1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pán minister obrany by mal „pribrzdiť“

O nedávnom „šume“ okolo povyšovania členov slovenskej vlády a parlamentu by sa chcelo zamyslieť v širších súvislostiach. Avšak po tlačovej besede pána ministra obrany dňa 23.1.2017 k tejto téme, je aktuálnejšie pozrieť sa na problém z tejto strany.

Minister Gajdoš začal tlačovú besedu dobrým divadelným výkonom – s vojenskými maniermi – teda rozhodným „vojenským vystupovaním“, zdôraznenou strohosťou a dôraznosťou. Asi to mal byť jeden z faktorov, ktorým chcel zapôsobiť na prítomných novinárov, ale aj na divákov. „Veliteľským tónom“ a „s prísnym výrazom na tvári“ zdôrazňoval, že „o rozkazoch sa nediskutuje, rozkazy musia vojaci plniť“. V tej chvíli sa pravdepodobne nechal uniesť rozhorčením z kritiky, ktorá sa na neho vzniesla z médii, zo strany opozičných politikov, ale pravdepodobne aj z z radov príslušníkov ozbrojených síl a od vojakov v zálohe i vo výslužbe. A „pozabudol“, že nevystupuje pred podriadenými, ale pred „občianskou verejnosťou“. A na tú „bu-bu-bu“ ani od „trojhviezdičkového generála“ neplatí...

Hoci to, ako sa nechal uniesť zdôrazňovaním „ všemocnosti“ rozkazu skôr pripomínalo poručíka, ktorý len pred tromi mesiacmi ukončil štúdium na vojenskej škole a ešte žije v ilúzii, že „rozkazy vyriešia všetko“, alebo že „rozkaz je všemocný“. Dokonca sa „nepolitický“ preriekol (dúfajme), že „sila rozkazu je viac ako zákon“.

Nielen tí, ktorí boli na vojne, ale aj tí čo slúžili v armáde v mierovej dobe vedia, že v živote, je to trocha inak. Aj na agresiu do Iraku v roku 2003 bol vydaný rozkaz, hoci úplne na zlých základoch. Na základe klamstva, prezentovaného prostredníctvom médii po celom svete, o tom, že Irak vlastní zbrane hromadného ničenia, ktoré sú hrozbou pre iné krajiny.

Rozkaz bol vydaný aj na zásah vo vietnamskej dedinke My-Lay v roku 1968, kde jednotka armády USA pozabíjala takmer všetkých jej obyvateľov. A ešte desiatky, možno stovky „rozkazov k akciám“ by bolo možné uviesť, ktoré sa potom ukázali ako rozkazy nesprávne, ba dokonca zločinecké.

Samozrejme, tento rozkaz o povýšení takým nie je.

Udivujúce a spochybňujúce sú dôvody, či motívy rozhodnutia ministra obrany o povýšení predsedu parlamentu. Uvádzaný ministrom prínos pána Danka v tom, „čo urobil a robí v prospech ozbrojených síl“ je predsa samozrejmým konaním predsedu parlamentu SR, a vyplýva mu z jeho funkcie priamo, alebo nepriamo. Povýšenie „skokom“ cez osem hodnosti a hodnosť kapitána v zálohe mu na autorite politika nepridá. Práve naopak, jej prijatie ho dehonestuje u tých vojakov v zálohe či vo výslužbe, ktorí sa k takej hodnosti museli tvrdo dopracovať. Okrem toho jeho hodnosť, ani hodnosť pánov, ktorí už boli predtým povýšení inými ministrami obrany SR, im nebude slúžiť na nič. Ani v mimoriadnych situáciach, ba ani vo vojnovom stave, ak by nastal, si ani predseda parlamentu, ani predseda vlády, ani žiadny minister neoblečie uniformu a nebude plniť svoje úlohy ako vojak. Svoje funkcie budú vykonávať v civile ako doteraz a ich právomoci voči spoločnosti, vrátane ozbrojených síl, nebudú o nič menšie aj napriek tomu, ak by vyššie vojenské hodnosti nemali. I toto vyplýva z postavenia ústavného činiteľa. Oni by to mali vedieť. A pán minister obrany s jeho absolvovaným vzdelaním tým viac.

