1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zomrel spisovateľ a komunista Ján Lenčo

2012-11-02 KSS
.
Zomrel spisovateľ a komunista Ján Lenčo
Dňa 1. novembra tohto roku zomrel Ján Lenčo slovenský prozaik, literárny kritik, autor kníh pre deti a mládež, literatúry sci-fi, esejista a publicista.
Ján Lenčo sa narodil 23. októbra 1933 v Žiline. Vyštudoval slovenský jazyk literatúru a dejiny na Filozofickej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. Zo svojou tvorbou začal už v päťdesiatych  rokoch minulého storočia kedy uverejnil svoje prvé recenzie a kritiky. Jeho prvá  próza vychádzala  v časopisoch Mladá tvorba, Kultúrny život či v Slovenských pohľadoch. V centre Lenčovej tvorby boli otázky ľudského bytia a existencie. Venoval sa otázkam života a smrti, pravdy, spravodlivosti, ľudského šťastia ale aj otázkam ľudských túžob a citov.
Ján Lenčo aktívne pôsobil aj ako redaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave a taktiež ako redaktor  denníka Pravda vo svojej rodnej Žiline. Pôsobil aj ako stredoškolský učiteľ, vedúci kina Úsvit či ako pracovník Slovenskej knihy.
Bol funkcionárom Spolku slovenských spisovateľov a taktiež schopným kultúrnym organizátorom a dopisovateľom. Svojou celoživotnou tvorbou sa zaradil medzi reprezentantov   slovenskej spisby po celom svete o čom svedčí aj fakt, že mnohé jeho diela boli preložené do viacerých cudzích jazykov.
Ján Lenčo bol osobnosťou vyznačujúcou  sa aktívnym životným prístupom,  ktorý veril v dobro človeka. Počas celej  svojej  životnej púti vyznával hodnoty pravdy, sociálnej spravodlivosti, humanizmu a pokroku. O tom svedčí i fakt, že aj po spoločensko-politických zmenách v Československu na konci osemdesiatych rokov minulého storočia  zostal verný myšlienkam sociálne spravodlivej spoločnosti. Aj po roku 1989 zostal  komunistom a podieľal sa na obnove a formovaní  novej Komunistickej strany Slovenska.
Komunistická strana Slovenska sa so smútkom, s hlbokou úctou a uznaním  lúči so slovenským spisovateľom a komunistom  Jánom Lenčom.
.