1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vo voľbách rozhodneme o našom osude

2016-01-22 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxUž dlhšie obdobie ako povoľuje zákon, sme vystavení záplave usmievajúcich sa „krásavcov“ na bilbordoch, ktorí sa nás snažia opäť presvedčiť, že oni sú tí praví, ktorí nastolia skutočnú demokraciu a vládu ľudu.
yyyyyViac ako 26 ročné skúsenosti nás však jednoznačne presviedčajú, že celé to obdobie bol volič až na poslednom mieste. Neúnavne nás presviedčali, že „nápravu chýb“ socializmu a rast životnej úrovne je možné zabezpečiť iba vstupom medzi vyspelé štáty Európskej únie a do NATO. No a kto by sa nechcel mať lepšie ?! Ľudia uverili klamstvám a volili strany, ktoré im ten „raj“ na zemi sľubovali. To bol ten pravý dôvod, že po novembrovej eufórii, „vďaka“ pravicovým stranám sme sa neuveriteľnou rýchlosťou rútili do chomúta NATO, čo malo byť zárukou bezpečnosti, a následne, v záujme „rozvoja ekonomiky, rastu životnej úrovne, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci a solidarity“ do veľkej rodiny európskych krajín. Po skúsenostiach, každý z nás môže zodpovedne porovnávať a hodnotiť. Dlho sme boli nútení počúvať o celosvetovej kríze, pre ktorú je potrebné maximálne šetriť a prijímať reformné i nepopulárne opatrenia. Politici nás nútili uťahovať si opasky, získavali zahraničných investorov, ktorí nám mali pomôcť. Opak sa stal skutočnosťou! My sme chudobneli a zisky plynuli a naďalej plynú do zahraničia.

Čítať ďalej...

SLOVENSKÁ JUSTÍCIA – SPOĽAHLIVÝ PILIER A OPORA VLÁDY S M E R U

2016-01-17 Peter Palko
.
xxxxxV 30.rokoch minulého storočia, pred 2. svetovou vojnou, bola ČSR európskym priekopníkom v oblasti justície a anglosaského práva, aj napriek tomu, že bola kapitalistická.
yyyyyS vojnovými zločincami, ich prisluhovačmi, udavačmi a kolaborantmi sa na súdoch vysporiadala do 2-3 rokov. Zločinci podľa „zásluh“ išli za mreže, alebo boli popravení a ich majetok prepadol štátu, ako odškodnenie za to, čo napáchali.
yyyyyPo spoločensko-ekonomickej zmene vo februári 1948 sa situácia v oblasti spravodlivosti, práva a samotnej justície ešte skvalitnila a výkonnosť sa zvýšila. Republika odolala tvrdým tlakom a nepodarilo sa ju rozvrátiť a zničiť zvonku, ani zvnútra. Imperialistický svet ostal sklamaný.
yyyyyPo Havlovom majetkovom prevrate (rozvrate) v novembri 1989 sa žiaľ stal pravý opak. Zákony sa kozmickou rýchlosťou začali meniť a prispôsobovať na budovanie ranného kapitalizmu karpatského typu.
yyyyyV prvom rade bol, okrem iného, zrušený zákon o príživníctve, aby Havlova povaľačská družina od Špalíčka mohla byť prekvalifikovaná z príživníkov a darmožráčov na vážených slobodných umelcov na voľnej nohe.
yyyyyA potom prišli na rad zákony, ktoré umožnili postupne systematicky rozkrádať majetok štátu (predtým v socialistickom vlastníctve štátu) tak, aby krádež mohla byť označená za podnikanie, privatizáciu, reštitúcie.

Čítať ďalej...

Na ich tvári je jasne vidieť signály víťazstva!

2016-01-16 Sekretariát KSS
.
xxxxxV stredu 13. januára 2016 rokoval v Bratislave podpredseda KSS Jalal Suleiman s predstaviteľmi veľvyslanectva Sýrskej arabskej republiky na Slovensku, so sídlom vo Viedni, vedenými Jeho excelenciou Bassam Dabbagh. Veľvyslanec informoval zástupcu vedenia KSS v priateľskom duchu o poslednom vývoji v Sýrskej arabskej republike. Hovoril tiež o boji legitímnej vlády a sýrskeho ľudu proti terorizmu a možnosti vývoja plánovaných mierových rozhovorov so sýrskou neozbrojenou opozíciou.

Čítať ďalej...

Najviac „bolí“, keď vás klamú „vlastní“

2015-12-02 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxVláda i parlament potichu schválili prítomnosť cudzích vojakov na Slovensku
xxxxxVláda Slovenskej republiky prerokovala na svojom rokovaní 28.októbra 2015 „Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO /NATO Force Integration Unit/“ pod označením ÚV 35688/2015. Vlada materiál schválila a vyjadrila súhlas s prítomnosťou vojakov iných štátov na území Slovenska. Odporúčala parlamentu SR tento materiál tiež schváliť.
yyyyyAko inak, ako pokus o klamstvo vlastných občanov, možno nazvať skutočnosť, že informácia o tomto kroku sa neobjavila takmer nikde v médiach, vychádzajúcich či vysielajúcich na Slovensku?

Čítať ďalej...

Kto chce vojnu?

2015-11-15 Dušan Borovský
.
xxxxxSvetový kapitál je dnes v hlbokej kríze spôsobenej nekontrolovanou, bezhlavou nadvýrobou. Podľa Marxa kapitál rieši takúto krízu dôslednejším využívaním existujúcich trhov, získavaním nových trhov a zbavovaním sa nadbytočných pracovných síl. Na dosiahnutie týchto cieľov kapitál neváha ani využitie vojny ako regenerácie kapitalistického hospodárskeho systému. Vojna znamená najrýchlejší ekonomický rast a masívna deštrukcia vojny nastoľuje podmienky pre ďalší dlhotrvajúci ekonomický rast. Smrť státisícov ľudí berie kapitál ako   zbavenie sa nadbytočných pracovných síl.  70 rokov po 2. svetovej vojne pracuje kapitál na príprave ďalšej „veľkej vojny“  ktorá by zničila nadvýrobu a umožnila ďalší ekonomický rast. Preto, že americký a európsky kapitál sú navzájom prepojené, najhodnejší nepriateľ na vyvolanie novej vojny je Rusko.
xxxxxPríprava na vojnu NATO proti Rusku je v plnom prúde. Množstvo lokajov kapitálu za ich vysoké platy je ochotných podieľať sa aktívne alebo pasívne na príprave vojny. Sú to nielen politici a žurnalisti v službách kapitálu ale aj vysoký vojenskí činitelia – generáli,  vojenskí plánovači, ministri obrany a celý zbrojársky priemysel. Nasledujúce výroky generálov NATO potvrdzujú ich vojnu podporujúci postoj.

Čítať ďalej...