1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Návrat k feudalizmu

2013-05-06 Ing. Dušan Borovský
.
Podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera takmer 40 000 penzistov na Slovensku má exekvovaný starobný dôchodok, pričom poistencovi musí zostať 60 % zo sumy životného minima t.j. 116,74 € mesačne. Zároveň prichádza správa, že počet nezamestnaných na Slovensku vzrástol na 400 000.
.
Pri dnešných dávkach v nezamestnanosti žije väčšina nezamestnaných práve v takej chudobe, ako tí exekvovaní penzisti, číže doslova živoria. Inak sa to povedať nedá. Drvivá väčšina národa žije zasa v strachu o prácu a o každodenný chlieb. A toto naši pravicoví politici oslavujú ako víťazstvo slobody nad totalitou. Aká je toto sloboda? Prof. Jean Ziegler, splnomocnenec UNO pre boj proti hladu vo svojej knihe “Impérium hanby” to vyvracia celkom jasne a otvorene. “Občan, ktorý je bezbranne vystavený sociálnym rizikám, stráca jeho vlastnosť občana. Človek, ktorý musí dennodenne bojovať o jeho prácu, jeho mzdu, žiť v strachu o prácu nie je slobodný človek. To, čo dnes prežívame, je re-feudalizácia sveta. A tento novy feudalizmus má tvar transkontinentálnych privátnych spoločností. 500 najväčších transkontinentálnych kapitalistických spoločností kontroluje 53 % hrubého produktu našej planéty. Viac než polovica sídli v USA. Spolu zamestnávajú len 1,8 % pracovných síl sveta. Týchto 500 koncernov kontroluje bohatstvo väčšie ako kumulované bohatstvo 133 najchudobnejších krajín sveta.”
.
Napriek tomu naše kapitálom kontrolované média včítane RVTS dennodenne vtĺkajú mladým ľuďom “hrôzy” socializmu, ktoré si vraj ani nevedia predstaviť. Táto propaganda má jasné ciele: podnietiť mladých ľudí, aby prijali dogmu, že len privatizácia zaisťuje slobodu a vštiepiť mladým ľuďom do hláv, že tento osud chudoby a strachu majú prijať ako jediné možné riešenie.
.
Karl Marx túto stratégiu popísal už pred 150 rokmi nasledovne : ”Trvá to storočia kým “slobodný” robotník v dôsledku rozvinutej kapitalistickej produkcie je ochotný, to značí spoločensky prinútený, za cenu základných potravín jeho cely život, jeho pracovnú schopnosť, dokonca jeho prvorodenské právo predať za šošovicovú polievku.” (Kapitál, Vývoj pracovného dňa). Našťastie ukazuje sa znovu a znovu, že lož má krátke nohy a národy sa prebúdzajú a bojuju znovu za vymanenie sa z poddanstva.
.