1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vandali a nie umelci

2016-07-01 Tibor Grék, Prievidza
.
Značná časť Slovenskej verejnosti, s veľkým rozhorčením sleduje vandalizmus tzv. umeleckých aktivistov Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza pri ničení pamätníkov Vasila Biľaka a Jána Pješčáka, o ktorých umiestnení rozhodli príslušné zastupiteľské orgány oboch obcí.
Občania, v tejto pre Európu a svet zvlášť napätej dobe, keď neustále narastajú a silnejú v mnohých krajinách prvky extrémizmu a neofašizmu, s veľkou pozornosťou a zanietením sledujú postoje orgánov činných v trestnom konaní a samotné rozhodovania príslušných súdov v oboch spomínaných, a pozornosť zasluhujúcich prípadoch.
Štátne a politické orgány SR za výdatnej pomoci niektorých médií, žiaľ, že i verejnoprávnych, sa snažia takéto politicky motivované činy kvalifikovať iba ako priestupky, hoci niet najmenších pochýb, že sa jedná o trestné činy. Nie je sa čo čudovať, keď podporu nachádzajú predovšetkým u samých ministrov. Minister vnútra, Róbert Kaliňák sa vyjadril, že „Biľak zradil. Nikto nebol väčším symbolom toho zlého ako Biľak... Zradil svoju krajinu, minimálne pozývacím listom.“ Je to poľutovania hodné konštatovanie, keď ani minister socialistickej vlády si neuvedomuje, že u nás stále platí prezumpcia neviny. Biľak, vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav verejne žiadal, aby sa konečne uskutočnilo súdne pojednávanie, nestalo sa tak až do jeho smrti. Takže odsúdený nikdy nebol!
Na vyčíňanie Lorenza vo Veľkom Lipníku, zas ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská povedala: „ So znepokojením vnímam odhaľovanie pamätníkov rôznym politikom z dôb totality, považujem to za relativizáciu histórie. Úctu si zaslúžia predovšetkým obete režimov a nie ich predstavitelia. Ľuboš Lorenz, ktorý poukázal na nemorálnosť pamätnej tabule venovanej komunistickému prokurátorovi Jánovi Pieščákovi v obci Veľký Lipník, bol surovo napadnutý starostom obce. Pánovi Lorenzovi prajem skoré uzdravenie a nám všetkým dôsledné vyšetrenie tohto poľutovaniahodného incidentu“. Aká to hanba, že ešte i ministerka spravodlivosti, bez overenia si skutočností sa vyjadruje a trúfa si robiť závery nad vecami, ktorých svedkom nebola a nevidela ani videozáznam ktorý si samotní vandali nechal zhotoviť.  Aj v tomto prípade platí prezumpcia neviny!
Zrejme sa to obom ministrom (ktorí v socialistickom Československu prežili, predpokladám, že šťastné detstvo), a ďalším mimoriadne hodí, zvlášť v období permanentného šírenia protikomunistickej hystérie a protiruskej vojnovej propagandy. Ako ináč sa to dá hodnotiť, keď fašistické prejavy intolerancie, hanobenie štátneho znaku SR a vulgarizmy najhrubšieho zrna, nazývajú umeleckými prejavmi kultúrnych aktivistov, a ich nezákonnosti sa snažia zmierňovať, bagatelizovať, ospravedlňovať a stotožňujú sa s výrokmi vyšetrovateľov, ktorí ich nezákonnosť klasifikujú iba ako priestupky voči cudziemu majetku.
Za mimoriadne závažný fakt treba považovať i to, že Ľ. Lorenz a P. Kalmus sa j v minulosti dopustili viacerých antikomunizmom prekypujúcich útokov a neslušností voči pamätníkom minulosti po celom Slovensku. Obaja sú podozrivý, že v obci Veľká Lodina zhanobili pamätník trom príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorí padli v boji proti banderovcom. Pamätník natreli farbami ukrajinskej vlajky a na pamätnú tabuľu, napísali „LOŽ“. Spomedzi ďalších ich vandalských výčinov možno spomenúť hanobenie hrobov sovietskych vojakov, či protesty pri pamätníku L. Novomestského a ďalších. Ladislav Novomeský bol lavicový, komunistický politik. Bol jedným z popredných organizátorov SNP. Spoluzakladateľ a podpredseda povstaleckej SNR v Banskej Bystrici. Má neodškriepiteľnú zásluhu na tom, že Slovenský národ povstal proti nenávidenému hitlerovskému Nemecku a nezmazateľný podiel na jeho porážke. Novomeský, aktívne po oslobodení pôsobil pri obnove vojnou zničeného hospodárstva a postupného zvyšovania životnej úrovne. To je zločin?!
