1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ústredný výbor KSS neprijal rezignáciu vedenia strany. KSS štartuje k obrode svojej činnosti!

2016-04-11 Sekretariát ÚV KSS
.
xxxxxJediným bodom celodenného rokovania Ústredného výboru KSS, konaného v sobotu 9.apríla 2016 bolo hodnotenie dosiahnutých výsledkov KSS vo voľbách do NR SR, ktoré sa uskutočnili 5.marca tohto roku. Predsedníctvo ÚV KSS predložilo Ústrednému výboru ako základný podnet do diskusie „Predbežnú analýzu volebného výsledku KSS“. V nej bolo okrem analýzy vyjadrené aj prijatie zodpovednosti vedenia strany za neuspokojivý volebný výsledok a návrh na jeho rezignáciu, ako aj návrhy na opatrenia a ďalší postup. Predsedovia Krajských rád vyhodnotili poznatky krajských rád z prípravy a priebehu volebnej kampane príslušných okresných organizácii. Potom nasledovala diskusia, v ktorej členovia ústredného výboru hovorili o svojich názoroch, poznatkoch, postrehoch a skúsenostiach, súvisiacich s dosiahnutým výsledkom KSS vo voľbách. Spoločným prvkom diskusných vystúpení bola kritická snaha o hľadanie objektívnych, ale aj subjektívnych príčin neúspechu strany vo voľbách.
xxxxxNa pripomenutie - KSS získala v týchto voľbách podporu len 0,62 percenta voličov, to znamená 16278 hlasov. Z toho v jednotlivých krajoch Slovenska: c Bratislavskom 0,36, v Trnavskom 0,51, v Nitrianskom 0,46, v Trenčianskom 0,81, v Žilinskom 0,57, v Banskobystrickom 0,84, v Prešovskom 0,79 a v Košickom 0,66 percent.

Čítať ďalej...

Rokovalo Predsedníctvo ÚV KSS

2016-03-22 Sekretariát ÚV KSS
.
xxxxxV pondelok 21.marca 2016 sa v Žiline uskutočnilo rokovanie Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Hlavným bodom rokovania bolo vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých KSS vo voľbách do Národnej rady SR 5. marca 2016.
yyyyyV návrhu východzieho materiálu a v pracovnej diskusii sa analyzovali príčiny nízkeho počtu hlasov, ktoré strana vo voľbách obdržala /0,62 percent/. Bolo konštatované, že nie je možné prehliadnuť, že voľby prebiehali v situácii, kedy je už výrazne zmenená hodnotová orientácia spoločnosti i občanov ako jednotlivcov. Toto nastalo pod vplyvom zmien od roku 1989, za 26 rokov formovania nového neoliberálneho ekonomického a politického systému, ale aj pod vplyvom cieľavedomej manipulácie s vedomím občanov. Tradičné hodnoty, formované na Slovensku pod vplyvom historických podmienok života občanov a cennosti prenášaných z generácie na generáciu sa veľmi rýchlo menia na „pseudohodnoty“ a „cennosti“ podsúvané občanom ako tie ozajstné, správne a potrebné.

Čítať ďalej...

Uskutočnilo sa rokovanie Sekretariátu ÚV KSS

2016-03-15 Sekretariát KSS
.
xxxxxV nedeľu 13.marca sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie Sekretariátu ÚV KSS. Hlavným bodom programu bolo hodnotenie výsledkov tohtoročných parlamentných volieb, ktoré sa konali 5.marca. Sekretariát si uvedomuje, že výsledky volieb a rozloženie síl na politickej scéne môžu znamenať začiatok obdobia nestability na Slovensku, spôsobené šancou extra neoliberálnych strán a „účelových“ strán zostaviť vládu. Nebezpečným fenoménom týchto volieb je posilnenie síl myšlienkovo blízkych neofašizmu a neoľudáctvu a možnosť ich pôsobenia v parlamente.

Čítať ďalej...

Protestujeme proti prítomnosti cudzích vojsk na našom území

2015-11-13 Predsedníctvo ÚV KSS
.
Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska k rozhodnutiu vlády a NR SR k vybudovaniu „Styčného integračného tímu NATO
na území Slovenskej republiky“
.
xxxxxPoslanci NR SR dňa 12. 11. 2015 schválili návrh vlády SR na zriadenie Styčného integračného tímu NATO (NATO Force Integration Units – NFIU) na území Slovenskej republiky.
xxxxxNie je žiadnym prekvapením, že slovenská politická pravica má záujem na podpore agresívnej a militaristickej politiky NATO, ako aj snahu šíriť vykonštruované rusofóbne nálady medzi občanov Slovenska. Je už na dennom poriadku, že sa snaží v súlade so zahraničnou politikou USA a ich Európskych spojencov hľadať vo svete nepriateľa, ukazujúc nepriamo, ale už i priamo na Ruskú federáciu.
xxxxxSmutné však je, že vláda, ako aj parlament Slovenskej republiky, ovládané sociálnou demokraciou, navrhli a schválili zriadenie tzv. integračného tímu NATO na území Slovenskej republiky. Schválili teda prítomnosť cudzích vojsk na našom území, čo nemožno vnímať inak, ako schválenie základne NATO a zároveň základne USA. Toto rozhodnutie je v rozpore s viacerými vyhláseniami predsedu vlády Róberta Fica z nedávnej minulosti, v ktorých podobné opatrenia v SR odmietal.

Čítať ďalej...

STOP vojskám USA!

2015-08-03 Jozef Hrdlička, predseda Komunistickej strany Slovenska
.
xxxxxPolitika USA vo svete vo svojom praktickom prejave neustále potvrdzuje svoj agresívny charakter. Dlhodobo destabilizuje pomery krajín v Južnej Amerike, v arabskom svete a čoraz zreteľnejšie aj na európskom kontinente. Rovnako tak je zodpovedná za situáciu na Ukrajine a taktiež za snahy postaviť celú Európu proti Ruskej federácii. Na šírenie svojej svetovej hegemónie používa všetky dostupné prostriedky, ako sú rôzne scenáre pripravované spravodajskými službami, metódy ekonomického vydierania vo forme sankcií, silnej mediálnej a psychologickej kampane a antikampane až po rôzne metódy vojenskej provokácie, zastrašovania a nakoniec aj vojenského zásahu, ktorý sa vždy realizuje pod pláštikom ochrany demokracie, ľudských práv a nie vždy na základe mandátu medzinárodného spoločenstva.

Čítať ďalej...