1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prezidentova pravá tvár

2016-10-19 Tibor Grék
.
xxxxxAndrej Kiska už po niekoľkýkrát ukázal svoju pravú tvár. Ako hlava štátu nerešpektuje oficiálnu politiku SR a hoci nemá právomoci, uzurpuje si možnosť meniť vnútornú a zahraničnú politiku štátu.
yyyyySvedčí o tom o. i. skutočnosť, že prijal tibetského duchovného dalajlámu, čím porušil princíp jednej Číny, ktorý SR vždy dodržiavala. Darmo sa tvári, že sa s tibetským duchovným dalajlámom stretol iba „neoficiálne“. On nemá právo vystupovať neoficiálne. Funkciu prezidenta SR vykonáva celých 24 hodín denne počas celého volebného obdobia. Všetky jeho činy musia byť a sú posudzované oficiálne ako činy hlavy štátu. Svojim postojom nie lenže znevážil najvyššiu funkciu, ale aj výrazným spôsobom poškodil politickú dôveru a vzájomné vzťahy Číny a Slovenska.
yyyyyTo však nie je všetko! Prezident Kiska aj na stretnutí prezidentov V4 v poľskom Rzeszówe netlmočil oficiálne stanovisko SR na utečenecké kvóty a ich riešenie, ale tlmočil svoje vlastné predstavy, keď povedal: „Asi v žiadnom období nemala visegrádska štvorka taký zlý obraz v Európe, ako má v týchto dňoch.“ Tým nielenže vystupoval v rozpore s oficiálnou politikou SR, ale postavil sa tiež proti svojim kolegom.
yyyyyVoči Kiskovmu názoru sa prezidenti Česka, Poľska a Maďarska celkom zrozumiteľnými a presvedčivými argumentmi ohradili a odporučili mu, aby V4 nepoužíval ako štít pre svoje politické zámery. Zdôraznili, že bruselská kritika na niektorých politikov V4 je neoprávnená a je v rozpore s názormi veľkej časti občanov členských štátov EÚ.
yyyyyPrezident Kiska zrejme kritiku svojich kolegov neuniesol, čo o. i. možno usudzovať najmä z toho, že hneď po skončení oficiálneho programu nasadol do lietadla a „ušiel ako malý Jojo“ bez toho, aby sa s kolegami zúčastnil na záverečnom slávnostnom obede.
yyyyySvojim počínaním pán Kiska nerobí hanbu iba sám sebe, ale celému Slovensku. Opäť už po niekoľkýkrát ukázal, že jeho názory sú v príkrom rozpore s oficiálnou politikou SR, väčšinou občanov Slovenska, hlavami štátov Poľska, Česka a Maďarska a veľkej časti občanov EÚ.
yyyyyKaždý čo sa len trochu zaujíma o politické dianie doma a v zahraničí musí dať za pravdu politickému analytikovi Jánovi Beránekovi, ktorý na margo Kiskovho vystúpenia na stretnutí prezidentov V4 povedal: „Visegrádska štvorka je v súčasnosti na vrchole vnímania a rešpektovania, má v rámci EÚ najväčší vplyv od svojho vzniku.“
yyyyyPán prezident by si už konečne mohol a mal uvedomiť, že je najvyšším predstaviteľom štátu a jeho konanie nemôže byť v rozpore z oficiálnou politikou, zodpovednosťou a čestným správaním, ktoré atribúty tak rád pri každej možnej príležitosti vo svojich prejavoch zdôrazňuje.
.