1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

K incidentu vo Veľkom Lipníku a k predchádzajúcim výstrelkom „komunistobijcov“

2016-06-01 A.N.
.
·         Mediálna tragikomédia samozvaných kváziumelcov Kalmusa a Lorenza bude mať určite právnu i politickú dohru.
·         Cieľom ich protizákonného konania je politická polarizácia spoločnosti, rozdelenie občanov Slovenska na „dobrých demokratov“ a na „zlých“ t.j. na boľševikov a všetkých ostatných, ktorí  nepodporujú súčasnú protiľudovú a protislovenskú politiku diktovanú nám údajnými demokratmi typu Havla a spol.
·         Ich cieľom je tiež na protiprávnych skutkoch dokázať slabosť právneho statusu štátu, ale i to, že Slovensko zaostáva za dejateľmi novodobého európskeho Talibanu (neofašizmu), ktorý na Ukrajine, v Poľsku a v Pobaltských republikách súťaží o to, kto, koľko a za aký čas zničí historických diel z obdobia budovania socializmu, ale i diel a pamätníkov významných dejateľov ruského pôvodu, červenoarmejcov, Slovákov bojujúcich proti Banderovcom a vojakov sovietskej armády, ktorí oslobodili Slovensko a Európu od nacizmu.

Čítať ďalej...

Máme sa čo učiť od českých komunistov

2016-05-19 Redakcia KROKY
.
Rozhovor s hosťom IX. zjazdu KSČM Pavlom Suškom pre periodikum KROKY
Súdruh podpredseda, predvčerom si sa vrátil z Prahy, kde si sa v dňoch 14.a 15.mája zúčastnil rokovania IX. zjazdu KSČM ako zahraničný hosť. Aké sú Tvoje bezprostredné dojmy zo zjazdu českých komunistov?
Úprimne môžem povedať, že moje bezprostredné dojmy sú tie najlepšie. Zjazd prebehol na veľmi vysokej politickej i kultúrnej úrovni, hodnej strany s bohatou históriou a tradíciou. Ukázal na vysokú úroveň, pripravenosti ale aj zanietenosti komunistov KSČM, vedenia strany pre vec, za ktorú strana usiluje.

Čítať ďalej...

1. máj v Prievidzi

2016-05-03 Administrátor
.
xxxxxPrejav podpredsedníčky KSS súdružky Viery Klimentovej na oslavách Sviatku práce v Prievidzi.
Vážení prievidžania, priatelia,
účastníci prvomájového zhromaždenia,
keď som prijala pozvanie k Vám, do Prievidze , dlho som rozmýšľala nad tým, čo Vám poviem, ako sa k Vám prihovorím. Organizátorkou dnešného zhromaždenia je Komunistická strana Slovenska. Strana, ktorej voliči už jedno desaťročie dávajú vo voľbách čoraz menej hlasov. Neviem, či je to nedôvera k nám, komunistom, či je to naša neschopnosť, či je to strach, priznať sa k sympatiám k nám, alebo len obyčajná ľudská ľahostajnosť k dianiu v spoločnosti. A možno je to z každého trošku. Nech sú to však už akékoľvek dôvody, považujem to rozhodne za ľahostajnosť predovšetkým k vlastnému osudu.

Čítať ďalej...

AJ SLOVENSKO PROTESTUJE PROTI TTIP!

2016-05-02 Artur Bekmatov
xxxxxDnešný Sviatok práce sme v Bratislave spojili s prvým protestom proti Dohode o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Žiaľ, dnes už nemáme čo oslavovať a pokiaľ bude prijatá TTIP (ktorej uzatvoreniu predchádza niekoľko kôl rokovaní prebiehajúcich v najväčšej tajnosti, bez možnosti prístupu čo i len odbornej verejnosti), tak dôvodov na radosť bude ešte menej. Táto dohoda má liberalizovať obchodné vzťahy medzi EÚ a USA. Oficiálne. V skutočnosti sa však európsky trh stane mimoriadne závislým od ekonomiky USA a odreže nás od trhov ostatných, vrátane toho ruského.

Čítať ďalej...

Neúspech ešte neznamená koniec

2016-04-07 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxKomunistické a robotnícke strany sa v histórii svojej existencie potýkali s rôznorodými podmienkami v ktorých fungovali, na ktoré museli reagovať a ktorým sa museli vo svojej činnosti prispôsobovať. Pri štúdiu týchto skúsenosti sa stretávame s úspešnejšími i menej úspešnejšími reakciami na vývoj, na vedenie triedneho zápasu v záujme pracujúcich.
yyyyyTu je jeden z príkladov. V rokoch 1919 až 1920 Komunistická internacionála a komunistické strany v mnohých krajinách si vytýčili úlohu okamžite uskutočniť socialistickú revolúciu a vytvoriť Soviety, ako orgány novej moci. Samozrejme toto zameranie vzniklo krátko po úspešnom uskutočnení socialistickej revolúcie v Rusku. Lenin a jeho prívrženci pracovali v tomto smere s veľkou energiou a nadšením. Tak boli aj základné ideové a politické postoje Komunistickej internacionály zapracované v dokumentoch II. kongresu Internacionály /júl-august 1920/. Komunistická internacionála videla svoju dôležitú funkciu v okamžitom uskutočnení svetovej proletárskej revolúcie. Mnohí komunisti boli tak inšpirovaní a nadšení, že sa im zdalo, že vývoj ide tak rýchlo, že stačí krátka doba na to, aby v Európe zlikvidovali kapitalistický systém. Triedne protirečenia a snahy čo najskôr odstrániť moc buržoázie sa odrazili aj rade politických záverov v týchto rokoch.

Čítať ďalej...