1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kam kráčaš SZPB?

2015-11-01 JUDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxxTí ktorí v sebe našli dostatok odvahy a v priebehu 2. svetovej vojny sa otvorene postavili proti okupantom a ich domácim kolaborantom po ukončení vojny založili „stavovské“ organizácie: Zväz slovenských partizánov, Zväz protifašistických väzňov a ilegálnych pracovníkov a Zväz vojakov SNP. Tieto organizácie spoločne so znovu otvorenými organizáciami: Združením zahraničných vojakov a Združením prvého odboja, ktoré boli konštituované ešte pred 2. svet. vojnou a ich činnosť v priebehu okupácie bola zakázaná, v roku 1951 sa spojili a vytvorili jednotný celorepublikový Zväz protifašistických bojovníkov.
.
xxxxxHlavným cieľom tejto zjednotenej organizácie bolo bojovať proti znovu vytvoreniu akýchkoľvek foriem fašizmu, za suverenitu štátu a celosvetový mier. Aj keď sa jednalo o občianske združenie svojím zameraním a činnosťou sa nikdy netajilo bojovať za budúce politické smerovanie štátu, aby v budúcnosti sa už nikdy neobnovila akákoľvek činnosť skupín potlačujúcich ľudské práva iných jak vo vnútri štátu tak aj v medzinárodnom meradle.

Čítať ďalej...

Čo pomôže riešiť utečeneckú krízu v Európe

2015-09-24 Pavol Suško, podpredseda KSS
Na otázky redakcie odpovedal podpredseda KSS Pavol Suško
Aký je postoj Komunistickej strany Slovenska k problematike utečencov?
Postoj KSS bol jasne vyjadrený niekoľkokrát vo vyhlásení strany, vystúpeniach jej predsedu Jozefa Hrdličku, ale aj v článkoch v časopise Kroky a na internetovej stránke www.kss.sk . Stručne povedané : my sme za to, aby celá zodpovednosť za riešenie tejto umelo vyvolanej utečeneckej krízy bola položená na tie krajiny, ich vlády a parlamenty, ktoré ju spôsobili. Oni nech prijímajú utečencov, oni nech riešia ich umiestnenie, zamestnanie, sociálne zabezpečenie. Ako aj ich budúcnosť v perspektíve nie dva dni či dva mesiace, ale na desaťročia dopredu.
Ktoré krajiny podľa Vás spôsobili uvedenú krízu?

Čítať ďalej...

Kto obmedzuje demokraciu na Slovensku a prečo

2015-09-16 Predseda KSS. Jozef Hrdlička
.
xxxxxVyhlásenie Predsedu KSS.
.
xxxxxInternetová stránka Slovensko-ruskej spoločnosti na Slovensku priniesla informáciu o tom, že je ohozené uskutočnenie verejného zhromaždenia pred Ministerstvom obrany SR v Bratislave, ktoré sa malo konať 16. septembra tohto roku. Prekážkou realizácie demokratického práva občanov na vyjadrenie ich názoru na prejazd amerických jednotiek a ich pobyt na Slovensku sú obštrukcie štátnych orgánov.
yyyyyHoci protestné zhromaždenie občanov bolo ohlásené na okresnom úrade v Bratislave II už 9.septembra 2015, až 14.septembra bolo organizátorom vedeným Jánom Čarnogurským oznámené, že priestory na ulici Kutuzovovej, ale aj Jarošovej, Vajnorskej a Kukučinovej sú vyhradené na iné účely. Na zhromaždenie skupiny 15 osôb, ktoré budú riešiť „zabezpečenie osôb a majetku“. A to pre istotu na dní 12. až 17.septembra 2015 od 6.do 20.hodiny. Ohlasovateľom tohto „zhromaždenia“ je riaditeľ Vojenskej polície plukovník Hamar.

Čítať ďalej...

POHĽAD NA SŤAHOVANIE NÁRODOV TROCHU INAK

2015-09-11 Ing. Peter Palko, ľavicový intelektuál
.
xxxxxV poslednej dobe nad našou staručkou Európou visí nasýtené mračno mohutnej migračnej vlny, ktorá sa sem valí z nestabilných zemí. Chaos, genocídu a pogrom v týchto krajinách vyvolal, režíruje a riadí najväčší strážca demokracie a mierotvorca na zemeguli – USA. Zosnoval, pripravil a financuje vykonávateľov svojej predstavy o nových pomeroch v záujmových priestoroch. Bojovníci Islámského štátu si možno ani neuvedomujú, že bojujú za záujmy Rotchildovského a Rokefelerovského zbojníckeho klanu. Až prácu dokončia, stanú sa nepotrebnými a príde rad aj na nich. Európa sa stala prostredníctvom EÚ veľmi vážnym konkurentom USA v oblasti ekonomiky, výroby, trhu, energetických zdrojov a sebestačnosti. A to sa neodpúšťa... Ten, kto stojí v ceste agresívnemu americkému inperialismu, v jeho rozpínavosti a pachtení za svetovládou, musí byť bezpodmienečne zničený. Metóda na zničenie, rozloženie a vytvorenie chaosu v Európe, nebola vybraná ako „celoeurópsky majdan“, ale ako postupné rozleptanie štátov EÚ zvonku. A k tomu má slúžiť prebiehajúce „sťahovanie národov“ do Európy.
yyyyyZ popredných politikov štátov EÚ, ktorí väčšinou nehovoria svojim občanom pravdu a zavádzajú, len český prezident pravdivo a pragmaticky vysvetľuje nebezpečenstvo prebiehajúceho procesu migrácie. Zdôrazňuje, že migračná vlna nie je časovo krátkodobá, ale bude stále posilňovať. Príčinou je pokračujúca destabilizácia niektorých štátov a tzv. nasávací efekt, keď za utečencami pôjdu ich rodinní príslušníci.
yyyyySchengenská dohoda pripravila slavobránu pre nekontrolovaný pohyb migrantov po území členských štátov EÚ. Ak nebudú hranice každého členského štátu neprechodne uzatvorené armádou a políciou, tak tento pohyb naustane.
yyyyyA kto sú vlastne títo „chudáci migranti“, ktorým išlo v ich domovskej krajnine „o život“ ?

Čítať ďalej...

Poďakovanie

2015-09-02  Jozef Hrdlička, predseda KSS, Viera Klimentová, podpredseda KSS
.
xxxxxVážení súdruhovia,
xxxxxKomunistická strana Slovenska, ako organizátorka mierového zhromaždenia pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania 29. augusta v Banskej Bystrici ďakuje všetkým Vám, ktorí ste napriek extrémnemu počasiu, napriek osobným prekážkam aj napriek zdravotným problémom do Banskej Bystrice pricestovali.
yyyyyOsobitne ďakujeme súdruhom a sympatizantom z Košického a Prešovského kraja, ktorí tak ako už niekoľko krát pri akciách komunistickej strany presahujú svojou účasťou všetky ostatné krajské organizácie. Nie vždy sa nám dostaví konečný efekt a nie vždy zodpovedá vynaloženému úsiliu. Žiaľ bolo tomu tak aj v sobotu 29. augusta v Banskej Bystrici.

Čítať ďalej...