Ľudia, ktorí videli video z Veľkého Lipníka, objednané samotnými „umelcami“ Lorenzom, Kalmusom a nejakou im asistujúcou dámou, na vlastné oči videli, že Lorenz bez povolenia zobral kontajner na odpad, na ktorý sa postavil a z neho zatieral červenou farbou pamätnú tabuľu Jána Pieščáka. Umelecký natierač nebol nenapadnutý! Pani ministerka asi nepostrehla, že starosta obce Veľký Lipník po výzvach, na ktoré Lorenz nereagoval, mu vytiahol z popod nôh kontajner. Po páde, údajne ťažko zranený Lorenz, ktorý nevládal ani len dýchať, veľmi hlasno vládal všetkých dookola urážať a bez problémov s dýchaním im vulgárne nadávať, čo svedčí o jeho morálnych a charakterových vlastnostiach. Otázne ostáva, či si privolaní policajti splnili svoju povinnosť a zistili, či Lorenz nekonal pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok a či vôbec bol nutný jeho odvoz sanitkou na lekárske ošetrenie, za peniaze daňových poplatníkov. Na videu jasne vidieť, že Lorenz mal na sebe tričko so štátnym znakom v kosoštvorci, silno pripomínajúce úplne niečo iné a nie štátny symbol SR. Keď nič iné, tak už tento samotný fakt je v rozpore so zákonom o používaní štátnych symbolov SR. Z videa, ktoré uverejnil na svojom Facebooku Ľuboš Lorenz je zrejmé, že celá akcia bola dopredu plánovaná o čom svedčí vyjadrenie jedného z aktérov natáčania, že „pre film je to silná scéna, ktorá sa vo filme „Ukradnuté životy“ samozrejme objaví.“
Pani ministerka vo svojom vyjadrení hovorí o komunistickom prokurátorovi, ale nekonkretizuje za čo nesie osobnú zodpovednosť, a či za svoj čin bol právoplatne odsúdený. Je pritom známe, že páni „umelci“ svoje vandalské vyčíňanie vo Veľkom Lipníku, v obci Krajná Bystrá, a v roku 2011 Kalmusovo zneuctenie tiež busty L. Novomeského v Košiciach zdôvodňujú, že konali „v nutnej sebaobrane, aby zabránili trestnému činu propagácie zločineckých režimov“. Paradoxné je, že nepostupujú rovnako horlivo „a v nutnej sebaobrane“ pri odhaľovaní pomníkov a pamätných tabúľ pohlavárom fašistického Slovenského štátu, pomenovávaniu ulíc po fašistoch, ktorí za svoju činnosť po oslobodení boli aj právoplatne odsúdení. O akú spravodlivosť im vlastne ide?
Činnosť „umeleckých aktivistov“ každý racionálne uvažujúci človek musí odsúdiť a považovať za skutočne primitívne barbarstvo, vandalizmus a vrchol neúcty k ľuďom, ktorí síce ako každý z nás mali aj svoje chyby, ale ktorí za svojho života, pre ľudí vo svojich rodných obciach, bývalého Československa a osobitne zaostalého Slovenska, mimoriadne veľa urobili. Tak ako tisíce ďalších, partajných či bezpartajných funkcionárov, ale i radových členov KSČ, Národných výborov, spoločenských a záujmových organizácií majú nezmazateľný podiel na budovateľskom úsilí v rokoch 1948 až 1989, ktoré obdobie po SNP, je bezpochyby ďalším najslávnejším obdobím našich novodobých dejín. Vypovedá o tom množstvo dôkazov, ktoré práve antikomunisti typu Lorenza, Kalmusa, O. Krajňáka, pracovníkov ÚPN, členovia strany politických väzňov, ale i profesor M. Kusý a mnohí ďalší sa za každú cenu usilujú znevážiť a dokázať, že KSČ a jej členovia boli iba organizátormi zla, zločinci a vrahovia. Je to obyčajná, účelová a propagandistická lož! Už vyše 25 rokov rozoštvávajú a polarizujú spoločnosť, falošne a účelovo obhajujú súčasný „demokratický“ (rozumej kapitalistický) spoločenský poriadok.
