1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rozhlas a televízia Slovenska nedodržiavajú zákon

2016-01-24 Pavol Suško, podpredseda KSS
.Podpredseda KSS Pavol Suško zaslal list generálnemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi, v ktorom upozorňuje na nedodržiavanie niektorých ustanovení zákona 532 z roku 2010 a vyjadruje nespokojnosť so znevýhodňovaním KSS pri /ne/informovaní verejnosti o činnosti strany.
yyyyyPrinášame celé znenie listu.
.
xxxxxGenerálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Václav Mika
.
xxxxxVážený pán generálny riaditeľ,
.
xxxxxobraciam sa na Vás ako na generálneho riaditeľa inštitúcie, ktorá je v zákone charakterizovaná ako inštitúcia „verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia“, ktorá „poskytuje služby verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania...“. Ako jedinec z tejto „verejnosti“ i ako predstaviteľ vedenia politickej strany, ktorá zahŕňa niekoľko tisíc členov tejto „verejnosti“, vyjadrujem nespokojnosť s tým, že inštitúcia ktorú riadite, nenapĺňa dôsledne ustanovenia zákona 532 z roku 2010. Koná tak už niekoľko rokov a ani tento rok nezačala inak.
yyyyyV rámci poskytovania informácii o predvolebných aktivitách politických strán a osobnosti na Slovensku, slovenská televízia vo večernom spravodajstve len veľmi povrchne a krátko, v zlomku minúty priniesla informáciu o konaní tlačovej besedy Komunistickej strany Slovenska 15. januára 2016. V porovnaní s časovým i obrazovým priestorom, ktorý je vyčleňovaný na informácie, diskusie, besedy zástupcom iných politických strán pred tohtoročnými voľbami, by bolo možné percentuálne odhadnúť tento priestor do desatín percenta. Zostrih nemal takmer žiadnu informačnú hodnotu. Neposkytol ani čiastočnú informáciu o obsahu tlačovej besedy, ktorá sa týkala volebného programu KSS, hoci tá trvala viac ako 30 minút. Napriek tomu, že zástupcovia RTVS na nej boli prítomní po celú dobu.
yyyyyDokreslením tohto prístupu bolo aj večerné spravodajstvo RTVS 18.januára 2016. Pomerne veľký priestor bol venovaný tomu, ako niektoré politické strany riešia vo svojich volebných programoch nezamestnanosť. Ani slovo o programe Komunistickej strane Slovenska, ktorá má konkrétny, originálny a reálny program na zníženie nezamestnanosti na Slovensku. Pritom je principiálne odlišný od programov iných strán, ktoré sú povrchné, ale zato „populisticky “štylizované“.
yyyyyBez toho, aby som sa vracal k minulému, či ešte predchádzajúcim rokom a správaniu sa RTVS počas nich, hore uvedené skutočnosti potvrdzujú, že táto inštitúcia nie je ani „verejnoprávna“, ani „nezávislá“, ani „informačná“ či „vzdelávacia“. Už dávno neposkytuje občanom Slovenska, svojim divákom, objektívne informáciu vo svojich spravodajských a publicistických programoch. Či už o dianí vo svete, ale aj na domácej scéne. Tým pádom nenapĺňa ani ustanovenia § 3 hore uvedeného zákona, písmeno b/, teda o poskytovaní „nestranných, overených, neskreslených, aktuálnych... a vo svojom celku vyvážených a pluralitných informácii“ a to „na slobodné utváranie názorov“.
yyyyyOsobitne je potrebné zdôrazniť, že vo vzťahu ku Komunistickej strane Slovenska je takáto činnosť slovenského rozhlasu i televízie charakteristická. Tým porušuje aj ustanovenia z toho istého paragrafu písmeno c/, pretože vo vzťahu nielen k členom strany, ale aj jej sympatizantom a ďalším ľavicovo zmýšľajúcim občanom neprispieva k rozvoju identity obyvateľov Slovenska „bez ohľadu na...politické či iné zmýšľanie...“ a neodráža rozmanitosť názorov.
yyyyyVážený pán generálny riaditeľ,
yyyyyokrem sporného dodržiavania práva, ktoré je v súčasnej dobe na Slovensku aj tak len formalitou, RTVS a jej pracovníci takýmto spôsobom spochybňujú toľkokrát deklarovanú „demokraciu“ a „slobodu“ médii. Viac menej ju deformujú a dávajú jasný signál, že „slúžia“ niekomu a niečomu.
yyyyyŽiadam Vás, aby ste spolu s kompetentnými pracovníkmi preskúmali a vyhodnotili stav informovania verejnosti o činnosti a aktivitách KSS aj z pohľadu požiadavky Ústavy SR o tom, že „nikoho nemožno...poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“ v ich právach a slobodách. Právo na informáciu a sloboda prístupu k ním patrí aj naším členom, aj našim sympatizantom, ale aj všetkým občanom Slovenska, ktorí ako koncesionári sú povinní prispievať k existencii a fungovaniu RTVS.
.
S pozdravom
Pavol Suško
podpredseda KSS
V Bratislave 18. januára 2016
.