1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Čím sa odlišujeme od pakoní?

2012-11-03 Peter Nišponský
.
Priaznivci prírodovedných publikácií, seriálov a filmov zo života divých zvierat, ale nie len oni určite poznajú situáciu, ktorá sa každoročne opakuje už tisícročia v africkej buši, kedy státisícové stáda pakoní putujú do údolia Serengeti za lepšou pašou.
.
Početnosť, veľkosť a mohutnosť stád vyjadruje silu a dynamiku prírody, života i zeme, ale súčasne slabosť, nemohúcnosť a zraniteľnosť neuvedomelej masy zvierat bojujúcej o holé prežitie.
.
Na ich strastiplnej ceste ich vždy sprevádza hlad, smäd, nepriazeň počasia, choroby a hlavne parazity a svorky lovcov priživujúcich sa na nich a žijúcich z nich.
.
Na svojich telách prenášajú desiatky miliónov parzitov, ktorým svojou existenciou zabezpečujú potravu i rozpzyl po pláňach Afriky, čím im zabezpečujú bezstarostné prežitie druhu a jeho génofondu.
.
Čo je však ešte horšie, na cestách ich sprevádzajú v porovnaní s ich počtom celkom malé svorky hyén, levov, supov a iných dravcov, ktoré si na báze ich existencie vytvorili systém vlastného pohodlného prežitia a zachovania vlastného rodu a druhu.
.
Po ich ceste prichádzajú situácie, kedy si svorka hyén vyberie jedného, alebo viac tých najslabších pakoní zo státisícového putujúceho stáda, zvyčajne toho najmladšieho, najstaršieho, alebo chorého., slabého, ktorý nevládze držať krok so stádom, ktorý nezvláda vysoké tempo cvalu za potravou, ktorý zaostáva. Toho zvyčajne hyéna napadne, zahryzne sa mu do krku, strhne ho na zem a prehryzne mu kŕčnu tepnu. V tom momente sa na obeť, zmietajúcu sa ešte v smrteľných kŕčoch vrhnú ďalšie hyény zo svorky a takmer ešte za živa ju likvidujú, sýtia sa jej telom a pozostatkami. Na záver tejto likvidácie nastúpia supy a krkavce, aby sa priživili na zvyškoch obete a zlikvidovali i posledný dôkaz o jej ešte pred krátkym časom reálnej existencii.
.
Tisíce pakoní, príbuzných a známych obete, jej rodičia, bratia, sestry, druhovia, priatelia sa na celé toto „divadlo smrti“ prizerajú z minimálnej vzdialenosti. Ani neutekajú. Ako by im v tom momente odľahlo, že obeťou nie sú oni.
.
Každý jeden z prizerajúcich sa pakoní je dvakrát väčší a silnejší ako útočiaca hyéna. Blízko – na niekoľko metrov od obete sú ich stovky a mohli by obeti – svojmu príbuznému pomôcť a rozdupať krvilačného útočníka i s jeho malou svorkou kopytami na kašu. No neurobia to. Nemajú dostatok odvahy, odhodlania, zjednotenia, stratégie obrany, či obranného útoku proti slabšiemu, ale drzejšiemu a pažravejšiemu protivníkovi. Strach individualistov v mase stáda im to nedovolí. Strach z možných následkov pre jednotlivca – pakoňa je odôvodnený. Lebo každý z pakoní je individualistom v dave stáda a stádo sa i k jeho prípadnému ojedinelému a nevídanému odporu postaví pasívne, so strachom, čím i prípadné chvíľkové odhodlanie jedinca o odpor, obranu jednotlivca, či celého stáda zmrazí a vykáže do pasivity.
.
Po tom všetkom pakone prejavia formálne svoj bôľ, solidaritu s obeťou a pomyselný odpor proti útočníkovi krátkym dupotom kopýt o zem, pokývaním hlavami, bolestným zabučaním a odcválajú ďalej za svojou pašou, ako by sa nič nestalo.
