1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rozhlas a televízia Slovenska nedodržiavajú zákon

2016-01-24 Pavol Suško, podpredseda KSS
.Podpredseda KSS Pavol Suško zaslal list generálnemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi, v ktorom upozorňuje na nedodržiavanie niektorých ustanovení zákona 532 z roku 2010 a vyjadruje nespokojnosť so znevýhodňovaním KSS pri /ne/informovaní verejnosti o činnosti strany.
yyyyyPrinášame celé znenie listu.
.
xxxxxGenerálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Václav Mika
.
xxxxxVážený pán generálny riaditeľ,
.
xxxxxobraciam sa na Vás ako na generálneho riaditeľa inštitúcie, ktorá je v zákone charakterizovaná ako inštitúcia „verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia“, ktorá „poskytuje služby verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania...“. Ako jedinec z tejto „verejnosti“ i ako predstaviteľ vedenia politickej strany, ktorá zahŕňa niekoľko tisíc členov tejto „verejnosti“, vyjadrujem nespokojnosť s tým, že inštitúcia ktorú riadite, nenapĺňa dôsledne ustanovenia zákona 532 z roku 2010. Koná tak už niekoľko rokov a ani tento rok nezačala inak.

Čítať ďalej...

Vo voľbách rozhodneme o našom osude

2016-01-22 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxUž dlhšie obdobie ako povoľuje zákon, sme vystavení záplave usmievajúcich sa „krásavcov“ na bilbordoch, ktorí sa nás snažia opäť presvedčiť, že oni sú tí praví, ktorí nastolia skutočnú demokraciu a vládu ľudu.
yyyyyViac ako 26 ročné skúsenosti nás však jednoznačne presviedčajú, že celé to obdobie bol volič až na poslednom mieste. Neúnavne nás presviedčali, že „nápravu chýb“ socializmu a rast životnej úrovne je možné zabezpečiť iba vstupom medzi vyspelé štáty Európskej únie a do NATO. No a kto by sa nechcel mať lepšie ?! Ľudia uverili klamstvám a volili strany, ktoré im ten „raj“ na zemi sľubovali. To bol ten pravý dôvod, že po novembrovej eufórii, „vďaka“ pravicovým stranám sme sa neuveriteľnou rýchlosťou rútili do chomúta NATO, čo malo byť zárukou bezpečnosti, a následne, v záujme „rozvoja ekonomiky, rastu životnej úrovne, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci a solidarity“ do veľkej rodiny európskych krajín. Po skúsenostiach, každý z nás môže zodpovedne porovnávať a hodnotiť. Dlho sme boli nútení počúvať o celosvetovej kríze, pre ktorú je potrebné maximálne šetriť a prijímať reformné i nepopulárne opatrenia. Politici nás nútili uťahovať si opasky, získavali zahraničných investorov, ktorí nám mali pomôcť. Opak sa stal skutočnosťou! My sme chudobneli a zisky plynuli a naďalej plynú do zahraničia.

Čítať ďalej...

SLOVENSKÁ JUSTÍCIA – SPOĽAHLIVÝ PILIER A OPORA VLÁDY S M E R U

2016-01-17 Peter Palko
.
xxxxxV 30.rokoch minulého storočia, pred 2. svetovou vojnou, bola ČSR európskym priekopníkom v oblasti justície a anglosaského práva, aj napriek tomu, že bola kapitalistická.
yyyyyS vojnovými zločincami, ich prisluhovačmi, udavačmi a kolaborantmi sa na súdoch vysporiadala do 2-3 rokov. Zločinci podľa „zásluh“ išli za mreže, alebo boli popravení a ich majetok prepadol štátu, ako odškodnenie za to, čo napáchali.
yyyyyPo spoločensko-ekonomickej zmene vo februári 1948 sa situácia v oblasti spravodlivosti, práva a samotnej justície ešte skvalitnila a výkonnosť sa zvýšila. Republika odolala tvrdým tlakom a nepodarilo sa ju rozvrátiť a zničiť zvonku, ani zvnútra. Imperialistický svet ostal sklamaný.
yyyyyPo Havlovom majetkovom prevrate (rozvrate) v novembri 1989 sa žiaľ stal pravý opak. Zákony sa kozmickou rýchlosťou začali meniť a prispôsobovať na budovanie ranného kapitalizmu karpatského typu.
yyyyyV prvom rade bol, okrem iného, zrušený zákon o príživníctve, aby Havlova povaľačská družina od Špalíčka mohla byť prekvalifikovaná z príživníkov a darmožráčov na vážených slobodných umelcov na voľnej nohe.
yyyyyA potom prišli na rad zákony, ktoré umožnili postupne systematicky rozkrádať majetok štátu (predtým v socialistickom vlastníctve štátu) tak, aby krádež mohla byť označená za podnikanie, privatizáciu, reštitúcie.

Čítať ďalej...

Na ich tvári je jasne vidieť signály víťazstva!

2016-01-16 Sekretariát KSS
.
xxxxxV stredu 13. januára 2016 rokoval v Bratislave podpredseda KSS Jalal Suleiman s predstaviteľmi veľvyslanectva Sýrskej arabskej republiky na Slovensku, so sídlom vo Viedni, vedenými Jeho excelenciou Bassam Dabbagh. Veľvyslanec informoval zástupcu vedenia KSS v priateľskom duchu o poslednom vývoji v Sýrskej arabskej republike. Hovoril tiež o boji legitímnej vlády a sýrskeho ľudu proti terorizmu a možnosti vývoja plánovaných mierových rozhovorov so sýrskou neozbrojenou opozíciou.

Čítať ďalej...

Moc kapitálu nespácha samovraždu

2015-12-30 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxV súčasnom globalizujúcom svete plne platí, o čom pred mnoho rokmi písal už V. I. Lenin, že „finančný kapitál sa usiluje o nadvládu, a nie o slobodu. Politická reakcia na celej čiare – to je vlastnosť imperializmu. Predajnosť, podplácanie v obrovských rozmeroch, podvod každého druhu“ (Spisy, zv.23)
yyyyyNie je preto náhoda, že sme svedkami skutočne drzej ekonomickej vojny bohatých proti chudobným. Pochopil to, okrem mnoho iných i britský historik Eric Hobsbawm, keď povedal: „Ekonomický a politický liberalizmus, buď jednotlivo či v kombinácii, nemôže poskytnúť riešenie problémov 21. storočia. Opäť nastal čas, kedy je nutné brať Marxa vážne.
yyyyyProti nespravodlivosti vo svete, jednoznačne bojujú komunisti. Preto je proti nim vedený sústavný a neľútostný boj. Nie je to nič nové! História pozná nemálo takých prípadov! Výstižne  to vyjadril aj  E. Honecker, ktorý pred súdom v Berlíne v roku 1992 vyhlásil: „Moja situácia v tomto procese nie je neobvyklá. Nemecký právny štát už obžaloval a odsúdil Karola Marxa, Alexandra Bebela, Karla Liebknechta a mnohých iných socialistov a komunistov... Právny štát SRN nie je štátom práva, ale štátom pravice. Mnohí časom pochopia a spoznajú, že v dennom živote, najmä na pracoviskách mali v NDR neporovnateľne väčšiu slobodu, akú majú teraz.“

Čítať ďalej...