1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Natália, voľte komunistov alebo Zámery ktoré už boli zrealizované

2016-02-27 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxV množstve predvolebných propagačných materiálov som našiel aj jeden sympatický. Natália „od zelených“ formou rozprávania o svojom sne podáva svoju predstavu o krajine a spoločnosti, za ktorú usiluje aj kandidatúrou v nadchádzajúcich voľbách.
yyyyyUvádza, ako vidí vo sne svoju krajinu – Slovensko, odkiaľ sa nevyváža drevo, ale vyrábajú sa z neho hotové produkty. V tejto výrobe nachádzajú prácu ľudia z regiónov. Vidí štát, ktorý dokáže poskytnúť mladej rodine bezúročnú pôžičku a pri narodení detí dokáže z tej pôžičky časť dlhu odpustiť. Sníva o krajine, kde sa v nedeľu nepracuje a obchody sú zatvorené, sníva o krajine bez billboardov a bez reklám v rádiu a v televízii. Sníva o krajine, kde sa predáva viac slovenských potravín, kde sú produkty čerstvé z domácich fariem a chovov. Kde zdravé a kvalitné stravovanie nie je problém kombinovať s dostatkom športovisk na športovanie, parkov a chránenej prírody na voľnočasové aktivity. Kde nie je hluk a smog, ktorý znehodnocuje životné prostredie.
yyyyyJe zrejme, že také a podobné „sny“ sú vlastne predstavou Natálie a jej strany, ktorú ponúka ako kandidátka na poslankyňu do NR SR.

Čítať ďalej...

Otázniky nad utečeneckou „ tsunami „

2016-02-23 Pavol Sedílek, Trenčín
.xxxxxOd nástupu masívnej utečeneckej vlny uplynul rok. V jeho priebehu sa podstatne  zmenili postoje vlád, inštitúcii a občanov  k migrantom. Východiská k riešeniu tejto situácie a ukončeniu nebezpečného stupňa migrácie obyvateľstva sú v nedohľadne  . Predstavitelia štátov a inštitúcii ,ktorí vojnu v Sýrii vyvolali a vedú  sa tvária, že chcú situáciu riešiť. Ale redukujú riešenie na otázky -  čo s utečencami. Odlišnosť názorov a záujmov  v týchto  otázkach  zvyšuje medzinárodné napätie, zostruje medzinárodné vzťahy. K zastaveniu migrácie sa nedostali, lebo  ešte  neboli uspokojené záujmy útočiacej strany.
yyyyyPríčinou vojny v Sýrii  nie je násilné potlačovanie opozície vládnucou mocou. Táto údajná príčina bola len zámienkou, prostriedkom k rozpútaniu vojny .Prostriedok je  úmyselne zamenený za príčinu.
yyyyyJe mediálna kampaň, ktorá sprevádza utečeneckú krízu vedená k pravdivému pochopeniu  vzniku tohto javu, jeho príčin , dôsledkov a východisk, alebo ide o výklad, ktorý sa niekomu hodí,  kampaň ktorá ho sprevádza  je robená na objednávku niekoho ?

Čítať ďalej...

Quo vadis orbis – alebo „VEĽKÝ SAM kam ženieš svet“

2016-02-19 Administrátor
.
Rozhovor pre mesačník KROKY
Na otázky periodika KROKY odpovedal odborník na problematiku medzinárodnej bezpečnosti, plukovník vo výslužbe PhDr.Peter Švrlo,PhD. Zameranie a obsah rozhovoru je možné označiť titulkom „Quo vadis orbis – alebo „VEĽKÝ SAM kam ženieš svet“.
Náš rozhovor sme obdarili titulom Qua vadis orbis, čo znamená kde kráčaš svet a doplnili ho prívlastkom Veľký Sam kde ženieš svet. Ako to súvisí s obsahom rozhovoru?
Konkrétne, aktuálne a veľmi úzko. Vyžaduje to však stručné vysvetlenie. Ak sa pokúsime o retrospektívny pohľad na 90. roky uplynulého 20. storočia musíme žiaľ konštatovať, že vízie, ktoré evokoval koniec bipolarity sveta sa nenaplnili. Dotýka sa to aj bezpečnostného prostredia a bezpečnostnej situácie. Naopak situácia sa stala ešte zložitejšou, nepredvídateľnejšou a v konečnom súčte nebezpečnejšou. V podstate za necelých 30 rokov sa svet ocitol v zajatí nových antagonizmov, konfrontácií a z nich vyplývajúcich hrozieb.