Uvedený krok, ako aj „povyšovačky“ iných členov vlády, organizované Gajdošovými predchodcami boli skutočne zbytočným „divadielkom“. Možno „panskou zábavkou“, možno ozaj prejavom „papalášstva“, uveličenia sami zo seba a svojej výnimočnosti. V každom prípade nie sú na mieste. Zbytočne provokujú ľudí a predovšetkým príslušníkov ozbrojených síl – bývalých i súčasných. Prekračujú mieru únosnosti, určitú hranicu „prijateľnosti“ a ukazujú, že niekto si nectí „hodnoty a tradície“, hoci tvrdí opak.

Je pochopiteľné, že pán minister, ako každý človek, teraz bráni „svoju pravdu“. Ťažko sa priznáva chyba, ťažko „sa cúva“ od prijatých rozhodnutí. Áno, podpora ozbrojených síl i podpora ministra je dôležitá. Avšak nielen zo strany jeho kolegov – ústavných činiteľov, ale aj zo strany občanov Slovenska. A tými sú aj bývali vojaci, aj terajší vojaci,… aj tí budúci. Občania majú právo vedieť, čo sa v ich ozbrojených silách deje, ako sa postupuje a prečo. A vytvárať si o tom svoj názor. Pán minister by sa mal započúvať aj do ich názorov a adekvátne na ne reagovať.

Pavol Suško
podpredseda KSS

Len ľudia s úbohým myslením i cítením si dovolia znevažovať osobnosť Fidela Castra

Úmrtie Fidela Castra opäť poodhalilo i na Slovensku revanšizmus kapitalistického systému a úbohosť tých, ktorí sú jeho najhorlivejšími zástancami a sluhami.

Jednotliví redaktori médii, samozrejme s podporou, alebo priamo na podnet ich majiteľov a šéfredaktorov, neváhajú voliť v súvislosti so smrťou Fidela titulky, ktoré ukazujú nielen ľudskú úbohosť, ale aj stratu súdnosti, nezmyselnú nenávisť a morálnu biedu. Z obsahu ich príspevkov je zjavné, že sa ani na okamih nezamysleli nad podstatou svojich tvrdení, nehovoriac už o objektivite, ale len slepo plnia to, čo sa od nich očakáva. Niektorí sú pravdepodobne už tak „nainfikovaní“, že aj veria tomu, čo tvrdia.

V tom istom rade, na tej istej „úrovni“ sa vyjadrovali aj niektorí politici, poslanci, zástupcovia niektorých inštitúcii, ktorí médiám kontrovali. Alebo naopak?

Ak by chceli byť aspoň trocha objektívni, museli by sa zamyslieť aj nad tým, ako to, že sa kubánsky vodca Fidel Castro tak dlho udržal v čele štátu. Na čele neveľkej krajiny, ktorá vydržala obrovský tlak a zákernosti zo strany agresívneho suseda - Spojených štátov amerických, a z ktorej sa jeho prirodzená autorita a ohromná morálna sila prirodzene rozšírila na celú Latinskú Ameriku i do celého sveta. Dôkazom toho sú ohlasy svetovej verejnosti aj v dobe rozlúčky s ním, ako aj vyjadrenia významných osobnosti vo svete.

Ak by Fidel Castro i Kuba nemali dôstojné a vážené postavenie, sotva by taký malý štát navštívili traja rímski pápeži, moskovský patriarcha i americký prezident.

Počas vládnutia Fidela Castra a neskôr jeho brata Raula malá, a nie veľmi bohatá Kuba, dokázala a trúfala si viesť politiku, porovnateľnú s politikou veľmoci. Treba pripomenúť účasť kubánskych vojakov vo vojnách v afrických krajinách na podporu mieru a pokroku. Netreba zabudnúť na silný vplyv na „Chavezovu“ Venezuelu, oveľa väčšiu a bohatšiu krajinu. Nie je možné podceniť duchovné vodcovstvo Kuby i Venezuely nad celým latinskoamerickým ľavicovým hnutím na začiatku 21.storočia.

Nedoceňuje sa /schválne/ vysoká úroveň kubánskej medicíny, ktorá v mnohých aspektoch predbehla oveľa väčšie a bohatšie krajiny. Úmyselne sa zamlčuje buržoáznymi médiami pomoc poskytovaná kubánskymi lekármi a zdravotníckym personálom krajinám v rôznych častiach sveta v prípade prírodných katastrof a živelných pohrôm, prípadne pri výskyte nákazlivých chorôb a epidémii. Toto boli konkrétne prejavy skutočného socialistického humanizmu.