Prirovnávať obdobie socializmu k fašizmu, či k iným nedemokratickým prúdom a tendenciám je účelovo organizovaná propaganda antikomunistov, ÚPN, politických väzňov či na smrť urazených bývalých funkcionárov KSČ ako napr. profesora, PhDr. Miroslava Kusého CSc. a ďalších, ktorí majú nemalú zásluhu na tom, že po novembri 1989 sa snažia verejnosti nanútiť,  popretie výsledkov aj ich vlastnej práce, keď tvrdia, že obdobie po roku 1948 do novembra 1989 ako by ani neexistovalo.
„Umelecké“ prejavy „kultúrnych aktivistov“ a  „jediných vykonávateľov spravodlivosti v SR“ nasvedčujú, že beztrestne môžu ničiť hodnoty vytvorené inými, nerešpektujúc ani rozhodnutia príslušných samosprávnych orgánov, ktoré rozhodli o umiestnení pamätníkov osobám, ktoré sa výrazne zaslúžili o rozvoj ich rodných obcí.
Takto to žiaľ vyzerá, keď ich vandalské ambície vysoko prevyšujú ich skutočné umelecké schopnosti. Bolo by načase, aby sa páni „umelci“ začali na verejnosti prejavovať skutočnými umeleckými dielami, ktoré by uznala aj široká verejnosť a nezviditeľňovali sa iba „dielami“ hodnými opovrhnutia, svedčiacimi o ich morálnych, charakterových a ľudských vlastnostiach.
Starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev vo Veľkom Lipníku a v Krajnej Bystrej, majú podporu veľkej časti nášho obyvateľstva, ktorí zároveň odcudzujú vandalizmus nielen Kalmusa a Lorenza, ale všetkých, ktorí sa snažia hanobiť predchádzajúci systém a vštepiť do hláv hlavne mladej generácii skreslenú históriu našich najslávnejších novodobých dejín.
Všetci ponovembroví mocipáni spolu s antikomunistami by mali dnes ľuďom na Slovensku vysvetľovať, prečo neboli naplnené túžby ľudí z novembra 1989. Prečo namiesto odstraňovania chýb a sľubov po lepšom živote, dopustili reštauráciu kapitalizmu.
Ponovembroví politici, antikomunisti ako Kalmus, Lorenz a ďalší, ako i väčšina  médií, sú spoluzodpovední za podvod na ľuďoch, spáchaný v roku 1989. Pod rúškom slobody a demokracie, bol rozkradnutý spoločný majetok, zlikvidované sociálne istoty, vyprodukovaná armáda nezamestnaných, žobrákov, bezdomovcov, zdevastovaná kultúra, veda, školstvo, zdravotníctvo, zlikvidovaná sebestačnosť poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a pod. Vznikli celé hladové doliny. Okrem zbohatlíkov, zarytých antikomunistov, pochlebovačov USA a Západu, je väčšina ľudí presvedčená, že to nie sú zásluhy, ale zrada na vlastnom národe, ktorú sa snažia silou mocou zvaliť na niekoho iného.
Ak chcú takýto a im podobní páni, dnes súdiť iných, najskôr by sa mali sami pozrieť do zrkadla a skúmať, kým sa to vlastne za svojho života stali!!! Pravdou zostáva, že kto klamal a podvádzal vlastných spoluobčanov pre svoj osobný prospech, je skutočným zločincom a tým aj do smrti zostane, na rozdiel od tých, čo zostali verní boju za spravodlivosť, lepší a radostnejší život, za mier a skutočnú demokraciu.
.