Tým, ktorí vojnu chcú

    Tým, ktorí vojnu chcú,

znie živý odkaz účastníkov pietnej spomienky na krvavú nedeľu 21. januára 1945 v Kľaku a Ostrom Grúni, ktorú každoročne organizujú starostovia obidvoch obcí, bez rozdielu politickej príslušnosti. Veď vojna si nevyberá. Z prejavov hostí zaznieva : „Nedopusťme !“, „Už nikdy viac!“. Pomaly odchádzajú priami svedkovia fašistickej masakry a pri pomníkoch sa striedajú len predstavitelia štátnych a vládnych  orgánov.

My, komunisti sme tu vždy, a hoci sa nám priestor na prihovorenie k občanom dostáva čoraz menej, na slová predsedu Jozefa Hrdličku sa zabudnúť nedá.

Pri osobných stretnutiach nám to občania Kľaku a Ostrého Grúňa opäť pripomenuli. Výzva delegácie komunistov, vedenej Jozefom Hrdličkom, aj bez oficiálneho  prejavu, znie tento rok o to silnejšie, že  si v ňom pripomenieme 75. výročie Slovenského národného povstania, ktorého udalosti a osud ľudí obidvoch obcí sú jednoznačne späté. Výzva občanov z Kľačianskej doliny patrí všetkým ľuďom, ktorí chcú žiť v mieri.

Mier, ako ideál slobody, šťastia a porozumenia medzi všetkými národmi a ľuďmi !  Dnes stojí na pokraji krehkej hranice s vojnou, ktorá je pokračovaním politiky inými –  násilnými prostriedkami. Tento fakt si len veľmi ťažko vie uvedomiť generácia, ktorá vojnu priamo nezažila. Nedokáže si predstaviť hrôzu, ktorú prežili obyvatelia obcí Kľak, Ostrý Grúň, Kremnička, Nemecká, Kalište a stodva ďalších vypálených obcí fašistickými beštiami. Nedokáže si predstaviť urputné boje 1. Československého armádneho zboru o každú piaď zeme v Duklianskom priesmyku. Nedokáže si predstaviť, ako mohli mladí ľudia, často ešte deti, pomáhať partizánom v slovenských horách. Ako symbol ich hrdinského boja znie Ostrým Grúňom známa Partizánska a preniká nám pod kožu viac, ako chladný mráz. Nedokážeme si predstaviť hrôzu, ktorú v tú mrazivú januárovú nedeľu prežívali muži, ženy, starci a deti, ktorých nečakal doma teplý obed, ale krutá smrť.

Slovenský ľud prešiel a opäť prechádza ťažkými skúškami. Pred históriou vždy obstál čestne, preukazujúc odvahu a poznajúc, na ktorej strane je spravodlivosť a pravda. Nie je tomu inak ani dnes. Vieme kde je naše miesto a nesmieme dopustiť, aby po pamiatke obetí Slovenského národného povstania šliapala nová čižma okupantov, kolonialistov a zradcov.

Sloboda sa rodila z nesmiernych obetí ľudí, ktorí nemysleli na seba, ale mysleli na budúcnosť, túžili po slobode a živote v mieri. Práve vďaka ním nevieme, čo je to vojna. A ani neveríme, že dnes sme k nej tak blízko. Neuvedomujeme si, že vďaka najvyšším predstaviteľom nášho štátu, slúžiacim  záujmom novodobej dobyvačnej politike mocných tohto sveta stojíme na nesprávnej strane.

Veríme, že sa dokážeme opäť vzoprieť násiliu a nedopustíme, aby bolo Slovensko zatiahnuté do agresie voči krajine, ktorej ľud priniesol najväčšie obete v boji s fašizmom – proti súčasnému Rusku. Slovanské puto je silnejšie ako nenažranosť novodobých kolonialistov.

Nesmieme dopustiť, aby sa z kolísky Povstania – Banskej Bystrice, stalo potupené mesto vojensko-politickým agresívnym paktom Severoatlantickej aliancie. K tomu vyzývame aj súčasného primátora mesta. Vyzývame riaditeľa Múzea SNP, aby scenár tohtoročných osláv 75. výročia SNP nadobudol charakter obrazu historickej pravdy a nestal sa pôdou pre manipuláciu s myslením našich občanov. Vyzývame Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, aby naplnil poslanie a zmysel svojho pôsobenia.

Našou morálnou povinnosťou je naplniť odkaz hrdinov Slovenského národného povstania – nedopustiť hrôzy vojny, uchrániť mier, slobodu a šťastný život v krajine, ktorá sa stane spokojným domovom pre každého, kto chce žiť v mieri. Táto myšlienka a súčasná napätá situácia, nás vedie k zorganizovaniu celonárodnej demonštrácie Za mier, proti vojne v  Banskej Bystrici, v symbolickom čase.

Z Kľaku a Ostrého Grúňa

 

Viera Klimentová

podpredsedníčka ÚV KSS

By |2019-01-21T14:03:01+00:00január 21, 2019|Články|2 komentáre

2 komentáre

 1. Milan Benko 26/01/2019 at 14:22

  Na sociálnych sieťach sa šíri takéto prehlásenie:

  Svetová demokratická verejnosť vníma politické, ideologické, ekonomické a vojenské zasahovanie Spojených štátov amerických do záležitostí suverénnych krajín, rozvracanie prosperujúcich krajín a celých regiónov, odstraňovanie demokraticky zvolených predstaviteľov, ako konanie ohrozujúce demokraciu, svetovú bezpečnosť a budúcnosť ľudstva.
  Svetová demokratická verejnosť z tohto dôvodu neuznáva za legitímne súčasné americké vedenie a rozhodla sa menovať prezidentkou USA ekologickú a politickú aktivistku a herečku Pamelu Andersonovú.

  Podpisujem. Je potrebné proti USA používať ich metódy, nastavovať im zrkadlo. Ak sa podpíšu milióny ľudí, bude to pre USA nepríjemné.

 2. Dušan Borovský 21/01/2019 at 18:17

  Je smutné, že ľudstvo sa doposial nepoučilo ani z 2 svetových vojen. Dnes sme na pokraji 3. svetovej vojny a kapitálom vlastnené média a jeho platení politici bubnujú do vojny proti Rusku hoci Rusko dnes je tiež kapiatlistická krajina. Je to dôsledok toho že kapitalismus nemôže dlhodobo bez vojny existovať. Podmienka stále rásť nevyhnutne vedie k vojne.Je priam neuveritelné, že len 75 rokov po skončení 2. svetovej vojny (SV) sú nemecké vojská opäť pred Leningradom a nemeckí politici (bohužial aj naši) opäť definujú Rusko ako nepriateľa a v Nemecku takmer žiadny oppor. A to napriek tomu že až do vlády Willi Brandta všetci nemeckí kancelári svorne prehlasovali že z nemeckej zeme nikdy viac vojna nesmie zísť a nemecká armáda nikdy nepôjde za vlastné hranice. Dnes je nemecká armáda na ruskýh hraniciach a všetko je zabudnuté. 75 rokov mieru v Europe bolo dôsledkom masívneho ničenia v 2. SV. Nadvýroba opäť ženie kapitál do ďalšej SV a masy idú ako ovce na bitúnok.

Comments are closed.