1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pastoračné centrum katolíckej univerzity: nechcú poznať pravdu?

2013-05-26 Artur Bekmatov
.
Súčasná situácia v Sýrii nie je z pohľadu tamojšej kresťanskej menšiny vôbec lichotivá. Na strane povstalcov bojujúcich údajne za slobodu a demokraciu tvoria väčšinu bojovníkov radikálni islamisti, ktorí popravujú kresťanov pre ich vieru, plienia kostoly a ničia vzácne historické a kultúre pamiatky súvisiace s kresťanskou vierou.
Postavenie kresťanov nielen v sýrskom konflikte, ale celkovo na Blízkom východe mala byť téma besedy s Ing. Jalalom Suleimanom,PhD, pôvodom zo Sýrie, na pôde Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jalala Sulejmana mnohí určite poznajú ako aktivistu z radov KSS. Je podpredsedom strany, často reční na podujatiach, no okrem iného je odborníkom na arabský svet. Čo však mnohí z čitateľov nevedia je, že Jalal patrí práve ku kresťanskej menšine v Sýrii a je dokonca
poradca Gregora III. Lahamu – Patriarchu Antiochie a celého východu pre záležitosti ekumenizmu. Jalal je v súčasnosti dôkazom toho, že človek môže byť veriaci a zároveň komunista. Je dôkazom toho, že súčasná KSS má vo vzťahu k veriacim jasný postoj – berie ich ako akéhokoľvek iného človeka. Iný prístup má však súčasná katolícka cirkev.
Termín spomínanej besedy bol dohodnutý, v priestoroch univerzity viseli pozvánky na toto podujatie, záujem zo strany študentov bol podľa našich zdrojov značný, no stalo sa to, čo je charakteristické len pre autoritárske a totalitárne režimy. Niekomu sa znepáčila Jalalova politická orientácia a behom niekoľkých minút, bola udalosť zrušená.
Bolo by neobjektívne písať článok bez vyjadrení oboch strán. Jalalov postoj je jasný, nesúhlasí s konaním pastoračného centra: Bože odpusť im, lebo nevedia, čo činia! Študenti a učitelia majú právo dozvedieť sa, čo sa deje v Sýrii a s kresťanmi na Blízkom východe z prvej ruky od kresťana z východu!, povedal Jalal.
Za Univerzitné pastoračné centrum zaujal stanovisko k tomuto incidentu Jozef Žvanda, Duchovný správca UPaC JSúčasná situácia v Sýrii nie je z pohľadu tamojšej kresťanskej menšiny vôbec lichotivá. Na strane povstalcov bojujúcich ána Vojtaššáka v Ružomberku: „Hlavným dôvodom zrušenia prednášky bola politická aktivita pána Suleimana v KSS. Byť kresťanom a zároveň aktívne sa angažovať v KSS je nezlučiteľné. Toto bol jediný dôvod, prečo sme prednášku zrušili. Danú skutočnosť sme pri príprave podujatia prehliadli.“
Takýmto spôsobom sú katolíckymi vzdelávacími inštitúciami „ctené“ hodnoty ako pluralita názorov, tolerancia, snaha šíriť pravdu a mier. Tieto hodnoty môžu poľa vedenia spomenutých inštitúcií šíriť len „vyvolení“. Každý, kto nezapadá do šablóny správneho kresťana, nemá na univerzite miesto. Argument, že Jalal je aktívny politik neobstojí. Na slovenských univerzitách je bežnou praxou, že na ne chodia prednášať aj aktívni politici. UKF v Nitre tak napríklad poctili návštevou v rozmedzí niekoľkých dní Ivan Mikloš a Róbert Fico. Na trenčianskej univerzite dokonca Ficovi naháňali poslucháčov. V prípade Jalala však ide o jasný antikomunizmus. Je viac ako pravdepodobné, že ak by bol členom inej strany, beseda by zrušená nebola.
Spomenutý incident nás utvrdzuje v tom, že cirkev a kresťanstvo sú dve odlišné veci. Kým s kresťanstvom ako takým nemajú komunisti problém vo väčšine krajín, cirkev je organizáciou parazitujúcou na súčasnej spoločnosti využívajúc pri tom vznešené hodnoty pôvodného kresťanstva. Ako komunista som presvedčený o tom, že kresťanstvo a komunizmus majú mnoho styčných bodov, mnoho podobných ideí, no cirkev je úplne zbytočnou inštitúciou, ktorú človek na to, aby veril, nepotrebuje.
Navyše, UPaC znemožnilo študentom vypočuť si pravdu o dianí v Sýrii, nepriamo sa pridali k mainstreamovým médiám a zamlčali pred mladými ľuďmi pravdu. Prečo? Lebo pravdu chcel povedať kresťan, ktorý je zároveň komunistom.
Na webovej stránke ružomberského pastoračného centra ma zaujal slogan, ktorý je tam umiestnený: “Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“. Súdiac podľa incidentu s Jalalom Suleimanom Pánov Duch zrejme v pastoračnom centre neprebýva. Inak by tam mohol slobodne prednášať. V súvislosti s tým by si predstavitelia katolíckych vzdelávacích inštitúcii mohli vziať k srdcu výrok bývalého pápeža Jána Pavla II, ktorý správne povedal, že: „sloboda nadobúda svoju plnú hodnotu až prijatím pravdy. Vo svete bez pravdy stráca sloboda svoj základ a človek je vystavený sile vášní a otvorených alebo skrytých podmieneností“.
.