1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Otvorený list veľvyslancovi slobodnej Kuby

2011-08-03 INKOM
Podnetom pre napísanie tohto listu bolo pre mňa nedávne rozhodnutie parlamentu Kuby o realizácii rozsiahlych hospodárskych, ekonomických a organizačných zmien s cieľom posilnenia hospodárstva a zvýšenia jeho ekonomickej výkonnosti. Ale hlavne interview Davida Paulovicha Escalonu v denníku Pravda dňa 3. augusta 2011 pod názvom:
"Veľvyslanec Kuby: Socializmus zachováme, podniky nerozpredáme".

Antikomunizmus pokračuje aj na Slovensku

2011-07-16 Jozef Hrdlička, predseda KSS

Národná rada Slovenskej republiky ovládaná pravicovou vládnou koalíciou  bez akýchkoľvek zábran pošliapala demokratické princípy, ľudské práva  a Ústavu SR. Po antikomunistickom besnení ktoré nedávno prebehlo v Poslaneckej  snemovni Parlamentu ČR sa takmer v tichosti odohralo podobné divadielko  aj v slovenských podmienkach.

Ako sa v odôvodnení dnes už schváleného pozmeňujúceho návrhu  uvádzalo, predkladateľom išlo o to, aby na Slovensku nebolo možné  beztrestne popierať existenciu rôznych zverstiev (tzv.) komunistického a  fašistického režimu. Podľa nich, národ nesmie zabudnúť na zverstvá  týchto ideológií. Išlo im vraj o ochranu historickej pravdy  a historickej pamäte slovenského národa.
Trestný čin?!
Za dopustenie sa trestného činu verejného popierania zločinov fašizmu  a komunizmu bude podľa nového Trestného poriadku hroziť väzenie v  trvaní šesť mesiacov až tri roky. Ministerka spravodlivosti Lucia  Žitňanská (SDKÚ-DS) na margo tejto trestnej sadzby takmer úsmevne  pripomenula, že nejde o úmysel primárne stíhať ľudí ale má isť o  symbolickú, morálnu a zároveň aj preventívnu rovinu.

Čítať ďalej...

Zákon na podporu propagandy a buržoáznej lži

2011-07-15 admin

20. Schôdza NR SR 13. júl 2011, Peter Osuský (MOST – HÍD) - pozmeňovací návrh 31 poslancov k novele Trestného poriadku článku 1 II, "O trestnosti popierania zločinov komunizmu."

„Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážená snemovňa, dovoľte, aby som na úvod svojho vystúpenia k novele Trestného poriadku predniesol pozmeňovací návrh, ktorý predkladám v mene 31 poslancov a ktorý znie nasledovne: v článku 1 II. sa za bod 44 dopĺňa nový bod 45, ktorý znie: za § 422c sa vkladá § 422d, ktorý znie: "Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje, alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii, alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky."
Vážená snemovňa, tento návrh je tretím bodom v pomerne zložitej genéze ošetrenia problematiky, o ktorej hovorí. Jeho obsahom je presne vzaté ochrana pravdy. Je pravda, že žijeme v dobe, keď sa pravda relativizuje, keď sa s pravdou niekedy nakladá ako s onucou a keď sa pravda, často hlavne v politickom zápase, celkom jednoducho neguje a keď luhanina a lož je tým, o čom nemčina tak pekne a eufemisticky hovorí ako o kavaliers delikte (Pozn. prepis.: Neoverený zápis.) Lož ale nemôže byť gavalierskym deliktom, ak sa jedná o nespochybniteľné a verifikované pravdy.“...............

Tento zákon nie je zákonom na ochranu pravdy, ako to prezentoval predkladateľ, ale je to zákon na podporu kapitalistickej propagandy a buržoázneho klamstva. Slúži na zjednodušenie prepisovania dejín.

Je zákonom protidemokratickým, ktorého cieľom je obmedzenie politických práv a slobôd občanov – slobody prejavu, slobody vyjadrenia názoru a slobody práva na informáciu, zakotvených v 3. oddiele Ústavy SR čl. 26.

Chýbajúcu silu relevantných argumentov moc nahradzuje antidemokratickým zákonom, silou donútenia a donucovacími prostriedkami štátu proti slobode myslenia a vyjadrovania. Pravdu však nemožno umlčať násilím a lživou propagandou ani s podporou antidemokratických a protiľudových zákonov. PRAVDA ZVÍŤAZÍ !