1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Biľak a novodobý fašizmus

2015-02-23 Peter Nišponský
.
.
xxxxxPodľa slovenských mienkotvorných médií "Umeleckí aktivisti" bustu venovanú Vasiľovi Biľakovi v jeho rodnej obci v Krajnej Bystrej ani nie 24 hodín po jej slávnostnom odhalení hneď v noci zhanobili, znehodnotili, pomaľovali červenou farbou, za čo začala polícia SR priestupkové konanie pre poškodenie cudzieho majetku.

xxxxxŠtátne a politické orgány tejto krajiny i antikomunisticky orientované médiá (teda všetky) sa snažia tento politicky motivovaný zločin "Hanobenia národa, rasy a presvedčenia" v zmysle platného Slovenského Trestného zákona kvalifikovať len ako bezvýznamný priestupok poškodzovania cudzieho majetku.
.
xxxxxHodí sa im to do protikomunistickej i do súčanej protiruskej vojnovej propagandy, preto fašistov nazývajú "Umeleckými aktivistami" a nimi páchané zločiny kvalifikujú ako bezvýznamné priestupky.
.
xxxxxAk celý tento prejav novodobého fašizmu na Slovensku skončí ako priestupok a nie ako politicky motivovaný zločin potom súčasní "demokratickí fašisti" vytvoria precedens i pre nás, všetkých občanov Slovenskej republiky.


xxxxxAk po takom verdikte za tento konkrétny hanebný zločin proti kultúre a demokracii na Slovensku ktorýkoľvek občan Slovenska teda i komunista zhanobí majetok, národ, rasu, či presvedčenie ktoréhokoľvek iného občana SR, alebo cudzinca, bude to od teraz len bezvýznamný priestupok.

xxxxxTak sa prejavuje novodobý fašizmus v Slovenskej republike, tak sa prejavujú tí, ktorí kričali pred 25 rokmi "Nie sme ako oni". Skutočne nie sú ako komunisti pred rokom 1989, lebo komunisti mali morálku. Títo novodobí "demokratickí" fašisti nie sú ničím iným len politickým a morálnym hnojom v tejto fašizujúcej sa protiľudovej kolónii nadnárodného západného kapitálu.
.
Teraz už stojí otázka len tak, či sa my, komunisti rozhodneme ísť ďalej cestou intolerancie, násilia, rozkladu a teroru, ako to robia títo novodobí fašisti, alebo, či im ešte dáme šancu ostať ľuďmi a neopätovať ich špinu našou budúcou špinou, lebo to nakoniec vedie k špirále stupňovania násilia a k občianskej vojne.
.
xxxxxPozor na to súdruhovia!
.