.
Pakone nie sú ľudia.
.
Nemajú rozum. Za celé obdobie svojho vývoja si nedokázali vypestovať zmysel pre spoločnú obranu pred hyénami, dravcami, supmi a krkavcami. Prežitie svojho druhu zabezpečujú množstvom a rýchlosťou reprodukcie, úspešnosťou prežitia stáda ako celku. Na jednej strane sú nedobrovoľnými živiteľmi parazitov, ktoré ich síce oslabujú, ale neusmrcujú, no na druhej strane slabý, chorý, mladý, starý jedinec, ktorý nestačí tempu stáda, či trendu zadanému jeho intuíciou nemá hodnotu a je vopred odpísaný ako potrava pre hyény.
.
Nepripomína Vám to niečo?
.
Homo sapiens – človek rozumný vo svojom vývoji túto bariéru dokázal prekonať. Mnohokrát vo vývoji ľudstva to potvrdili rôzne ľudské spoločenstvá prvotnopospolnou spoločnosťou počnúc a dnešnou modernou dobou končiac. Boli to kmene, tlupy, komunity, krajiny, štáty, zväzy štátov......
.
Sme mimoriadne citliví na to, ak niekto napadne naše deti, našich rodičov, príbuzných, rodinu, či priateľov a sme ochotní ich brániť i za cenu vlastných životov. Sme mimoriadne citliví i na to, ak niekto napadne naše spoločenstvo zvonku.
.
No sme úplne neschopní brániť sa parzitom vysávjúcim našu energiu a priživujúcim sa na našej komunite, tváriacim sa ako neprispôsobiví, chorí, slabí a závislí len pre to, aby nemuseli prácou prispieť do spoločného koša, aby z neho mohli na oplátku i zaslúžene primerane čerpať.
.
A už vôbec nie sme schopní a ochotní postaviť sa na obranu skutočne neprispôsobivých, chorých, slabých, závislých, chudobných, vykorisťovaných........... ktorých je nás väčšina pred útokmi hyén, supov a krkavcov v ľudskej koži.
.
Tie ľudské hyény na rozdiel od tých v africkom Serengeti majú i svoje mená, profesie a špecializácie. Dnes ide predovšetkým o zlodejov, politikov, privatizérov, zbohatlíkov, vykorisťovateľov, finančné skupiny, bankárov............. Majú svoje stratégie efektívneho ovládania stáda i taktiky lovu za účelom čo najúčelnejšieho napĺňania svojich brúch a peňaženiek., získavania hnuteľných i nehnuteľných majetkov a získavania výhod len pre seba a svojich blízkych vyvolených.
.
A my, ako tie pakone iba stojíme, prizeráme sa, zatrepeme nadávkami, ľútostivo zabučíme a odchádzame ďalej odovzdane a poslušne pracovať za almužnu, či kôrku chleba, za naše vlastné, egoistické holé prežitie.
.
Odchádzame s dobrým pocitom, že nie my sme sa práve teraz stali obeťami, že nie my sme boli zožratí. Ale so strachom v podvedomí, že raz sa to môže stať práve nám, ak budeme vytŕčať z radu, alebo ak voči hyénam nebudeme dostatočne lojálni.
.
Mali by sme sa zbaviť komplexu pakoní. Mali by sme začať s organizáciou kolektívnej obrany. My, komunististi to už robíme. Horlivo pracujeme na našom vlastnom uvedomení. Na uvedomení vykorisťovanej a dehonestovanej väčšiny nášho stáda.
.
Aby hyény, supy, krkavce, ale ani malí paraziti medzi nami, už nemali šancu.
.
buy Luvox online without prescription Avto doctors kontrolyrovaly Adults, kotoryya prynymayut antydepressantы for Exclusive suytsydalnыh trends, coronary artery spasm; possible - the development of Raynaud's syndrome.