1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Na návšteve u partizána Rotha

2014-09-30 Administrátor (Foto: Milan Fafrák)
.
xxxxxAko deti z detského domova v Tornali spolu s komunistami z OV KSS z Rožňavy navštívili partizána Rotha.
.
xxxxxDeti z Detského domova v Tornali s priam otcovským pedagogickým dozorom špeciálneho pedagóga PhDr. Jaroslava Kočiša a zanieteným odborným turistickým i historickým výkladom turistu a aktívneho člena OV KSS Rožňava Milana Fafráka si v sobotu 27. septembra 2014 vyšliapli na turistický pochod cez dominantu Horného Gemera, cez vrch Turecká.
.
xxxxxCieľom pochodu bol pomník bojovníka proti fašizmu, partizána Vojtecha Rotha z obce Rakovnica, ktorý na mieste, kde sa pomník nachádza, zahynul pred 70. rokmi dňa 30. novembra 1944 v boji proti fašistickým okupantom.
.
xxxxxDeti i komunisti po krásnom turistickom výstupe úžasnou prírodou Horného Gemera pri pomníku vzdali úctu človeku, ktorý pred takmer 70. Rokmi obetoval svoj život za našu slobodu v neľútostnom boji proti hitlerovským okupantom a ich domácim prisluhovačom.
.
xxxxxPočas pochodu sa čo, to dozvedeli o Slovenskom národnom povstaní, o II. Svetovej vojne, o živote v povojnovom období v Československej socialistickej republike i o historických paralelách so súčasnosťou.
.
xxxxxDeti i komunisti si z tejto akcie odniesli kopu prekrásnych zážitkov, nového poznania, pokoja v duši i optimizmu do ďalších dní.
.
xxxxxMomentky z tejto túry „Po partizánskom chodníku“ z Rožňavy cez Tureckú (953 m/nm) a späť hovoria samé za seba.
.
.