Mlčí sa o tom, že napriek blokáde, napriek tlakom a nepriateľskej činnosti voči kubánskej ekonomike, napriek pokusom ovplyvniť verejnú mienku si Kuba uchránila spravodlivú spoločnosť, s garanciami bezplatného vzdelania a zdravotného zabezpečenia, s vysokou úrovňou vedy a kultúry. Kuba vytvorila spoločnosť kde neboli chudobní a hladní a kde nie sú bezdomovci, ktorí by boli nútení spať na uliciach.

Všetky uvedené, ale aj neuvedené úspechy a pozitíva, sú neoddeliteľné od mena Fidel Castro. On stal pri zrode myšlienky skutočnej slobody pre svoj ľud, spravodlivosti a rovnosti, on bol jedným z organizátorov samotnej revolúcie, on viedol úspešnú obranu jej výdobytkov a má veľkú osobnú zásluhu na ich udržaní. Tomu vlastne zasvätil celý svoj život.

Čo je veľmi dôležité a inšpirujúce je to, že kubánsky ľud pod vedením Fidela Castra ukázal neoceniteľný príklad toho, že americký imperializmus nie je všemocný. Dokázal, že odvaha, statočnosť ale aj úprimné konanie komunistov a väčšiny ľudí dokáže eliminovať imperialistickú politiku.

Preto ho predstavitelia, zástancovia a ochrancovia buržoáznej neoliberálnej politiky nemali a nemajú radi. Ak sa im nepodarili početné pokusy o jeho život, pokračovali a pokračujú v jeho ohováraní, znižovaní významu a vplyvu jeho osoby na myslenie i konanie miliónov ľudí na celom svete. A tak sa neštítia ani lži, ani výmyslov, ani prekrúcania a skresľovania pravdy, ktorá hraničí s ponižovanim ľudskej dôstojnosti.

Určite však nie títo ľudia budú rozhodovať o tom, kam sa svet v budúcnosti bude uberať. Myšlienky, ktoré sa Fidel Castro pokúšal uskutočňovať vo svojej krajine majú mnoho obdivovateľov a podporovateľov a boj za ich uskutočnenie určite bude pokračovať nielen na Kube, ale verme, že na celom svete. Pretože ideály, myšlienky a snahy o spravodlivosť, skutočnú nezávislosť a slobodu, za pravdu a víťazstvo ľudského ducha sú prirodzené človeku a ľudstvu ako celku.

30.11.2016 Pavol Suško

podpredseda KSS

Pred 99. rokmi sa stala udalosť, ktorá ovplyvnila ďalší vývoj sveta

V týchto dňoch uplynulo 99 rokov od revolúcie, ktorá sa zvykla nazývať Veľká októbrová socialistická. Žiadny masovo komunikačný prostriedok na Slovensku sa ani nezmienil o výročí tejto udalosti. Ak možno áno, tak typicky v zmysle zarytého, spravidla primitívneho a dogmatického antikomunizmu. Mimochodom, na prednosti socializmu „pľujú“ média, ich redaktori i niektorí politici na Slovensku takmer pravidelne. Je preto namieste si aspoň krátko pripomenúť, ako sa táto historická udalosť stala a čo priniesla svetu.

Októbrová revolúcia nebola ani náhodným javom, ani nejakou konšpiráciou zorganizovanou akýmisi „tajnými silami“ sveta. Bola pripravovaná samotným vývojom udalosti v Rusku a vo svete. Rozhodné zmeny v krajine približovalo a očakávalo niekoľko pokolení revolucionárov.

Na začiatku 20.storočia bolo Rusko v situácii, kedy sa tu prelínali rôzne sociálno-ekonomické podmienky, v ktorých žili občania tejto krajiny. Boli tu črty a podmienky kapitalistické, hlavne v priemyselných centrách a boli tu črty a podmienky poddanské na vidieku. V okrajových častiach Ruska ešte fungoval patriarchálny systém. V krajine sa teda vyostrovali ostré protiklady a potreba riešenia otázok robotníkov, roľníkov a národnostných problémov. Takúto spleť veľmi ostrých protirečení sa nepodarilo vyriešiť ani cárskej moci, až do začiatku 1.svetovej vojny. V uvedenom stave bola krajina vtiahnutá vládnucou mocou do krvavého vojnového konfliktu, bez toho, aby občania chápali jeho cieľ, nepripravená ani ekonomicky ani vojensky. Revolúcia sa stala jediným prostriedkom, ktorý mohol zachrániť Rusko od národnej katastrofy.