Čítať ďalej...

Mladí, voľme na protest!

Stanovisko Frontu ľavicovej mládeže k marcovým parlamentným voľbám.

Zo všetkých strán cítime nespokojnosť so súčasným stavom spoločnosti, no zároveň nechuť ovplyvniť ďalšie smerovanie Slovenska.

Touto cestou Front ľavicovej mládeže (FĽM) apeluje na všetkých mladých ľudí, aby svoj hlas 5. marca nezahodili. Aj my, členovia FĽM sme mladí, sme jednými z vás. Stotožňujeme sa s vašou nespokojnosťou, preto vás vyzývame, aby ste v nadchádzajúcich parlamentných voľbách “ukázali červenú” politickým stranám, ktoré tu strašia už roky a sú zodpovedné za marazmus, v ktorom sa naša vlasť nachádza.

Viacero členov FĽM sa rozhodlo uchádzať o hlasy voličov na kandidátke Komunistickej strany Slovenska. Je to strana, ktorá otvorene hlása skoncovanie s vašimi budúcimi otrokármi, a preto nie je dotovaná žiadnou finančnou skupinou. Komunisti majú vo svojom programe radikálne zmeny spoločnosti, a z toho dôvodu považujeme voľbu KSS za “červenú kartu” pre politických dinosaurov, poskokov oligarchie a parazitov spoločnosti.

Sme presvedčení, že ak sa komunisti dostanú do parlamentu, dokážu rozvíriť stojaté vody slovenskej politickej scény. Nedajme sa ovplyvniť kúpenými prieskumami a nasaďme skutočnú šťuku do parlamentného rybníka.

5. marca volíme, ale na protest! 5. marca ukážeme politickým dinosaurom červenú! 5. marca budeme voliť mladých na kandidátke KSS!

Artur Bekmatov

predseda Frontu ľavicovej mládeže

Je vzdelanie a vzdelávací proces na Slovensku privilégiom alebo službou?

2016-01-26 Ing. Peter Palko
.
xxxxxOtázku uvedenú v úvode som si položil po všetkých tých udalostiach, ktoré prebehli v minulom týždni a vyústili do štrajku v školstve od 25. januára.
yyyyyPodnetom k rozhodnutiu je aj obsah bodu III. „Volebného programu KSS na voľby do NR SR v marci 2016“. Citujem: Naším cieľom je zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska, a tým získanie zdrojov na realizáciu nášho ekonomického programu, zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatného zdravotníctva, rozvoj vedy, modernizáciu školstva, dôstojné sociálne zabezpečenie, ekologické opatrenia, šport, nekomerčné kultúrne aktivity – koniec citátu.
yyyyyVysvetlenie a rozpracovanie, kde získať finančné zdroje na školstvo, je obsiahnuté v príspevku: „Ako zvýšiť platy v školstve“ zo dňa 22.1.2016 na www.kss.sk.
yyyyyAby sme mohli odpovedať na zásadný problém, či chýbajúce peniaze majú riešiť príčiny, alebo následky stupňujúcej sa krízy a úpadku školstva, musíme si vysvetliť úlohu a miesto vzdelania v spoločnosti.
yyyyyOd doby, keď ľudstvo začalo hovoriť o vzdelávaní a vznikali školy, proces vzdelávania sa stáva privilégiom. Ten, kto mal v rukách moc, ten určoval pravidlá procesu: - kto sa bude učiť (žiaci), čo sa bude učiť (osnovy), kto bude učiť (učitelia), kde sa bude učiť (kláštory, chrámy, školy).
yyyyyUž vtedy si uvedomovala hlavne cirkev, ale aj šľachta, že vzdelanie predstavuje v sebe ohromnú moc potrebnú pre manipuláciu s masami. Preto do dnešnej doby sú neprístupné archívy a vatikánska zdigitalizovaná knižnica pre širokú verejnosť.

Čítať ďalej...