1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Odkaz Komunistickej strany Kuby priateľským politickým a spoločenským silám

2016-04-17 Administrátor
.
xxxxxV dňoch 16. - 19. apríla uskutoční Komunistická strana Kuby svoj VII. kongres. Jeho hlavným cieľom bude hodnotenie plnenia línie hospodárskej a sociálnej politiky, prijatej na VI. kongrese. Okrem toho sa prediskutuje a prijme stratégia rozvoja krajiny do roku 2030 a koncept kubánskeho hospodársko-spoločenského modelu.
.
xxxxxKongres sa uskutoční v medzinárodnom ovzduší ovplyvnenom svetovou krízou a zostrovaním globálnych geopolitických rozporov. V latinskoamerickom kontexte dochádza ku zostrovaniu imperialistickej a pravicovej ofenzívy proti revolučným, demokratickým a osloboditeľským procesom a proti integračným snahám v regióne.
.
xxxxxV úzadí s týmto kontextom kubánska revolúcia stále udržiava svoj nezmeniteľný smer. Od roku 2011, počítajúc s podporou drvivej väčšiny kubánskeho národa, prebieha aktualizácia hospodárskeho modelu, ktorého účelom je budovanie udržateľne prosperujúceho socializmu. Zároveň, od r. 2014 sa pokročilo v zložitom procese normalizácie vzťahov so Spojenými štátmi americkými, ktorý by mal umožniť civilizované spolunažívanie s vládou tamtej krajiny, zodpovedajúce úsiliu Kuby a ostatných latinských a karibských štátov, vytvoriť z regiónu mierovú zónu; tak ako to bolo vyhlásené na 2.samite CELAC v Havane, v januári 2014.
.
xxxxxKomunistická strana Kuby si je vedomá výziev, ktoré nám kladie tento proces normalizácie. Vieme, že dôležité severoamerické sektory sa držia stále svojho cieľa, narušiť základy Revolúcie a zvrhnúť náš politický systém prostredníctvom priblíženia sa a priameho pôsobenia. V rámci tohoto kontexte sme presvedčení, že návšteva Baracka Obamu v Havane potvrdila nezvratné rozhodnutie, aplikovať proti Kube túto novú taktiku.
.
xxxxxNormalizácia vzťahov s USA otvára novú cestu v boji ideí, vedenom medzi solidaritou a individualizmom, inclúziou a podceňovaním, medzi doktrínou Monroe a duchom Martího, medzi vykorisťovaním a sociálnou spravodlivosťou, medzi neoliberálnou nadvládou a zvrchovanosťou a latinskoamerickou integráciou.
.
xxxxxZa všetko, čo sme dosiahli vďačíme našej jednote a tomu, že sme nepodľahli náporu vojenskej, hospodárskej a kultúrnej sile imperializmu, v pevnému spojeniu s múdrym vedením súdruhov Fidela a Raúla Castra. K tomuto všetkému sa radí aj naša vernosť princípom, inteligentnému riešeniu zahraničnej politiky a solidarita so šľachetnými kauzami vo svete.
.
xxxxxMusíme zdôrazniť, že víťazstvá kubánskeho ľudu sa nemôžu oddeliť od mimoriadneho medzinárodného hnutia solidarity, ktoré nás podporovalo a podporuje v dôležitých bojoch, akými bol, v posledných rokoch, boj za oslobodenie našich Piatich hrdinov; za čo budeme navždy vďační.
.
xxxxxKubánsky národ a jeho organizovaný predvoj budú aj naďalej bojovať proti hospodárskej, obchodnej a finančnej blokáde USA. Neprestaneme, dokiaľ neuvidíme viať našu zástavu na neprávom okupovanom území námornou základňou v Zátoke Guantánamo. Aj naďalej budeme protestovať proti plánom zasahovania do vnútorných záležitostí a financovaniu kontrarevolučných skupín, ako aj proti nezákonným rozhlasovým a televíznym vysielaniam, porušujúcim našu suverenitu, financovaných z verejných zdrojov severoamerickej vlády.
.
xxxxxAko sa nedávno vyslovil dejinný líder kubánskej revolúcie, komandante en jefe Fidel Castro Ruz: „náš šľachetný a nezištný národ sa nevzdá slávy, práv a duchovného bohatstva, ktoré získal vďaka rozvoju školstva, vedy a kultúry. Nepotrebujeme, ani nebudeme potrebovať, aby nám impérium niečo darovalo. Dodržíme náš záväzok voči mieru a bratským vzťahom a zostaneme navždy verní naším dejinám“.
.
xxxxxOddelenie zahraničných vzťahov Ústredný výbor Komunistickej strany Kuby
.