1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Len ľudia s úbohým myslením i cítením si dovolia znevažovať osobnosť Fidela Castra

Úmrtie Fidela Castra opäť poodhalilo i na Slovensku revanšizmus kapitalistického systému a úbohosť tých, ktorí sú jeho najhorlivejšími zástancami a sluhami.

Jednotliví redaktori médii, samozrejme s podporou, alebo priamo na podnet ich majiteľov a šéfredaktorov, neváhajú voliť v súvislosti so smrťou Fidela titulky, ktoré ukazujú nielen ľudskú úbohosť, ale aj stratu súdnosti, nezmyselnú nenávisť a morálnu biedu. Z obsahu ich príspevkov je zjavné, že sa ani na okamih nezamysleli nad podstatou svojich tvrdení, nehovoriac už o objektivite, ale len slepo plnia to, čo sa od nich očakáva. Niektorí sú pravdepodobne už tak „nainfikovaní“, že aj veria tomu, čo tvrdia.

V tom istom rade, na tej istej „úrovni“ sa vyjadrovali aj niektorí politici, poslanci, zástupcovia niektorých inštitúcii, ktorí médiám kontrovali. Alebo naopak?

Ak by chceli byť aspoň trocha objektívni, museli by sa zamyslieť aj nad tým, ako to, že sa kubánsky vodca Fidel Castro tak dlho udržal v čele štátu. Na čele neveľkej krajiny, ktorá vydržala obrovský tlak a zákernosti zo strany agresívneho suseda - Spojených štátov amerických, a z ktorej sa jeho prirodzená autorita a ohromná morálna sila prirodzene rozšírila na celú Latinskú Ameriku i do celého sveta. Dôkazom toho sú ohlasy svetovej verejnosti aj v dobe rozlúčky s ním, ako aj vyjadrenia významných osobnosti vo svete.

Ak by Fidel Castro i Kuba nemali dôstojné a vážené postavenie, sotva by taký malý štát navštívili traja rímski pápeži, moskovský patriarcha i americký prezident.

Počas vládnutia Fidela Castra a neskôr jeho brata Raula malá, a nie veľmi bohatá Kuba, dokázala a trúfala si viesť politiku, porovnateľnú s politikou veľmoci. Treba pripomenúť účasť kubánskych vojakov vo vojnách v afrických krajinách na podporu mieru a pokroku. Netreba zabudnúť na silný vplyv na „Chavezovu“ Venezuelu, oveľa väčšiu a bohatšiu krajinu. Nie je možné podceniť duchovné vodcovstvo Kuby i Venezuely nad celým latinskoamerickým ľavicovým hnutím na začiatku 21.storočia.

Nedoceňuje sa /schválne/ vysoká úroveň kubánskej medicíny, ktorá v mnohých aspektoch predbehla oveľa väčšie a bohatšie krajiny. Úmyselne sa zamlčuje buržoáznymi médiami pomoc poskytovaná kubánskymi lekármi a zdravotníckym personálom krajinám v rôznych častiach sveta v prípade prírodných katastrof a živelných pohrôm, prípadne pri výskyte nákazlivých chorôb a epidémii. Toto boli konkrétne prejavy skutočného socialistického humanizmu.

Mlčí sa o tom, že napriek blokáde, napriek tlakom a nepriateľskej činnosti voči kubánskej ekonomike, napriek pokusom ovplyvniť verejnú mienku si Kuba uchránila spravodlivú spoločnosť, s garanciami bezplatného vzdelania a zdravotného zabezpečenia, s vysokou úrovňou vedy a kultúry. Kuba vytvorila spoločnosť kde neboli chudobní a hladní a kde nie sú bezdomovci, ktorí by boli nútení spať na uliciach.

Všetky uvedené, ale aj neuvedené úspechy a pozitíva, sú neoddeliteľné od mena Fidel Castro. On stal pri zrode myšlienky skutočnej slobody pre svoj ľud, spravodlivosti a rovnosti, on bol jedným z organizátorov samotnej revolúcie, on viedol úspešnú obranu jej výdobytkov a má veľkú osobnú zásluhu na ich udržaní. Tomu vlastne zasvätil celý svoj život.

Čo je veľmi dôležité a inšpirujúce je to, že kubánsky ľud pod vedením Fidela Castra ukázal neoceniteľný príklad toho, že americký imperializmus nie je všemocný. Dokázal, že odvaha, statočnosť ale aj úprimné konanie komunistov a väčšiny ľudí dokáže eliminovať imperialistickú politiku.

Preto ho predstavitelia, zástancovia a ochrancovia buržoáznej neoliberálnej politiky nemali a nemajú radi. Ak sa im nepodarili početné pokusy o jeho život, pokračovali a pokračujú v jeho ohováraní, znižovaní významu a vplyvu jeho osoby na myslenie i konanie miliónov ľudí na celom svete. A tak sa neštítia ani lži, ani výmyslov, ani prekrúcania a skresľovania pravdy, ktorá hraničí s ponižovanim ľudskej dôstojnosti.

Určite však nie títo ľudia budú rozhodovať o tom, kam sa svet v budúcnosti bude uberať. Myšlienky, ktoré sa Fidel Castro pokúšal uskutočňovať vo svojej krajine majú mnoho obdivovateľov a podporovateľov a boj za ich uskutočnenie určite bude pokračovať nielen na Kube, ale verme, že na celom svete. Pretože ideály, myšlienky a snahy o spravodlivosť, skutočnú nezávislosť a slobodu, za pravdu a víťazstvo ľudského ducha sú prirodzené človeku a ľudstvu ako celku.

30.11.2016 Pavol Suško

podpredseda KSS