1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kritika antikomunizmu EÚ a slovenskej vlády

2016-08-25 Pavol Suško
.
xxxxxPoslanecký klub Komunistickej strany Grécka v Európskom parlamente odsúdil antikomunistické akcie, ktoré organizuje Európska únia a slovenské predsedníctvo EÚ v rámci takzvaného „Európskeho dňa pamäte obetí totalitných režimov“, ktoré sa v ostatných rokoch snaží EÚ pripomínať 23.augusta. Zúčastňujú sa na nich predstavitelia Ministerstiev spravodlivosti štátov členov EÚ, rôznych „inštitúcii“ a mimovládnych organizácii, ktoré sú štedro financované z prostriedkov Európskej únie, aby očierňovali a diskreditovali socializmus a „prepisovali“ dejiny.
xxxxxOčividným cieľom tohto antikomunistického „zhromaždišťa“ je manipulácia s vedomím pracujúcich, ľudu a v prvom rade mládeže, za pomoci falzifikácie histórie, očierňovania bezprecedentných výdobytkov pracujúcich za socializmu. Za pomoci antihistorického porovnávania fašizmu a komunizmu sa v podstate snažia ospravedlniť fašistické monštrum a kapitalistický systém, ktorý ho zrodil a znovu obnovuje.
xxxxxTerajšie podujatia, organizované EÚ a vládou Slovenska, s diskusiami o „radikalizácii v Európe“, sú ešte otvorenejšie namierené proti boju pracujúcich za sociálne oslobodenie, proti komunistickej činnosti a ideológii, ako to prebieha v mnohých krajinách EÚ, kde prenasledujú komunistické strany a politickú činnosť komunistov.
xxxxxNárody pamätajú, majú skúsenosť z minulosti, zhromaždili dnešnú horkú skúsenosť protiľudovej barbarskej politiky, uskutočňovanej monopolmi, EÚ a buržoáznymi vládami štátov – členov EÚ, ktorá im pomôže poradiť si s antikomunistickou kampaňou a protiľudovou politikou, nájsť v spoločnom zväzku cestu k nastoleniu moci ľudu a pracujúcich a dosiahnutiu blahobytu.
.
Spracoval PS podľa Informačného bulletinu KS Grécka, 24.8.2016
.