Ešte pred októbrom krachla cárska moc. Moci sa ujali liberálno buržoázne strany, ale ani oni po zvrhnutí cára neboli schopné dať krajine smerovanie na východ z hlbokej krízy. Na prehĺbujúcu sa nespokojnosť ľudových más sa pokúsili reagovať diktatúrou buržoázie. V tejto situácii však už boli prirodzené odstrčení na okraj politického procesu rozhorčeným a revolučne naladeným ľudom.

V októbri 1917 došlo k revolúcii. Bola to socialistická revolúcia. Teoretické vývody Marxa a Engelsa boli uskutočnené v praxi. Jej víťazstvo zabezpečila avantgarda robotníckej triedy a pracujúcich roľníkov - boľševická strana. Táto strana nového typu dokázala majstrovsky spojiť veľké úsilie s pragmatizmom v činnosti, vernosť princípom s pružnosťou taktiky.

Októbrové ozbrojené povstanie bolo možné vďaka opore boľševikov na široké ľudové masy. Robotníci ho uvítali ako východisko z kapitalistického otroctva. Podporili ho roľníci, ktorí boli zúfali z biedy a vykorisťovania zo strany kulakov a statkárov. Nadchlo vojakov, ktorí prichádzali o priateľov v zbraní v imperialistickej vojne a ktorí museli zanechať svoje rodiny v polohladovej existencii. Revolúciu podporili aj okrajové oblasti Ruska, ktoré už boli unavené od útlaku a postavenia „cudzákov“. Na stranu revolúcie sa priklonila aj značná časť inteligencie, ktorej sa už zunovali nepodarení, zlodejskí štátni úradníci a demagógovia z liberálno – buržoáznych strán. Krajina bola ozaj „tehotná“ revolúciou. Boľševici sa zmocnili moci za minimálneho odporu zbytkov vládnucich tried a fakticky nekrvavou cestou.

Boľševici nezapríčinili rozviazanie občianskej vojny. Prevzatie moci Sovietmi prebehlo fakticky za niekoľko týždňov a v zásade nekrvavo. Krvavá občianska vojna sa začala o niekoľko mesiacov neskôr. Rozpútali ju sily starej spoločnosti, ktoré sa opierali o vojenskú agresiu 14 buržoáznych štátov. Pre boľševikov sa obrana krajiny od zväzku bielogvardejcov a interventov premenila na občiansku vojnu a aj na vojnu vlasteneckú. Za podpory ľudu bolo dosiahnuté víťazstvo nad interventmi a ich spojencami.

Revolúcia nemala charakter ničenia a rozvratu, ale znamenala začiatok budovania a vytvárania hodnôt. Práve rozvrátenú krajinu zdedila po cárskom a buržoáznom vládnutí. Od prvých dní sa sovietská vláda začala venovať budovateľskej činnosti, plniť svoje záväzky pred robotníkmi a roľníkmi, dosiahla vystúpenie z imperialistickej vojny.

Vytvoril sa systém sovietov a cez riadiacu a vedúcu vertikálu riadenia: ľud – soviety – strana sa v rokoch 1929-1930 rozvinula socialistická výstavba. V jej priebehu sa ZSSR dostal na prvé miesto vo svete v tempách ekonomického rastu.

Úspešne sa podarilo uskutočniť industrializáciu krajiny, kolektivizáciu roľníctva, likvidovať negramotnosť a uskutočniť kultúrnu revolúciu. Za 20 rokov sa 70 krát zvýšil potenciál krajiny a ZSSR sa stal presvedčivou alternatívou kapitalizmu. A to v dobe, kedy sa kapitalistický systém nachádzal v kŕčoch ťažkej hospodárskej krízy.

Vyriešiť túto krízu sa kapitál rozhodol vojenským konfliktom. Využil na to službu nemeckého fašizmu, ktorý mal zničiť prvý v histórii socialistický štát a odovzdať jeho zdroje do rúk svetovej finančnej oligarchii. Avšak sovietsky ľud nielenže sa ubránil vo Veľkej vlasteneckej vojne, ale porazil fašistické Nemecko a militaristické Japonsko a v krátkej dobe obnovil zničenú krajinu. Je treba zdôrazniť, či sa to niekomu páči, alebo nie, že sa tak stalo vďaka organizačnej a inšpirujúcej činnosti Všeruskej Komunistickej strany /boľševikov/ a mobilizácii síl sovietskeho ľudu. Výsledkom 2.svetovej vojny bol aj vznik systému socialistických krajín.

