur môže v zmysle spotrebného koša Štatistického úradu minúť takáto domácnosť na potraviny denne tri eurá, 166 eur mesačne na všetky náklady súvisiace s bývaním a päť eur mesačne na lieky predpísané lekárom. V roku 2013 malo viac než 76 percent slovenských domácností problémy s platením bežných výdavkov.
.
xxxxxTri štvrtiny Slovákov majú problémy s platením bežných výdavkov.
.
Štatistiky ukázali, že až 76,4 percenta slovenských domácností má permanentne ťažkosti s platením výdavkov, medzi ktoré patria napríklad nákupy oblečenia, potravín, či chovateľských potrieb.
.
Najväčšie problémy s platením účtov však pociťujú najmä neúplné rodiny s deťmi, ale aj dôchodcovia. Bežné výdavky sú postrachom najmä pre neúplné rodiny s deťmi. Problémy s platením účtov má takmer 86 percent spomedzi domácností, v ktorých žije len jeden rodič s aspoň jedným dieťaťom. Bežné výdavky robia problémy a stávajú sa nesplatiteľnými až 8 z 10 dvojčlenných domácností, v ktorých žije aspoň jeden dôchodca,"..
.
Najviac z výplaty slovenským domácnostiam pritom "ukroja" účty za bývanie, vodu, elektrinu a plyn. Tieto náklady tvoria viac ako pätinu spotrebných výdavkov Slovákov. Problémy s platením celkových nákladov na bývanie má až 92,1 percenta slovenských domácností.
.
xxxxxMilión stopäťdesiattisíc Slovákov postupne prepadá do chudoby.
.
Máme sa báť zostarnúť? Státisíce ľudí na Slovensku, ktorí mesačne zarábajú do 600 - 700 eur, sa už onedlho ocitnú medzi chudobnými. Ich dôchodok bude totiž nižší ako 325 eur!
.
Medzi chudobných postupne prepadá až 1 milión 150-tisíc Slovákov. To znamená, že takmer každý druhý z nás, ktorí v súčasnosti pracujeme! Slovensko poskytuje najnižšie výdavky na sociálnu starostlivosť v celej Európskej únii.
.
Dôvodom, prečo až takej veľkej skupine ľudí hrozí u nás na dôchodku chudoba, je najmä nízka mzda. Práve ona podľa inštitútu plodí celé státisíce chudobných.
.
Príčinou tohto stavu na Slovensku nie je kríza, na ktorú výhovorky kompetentných neustále smerujú, ale nefunkčnosť ekonomickej politiky všetkých ponovembrových vlád a vládnúcich politických zoskupení.
.
Rozhodujú o nás ľudia, ktorí nepociťujú nedostatok a chudobu a zo štátnej pokladne sú platení štedro päť a ž dvadsaťnásobne vyššími mzdami ako tí, o ktorých osude rozhodujú.
.
Ak niekto tvrdí, že toto je sloboda a demokracia o ktorú sa občania usilovali na novembrových námestiach v roku 1989, tak nehovorí pravdu. Nieje to sloboda, ak státisíce ľudí nemajú zodpovedajúcu prácu, ktorá by im dovolila dôstojne uživiť svoje rodiny, ak takmer tretina národa je uvrhnutá do chudoby a biedy.
.
Ekonomickú genocídu páchanú súčasnými mocnými na ľude Slovenska je nevyhnutné zastaviť a osoby zodpovedné za tento stav priviesť k právnej i morálnej zodpovednosti.
.