1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Najviac „bolí“, keď vás klamú „vlastní“

2015-12-02 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxVláda i parlament potichu schválili prítomnosť cudzích vojakov na Slovensku
xxxxxVláda Slovenskej republiky prerokovala na svojom rokovaní 28.októbra 2015 „Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO /NATO Force Integration Unit/“ pod označením ÚV 35688/2015. Vlada materiál schválila a vyjadrila súhlas s prítomnosťou vojakov iných štátov na území Slovenska. Odporúčala parlamentu SR tento materiál tiež schváliť.
yyyyyAko inak, ako pokus o klamstvo vlastných občanov, možno nazvať skutočnosť, že informácia o tomto kroku sa neobjavila takmer nikde v médiach, vychádzajúcich či vysielajúcich na Slovensku?

Čítať ďalej...

„Zamatový“ darček poslancov NR SR občanom SR k výročiu „nežného podvodu“

2015-11-15 Ľubica Kleniarová
.
xxxxxTýmto darčekom je „pozývacie uznesenie“ pre príslušníkov NATO, čo je obranná aliancia, ktorá bombarduje len humanitárne a demokraticky. Najprv to schválila vláda, potom v Bucuresti podpísal Kiska a teraz /potichučky, bez záujmu RTVS/ aj poslanci NR SR. Pozrite sa na túto mapu.
.
xxxxxMyslím, že to nárazníkové pásmo , tiahnuce sa od Baltu k Čiernemu moru,nie je predpokladom svetlej budúcnosti a šťastných zajtrajškov. Budeme prvou líniou, keď už Rusov prestanú baviť neustále provokácie a obkľučovanie základňami NATO! Žiadny živočíšny druh na Zemi nepracuje tak intenzívne na svojej likvidácii ako my, Slovania! Padla naša mentalita pod zvieraciu úroveň pudu sebazáchovy? Už nás jeden vodca pokladal v nedávnej minulosti za menejcennú rasu. Chceme mu dať za pravdu? Blížia sa voľby, tu je prehľad hlasovania, tak si vyberte: mier alebo vojna.

Čítať ďalej...

Kto chce vojnu?

2015-11-15 Dušan Borovský
.
xxxxxSvetový kapitál je dnes v hlbokej kríze spôsobenej nekontrolovanou, bezhlavou nadvýrobou. Podľa Marxa kapitál rieši takúto krízu dôslednejším využívaním existujúcich trhov, získavaním nových trhov a zbavovaním sa nadbytočných pracovných síl. Na dosiahnutie týchto cieľov kapitál neváha ani využitie vojny ako regenerácie kapitalistického hospodárskeho systému. Vojna znamená najrýchlejší ekonomický rast a masívna deštrukcia vojny nastoľuje podmienky pre ďalší dlhotrvajúci ekonomický rast. Smrť státisícov ľudí berie kapitál ako   zbavenie sa nadbytočných pracovných síl.  70 rokov po 2. svetovej vojne pracuje kapitál na príprave ďalšej „veľkej vojny“  ktorá by zničila nadvýrobu a umožnila ďalší ekonomický rast. Preto, že americký a európsky kapitál sú navzájom prepojené, najhodnejší nepriateľ na vyvolanie novej vojny je Rusko.
xxxxxPríprava na vojnu NATO proti Rusku je v plnom prúde. Množstvo lokajov kapitálu za ich vysoké platy je ochotných podieľať sa aktívne alebo pasívne na príprave vojny. Sú to nielen politici a žurnalisti v službách kapitálu ale aj vysoký vojenskí činitelia – generáli,  vojenskí plánovači, ministri obrany a celý zbrojársky priemysel. Nasledujúce výroky generálov NATO potvrdzujú ich vojnu podporujúci postoj.

Čítať ďalej...

Kam kráčaš SZPB?

2015-11-01 JUDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxxTí ktorí v sebe našli dostatok odvahy a v priebehu 2. svetovej vojny sa otvorene postavili proti okupantom a ich domácim kolaborantom po ukončení vojny založili „stavovské“ organizácie: Zväz slovenských partizánov, Zväz protifašistických väzňov a ilegálnych pracovníkov a Zväz vojakov SNP. Tieto organizácie spoločne so znovu otvorenými organizáciami: Združením zahraničných vojakov a Združením prvého odboja, ktoré boli konštituované ešte pred 2. svet. vojnou a ich činnosť v priebehu okupácie bola zakázaná, v roku 1951 sa spojili a vytvorili jednotný celorepublikový Zväz protifašistických bojovníkov.
.
xxxxxHlavným cieľom tejto zjednotenej organizácie bolo bojovať proti znovu vytvoreniu akýchkoľvek foriem fašizmu, za suverenitu štátu a celosvetový mier. Aj keď sa jednalo o občianske združenie svojím zameraním a činnosťou sa nikdy netajilo bojovať za budúce politické smerovanie štátu, aby v budúcnosti sa už nikdy neobnovila akákoľvek činnosť skupín potlačujúcich ľudské práva iných jak vo vnútri štátu tak aj v medzinárodnom meradle.

Čítať ďalej...

Čo pomôže riešiť utečeneckú krízu v Európe

2015-09-24 Pavol Suško, podpredseda KSS
Na otázky redakcie odpovedal podpredseda KSS Pavol Suško
Aký je postoj Komunistickej strany Slovenska k problematike utečencov?
Postoj KSS bol jasne vyjadrený niekoľkokrát vo vyhlásení strany, vystúpeniach jej predsedu Jozefa Hrdličku, ale aj v článkoch v časopise Kroky a na internetovej stránke www.kss.sk . Stručne povedané : my sme za to, aby celá zodpovednosť za riešenie tejto umelo vyvolanej utečeneckej krízy bola položená na tie krajiny, ich vlády a parlamenty, ktoré ju spôsobili. Oni nech prijímajú utečencov, oni nech riešia ich umiestnenie, zamestnanie, sociálne zabezpečenie. Ako aj ich budúcnosť v perspektíve nie dva dni či dva mesiace, ale na desaťročia dopredu.
Ktoré krajiny podľa Vás spôsobili uvedenú krízu?

Čítať ďalej...