Sovietsky zväz dosiahol obrovské ekonomické a politické úspechy. Nie je možné v krátkosti ani vymenovať všetky stavby päťročníc do druhej svetovej vojny. Víťaznú, červenú zástavu nad Reichstagom vztýčili vojaci tejto krajiny. V ZSSR bola vybudovaná prvá na svete atómová elektráreň, ale aj prvý kozmický sputnik. Jurij Gagarin, prvý človek vo vesmíre, bol občanom ZSSR. Vytvorenie raketového jaderného štítu, dosiahnutie vojensko-politickej rovnováhy s USA, ale aj integrácia krajín v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, pomoc krajinám Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky v boji proti kolonialistom – to bola všetko zásluha Sovietskeho zväzu. Dnes to málo kto chce priznať, ale ústupky buržoázie v kapitalistických krajinách a ich súhlas na mnohé sociálne výhody pracujúcim i demokratické opatrenia sa uskutočnili len vďaka tomu, aby socializmus nemohol slúžiť jediným príkladom, vzorom, alternatívou ich existencie. Svojim spôsobom socializmus uľahčil utláčaným triedam život i boj za svoje oslobodenie. Z nich mnohé pretrvávajú dodnes.

Reakcia buržoáznej propagandy a manipulácie s verejnou mienkou je logická. Svetový kapitál a jeho prostriedky /média, politici, vydavateľstva, výuka v školách, kultúra a i..../“pľujú“ na socializmus minulosti i na socializmus vôbec z jedného hlavného dôvodu: bránia „svoje právo“ kradnúť a utláčať, špekulovať a podvádzať. Preto očierňujú minulosť socializmu a snažia sa vymazať historickú pamäť na to, že žiť sa dá aj inak.

7.11. 2016 Pavol Suško

Keď sa poslanec mračí

2016-10-16 Artur Bekmatov
Poslanec NR SR Ľuboš Blaha inicioval založenie Komisie pre boj s fašizmom. Trochu som sa zamračil, keď som si precital tuto správu. Nasledujúce riadky však nebudú o mračení sa mojom, ale o mračení sa pána poslanca.

Spomenul som si na výročie oslobodenia Bratislavy pri pamätníku v Starom meste. Tohtoročný štvrtý apríl bol mimoriadne teplý, a tak bolo na slnku dlho nielen vojakom, ale aj delegáciám. Naša, komunistická, stoji opodiaľ, čakáme, kedy sa uzavrie sprievod s oficiálnymi delegáciami. My budeme klásť kvety k pamätníku "neoficiálne" – už sme si zvykli, že komunisti sú na oslavách oslobodenia či SNP trpení. Dnes sa totiž už nepatrí spomínať Husáka či Novomeského. Hrdinstvo Červenej armády sa pripomenie len tak. Aby sa nepovedalo.
Mračením sa proti prekrúcaniu histórie
V tom sa pri nás zastaví poslanec Blaha, pre niektorých z delegácie KSS ešte „súdruh poslanec“"Česť práci, súdruhovia, no ako," pýta sa poslanec, a kým stihne ktokoľvek z delegácie otvoriť ústa pán poslanec dodáva: "chcelo by to niečo radikálne, revolučné, že," opäť zadáva otázku a opäť nikto ani nestíha odpovedať a pán poslanec mizne vo svojej delegácii. Smer-SD ju tu má najpočetnejšiu.

Čítať ďalej...

Európska únia nemôže „prekročiť svoj tieň“...

2016-09-18 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxOkolo samitu EÚ v Bratislave, ktorý sa konal 16.septembra tohto roku, bolo na Slovensku veľa „mediálneho šumu“ a „politického divadielka“. Nič nenasvedčovalo tomu, že by na programe dňa boli nejaké prelomové zmeny, zásadne zlomy či nebodaj návrhy našej vlády a parlamentu na zmenu konania EÚ a hlavne jej riadiacich /dobre platených orgánov/. Napriek tomu média i politici „si užívali“ v prezentovaní „svojich“ názorov na danú udalosť.
yyyyyÁno, Slovensko sa prezentovalo pred Európou i svetom v schopnosti zorganizovať aj významnú politickú akciu, za účasti najvyšších predstaviteľov vlád krajín EÚ. /Bodaj by nie za „také peniaze“ a pri takých zásahoch do života občanov Bratislavy.../. Avšak okrem toho samit samozrejme nepriniesol „nič nové“, čo bezprostredne i v blízkej budúcnosti zmení život občanov v Európskej únii, vrátane Slovenska.

Čítať ďalej...