1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Z iniciatívy Komunistickej strany Ukrajiny sa v krajine začal proces formovania zjednotenej ľavicovej opozície

2015-06-20 Sekr.
.
xxxxxUstanovujúca schôdza na vytvorenie Celoukrajinského spoločenského zväzku ľavicových a stredoľavých strán a spoločenských organizácii „Ľavicová opozícia“ sa uskutočnlo 12. júna v Kyjeve. Dohodu o zväzku podpísali Petro Simonenko za Komunistickú stranu Ukrajiny, Natália Vitrenko za Pokrokovú socialistickú stranu, Svjatoslav Bondarčuk za Robotnícku stranu, lídri Leninského komsomolu Ukrajiny a Zväzu sovietskych dôstojníkov, ako aj iných organizácii.
yyyyyV Memorande podpísanom stranami sa uvádza, že zjednotená ľavicová opozícia bude bojovať za princípy vlády ľudu a sociálnej spravodlivosti, proti sociálnej a národnej genocíde Ukrajincov, proti fašizmu a za obnovenie spojeneckých vzťahov s Ruskom.
yyyyyNa čele Ľavicovej opozície“ sú Petro Simonenko, Natalia Vitrenko, Georgij Krjučkov, Rudolf Povarnicin.
yyyyyPri vysvetľovaní zjednotenia ľavicových síl Petro Simonenko uviedol, že prvykrát za dobu existencie nezávislej Ukrajiny sa dokázali ľavicové sily zjednotiť a skoordinovať svoje úsilie na problémoch, ktoré stoja pred krajinou.
yyyyy„Všetci vieme, že za všetky tie roky nezávislosti Ukrajiny sa neustále hovorilo o zjednotení ľavicových síl a koordinácii našich úsilí. To, čo znepokojovalo našich občanov sa už stalo. Prejavili sme svoju politickú odvahu v podmienkách, keď je krajina zmietana protikladmi, keď hrozba stráty teritoriálnej jednoty sa stala reálnou a ustanovuje sa diktatúra, veľmi nebezpečná pre Ukrajinu. Naše zjedotenie je odpoveďou na tie výzvy, ktoré postavila história pred krajinu a ukrajinský národ – upresnil Simonenko.
.