1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunistická strana Grécka potvrdila svoje miesto v parlamente

2015-09-27 Pavol Suško
.xxxxxV parlamentných voľbách v Grécku 20.septembra 2015 získala Komunistická strana Grécka 5,6 percent hlasov. Týmto potvrdila v parlamente 15 poslaneckých miest.
yyyyyÚV KSG hodnotí tento výsledok ako negatívny prejav pomeru triednych síl a ústup robotníckeho a ľudového hnutia v podmienkach hlbokej kapitalistickej ekonomickej krízy.
yyyyyVo vyhlásení jej Ústredného výboru sa uvádza, že KSG je rozhodnutá využívať v ďalšom svoju politickú a parlamentnú silu na to, aby vynaložila veľké úsilie na reorganizáciu a upevnenie robotníckeho hnutia a ľudového hnutia, na upevnenie jednoty ľudu, aby posilnila líniu protiútoku a rozchodu s kapitalizmom, EÚ a politikou nasmerovanou na podporu kapitalistickej cesty.
yyyyyPripomína, že KSG nepretržite, zvlášť v ostatných 7 mesiacoch vlády SYRIZA s koaličnými spojencami, napriek falošným nádejam a očakávaniam odhaľovala, že za vlády kapitalizmu a medzinárodných imperialistických zväzov, ako sú EÚ a NATO nie je možné objektívne vládnuť ani viesť rozhovory v záujme ľudu.
yyyyyKonštatoval tiež, že v týchto voľbách bola najnižšia účasť voličov za ostatné roky, pretože ľudia uprednostnili neúčasť vo voľbách. Strana to považuje za prejav hlbokej nespokojnosti s buržoáznym politickým systémom, rozčarovania a pasivity ľudu. Na druhej strane toto však posilňuje porazenecké nálady a ústup v zmysle, že „nič sa nedá urobiť“, „nič nie je možné zmeniť“, ako aj posilňuje chybný dojem, že „všetky politické sily sú rovnaké“.
yyyyyVýsledky volieb odrážajú hlbokú krízu, stav pasívneho očakávania a konzervativizmus veľkej časti ľudí.
yyyyyNapriek uvedeným výsledkom a stavu v spoločnosti podľa vyjadrenia generálneho tajomníka ÚV KSG Dimitrisa Kucumbasa krátko po voľbách bude KSG vždy na strane ľudu, bude proti každej vláde, ktorá bude pripravená realizovať barbarské memorandum.
.