1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KSS podala podnet Rade RTVS na prešetrenie zákonnosti postupu redaktorov relácie "REPORTÉRI"

2016-02-17 Administrátor
.xxxxxKomunistická strana Slovenska dnes (17. februára 2016) podala oficiálny podnet Rade RTVS na prešetrenie zákonnosti konania redaktorov relácie "REPORTÉRI". Viď reláciu tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10112/87321
.
xxxxx"Relácia REPORTÉRI odvysielaná v Slovenskej televízii dňa 8. februára 2016 bola podľa nášho názoru ukážkou antikomunistickej propagandy, ktorou redaktori RTVS porušujú zákony a zákonné normy platné v Slovenskej republike" vyjadril sa stručne k podaniu predseda Komunistickej strany Slovenska PhDr. Jozef Hrdlička.
.
.
Úplné znenie podania :
.
Rozhlas a televízia Slovenska
Rada RTVS Mlynská dolina
845 45 Bratislava
V Bratislave dňa 16. februára 2016
Vec: Podnet na prešetrenie zákonnosti postupu RTVS vo veci relácie „Reportéri“.
.
xxxxxVážená Rada RTVS,
xxxxxdňa 8. februára 2016 odvysielala televízia RTVS publicistickú reláciu „Reportéri“ na tému priebehu súdneho konania proti poškodzovateľom pamätníka Vasiľa Biľaka v obci Krajná Bystrá, ktoré prebehlo na Okresnom súde vo Svidníku v stredu, dňa 3. februára 2016.
xxxxxOkrem toho, že mnohí občania z verejnosti zúčastnenej priebehu pojednávania túto reláciu považujú za neobjektívnu účelovú antikomunistickú propagandu, sme presvedčení, že odvysielaním predmetnej relácie a informácií v nej uverejnených obrazom i zvukom boli okrem toho porušené i zákony a právne normy platné v Slovenskej republike.
.
1. V predmetnej relácii jej tvorcovia uverejnili obrazové a zvukové záznamy z priebehu pojendávania z pojednávacej miestnosti napriek tomu, že to príslušné právne predpisy SR priamo zakazujú a napriek tomu, že na to, aby nevykonávali obrazový a zvukový záznam bola verejnosť i redaktori RTVS dvakrát dôrazne upozornení sudcom, ktorý konanie viedol.
.
2. Tvorcovia relácie použili v relácii obrazové a zvukové zábery rozhovoru so zástupkyňou žalujúcej strany pani Helenou Polanskou získané a nasnímané bez jej vedomia a bez jej súhlasu i napriek tomu, že následne, bezprostredne po upozornení nezávislou osobou o tom, že jej rozhovor s redaktorom RTVS (tvorcom relácie Reportéri) bol bez jej vedomia pokútne zaznamenávaný, vyslovene požiadala príslušného redaktora o nezverejňovanie záznamu a upozornila ho, že k zverejneniu rozhovoru v obrazovej a zvukovej forme mu nedáva súhlas.
.
xxxxxK dokázaniu nami predložených tvrdení máme dostatok dôkazov a svedkov, ktorých postup tvorcov relácie Reportéri pobúril a ktorí sú ochotní dôkazy predložiť kompetentným orgánom prešetrujúcim postup RTVS.
.
xxxxxŽiadame vás, aby ste zákonnosť postupu vašich pracovníkov pri spracovaní a odvysielaní predmetnej relácie zodpovedne preverili a vyvodili v rámci svojej kompetencie príslušné závery.
xxxxxSúčasne žiadame adekvátne a primerané verejné ospravedlnenie RTVS inštitúciám a osobám, ktorých práva boli odvysielaním predmetnej relácie poškodené.
.
xxxxxV prípade, ak tento podnet nebude dostatočne z vašej strany z hľadiska času a obsahu vyriešený, podáme vo veci žalobu na kompetentný súd.
.
xxxxxS pozdravom
.
PhDr. Jozef Hrdlička
Predseda KSS
.